Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

ÐỊNH ƯỚC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM. Ngày 2 tháng 3 năm 1973

ACT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAM

the Government of Canada;

the Government of the People's Republic of China;

the Government of the United States of America;

the Government of the French Republic;

the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam;

the Government of the Hungarian People's Republic;

the Government of the Republic of Indonesia;

the Government of the Polish People's Republic;

the Government of the Democratic Republic of Vietnam;

the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

the Government of the Republic of Vietnam, and

the Government of the Union of Soviet Socialist Republics;

in the presence of the Secretary General of the United Nations:

With a view to acknowledging the signed agreements guaranteeing the ending of the war, the maintenance of peace in Vietnam, the respect of the Vietnamese people's fundamental national rights, and the South Vietnamese people's right to self‐determination, and contributing to and guaranteeing peace in Indochina;

Have agreed on the following provisions, and undertake to respect and implement them:

Article 1

The parties to this act solemnly acknowledge, express their approval of and support the Paris agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam signed in Paris on Jan. 27, 1973, and the four protocols to the agreement signed on the same date (hereinafter referred to respectively as the agreement and the protocols).

Article 2

The agreement responds to the aspirations and fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam, to the right of the South Vietnamese people to self‐determination, and to the earnest desire for peace shared by all countries in the world. The agreement constitutes a major contribution to peace, self‐determination, national independence and the improvement of relations among countries. The agreement and the protocols should be strictly respected and scrupulously unplemented.

Article 3

The parties to this act solemnly acknowledge the commitments by the parties to the agreement and the protocols to strictly respect and scrupulously implement the agreement and the protocols.

Article 4

The parties to this act solemnly recognize and strictly respect the fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam, as well as the right of the South Vietnamese people to self‐determination. The parties to this act shall strictly respect the agreement and the protocbls by refraining from any action at variance with their provisions.

Article 5

For the sake of a durable peace in Vietnam, the parties to this act call on all countries to strictly respect the fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam and the right of the South Vietnamese people to self‐determination and to strictly respect the agreement and the protocols by refraining from any action at variance with their provisions.

Article 6

(A) The four parties to the agreement or the two South Vietnamese parties may, either individually or through joint action, inform the other parties to this act about the implementation of the agreement and the protocols. Since the reports and views submitted by the International Commission of Control and Supervision' concerning the control and supervision of the implementation of those provisions of the agreement and the protocols which are within the tasks of the commission will be sent to either the four parties signatory to the agreement or to the two South Vietnamese parties, those parties shall be responsible, either individually or through joint action, for forwarding them promptly to the other parties to this act.

(B) The four parties to the agreement or the two South Vietnamese parties shall also, either individually or through joint action, forward this information arid these reports and views to the other participant in the international conference on Vietnam for his information.

Article 7

(A) In the event of a violation of the agreement or the protocols which threatens the peace, the independence, sovereignty, unity or territorial integrity of Vietnam, or the right of the South Vietnamese people to self‐determination, the parties signatory to the agreement and the protocols shall, either individually or jointly, consult with the other parties to this act with a view to determining necessary remedial measures.

(B) The international conference on Vietnam shall be reconvened upon a joint request by the Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Vietnam on behalf of the parties signatory to the agreement or upon a request by six or more of the parties to this act.

Article 8

With a view to contributing to and guaranteeing peace in Indochina, the parties to this act acknowledge the commitment of the parties to the agreement to respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, and neutrality of Cambodia and Laos as stipulated in the agreement, agree also to respect them and to refrain from any action at variance with them, and call on other countries to do the same.

Article 9

This act shall enter into force upon signature by plenipotentiary representatives of all 12 parties and shall be strictly implemented by all the parties. Signature of this act does not constitute recognition of any party in any case in which it has not previously been accorded.

Done in 12 copies in Paris this 2d day of March, 1973, in English, French, Russian, Vietnamese and Chinese. All texts are equally authentic.

for the Government of the United States of America, the Secretary of State,

WILLIAM P. ROGERS

for the Government of the French Republic, the Minister for Foreign Affairs,

MAURICE SCHUMANN

for the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,

NGUYEN THI BINH

for the Government of the Hungarian People's Republic, Minister of Foreign Affairs,

JANOS PETER

for the Government of the Republic of Indonesia, the Minister for Foreign Affairs.

ADAM MALIK

for the Government of the Polish People's Republic, the Minister for Foreign Affairs.

STEFAN OLSZOWSKI

for the Government of the Democratic Republic of Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,

NGUYEN DUY TRINH

for the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.

ALEC DOUGLAS‐ROME

for the Government of the Republic of Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,

TRAN VAN LAM

for the Government of the Union of Soviet Socialist Republics, the Minister for Foreign Affairs.

ANDREI A. GROMYKO

for the Government of Canada, the Secretary of State for External Affairs.

MITCHELL SHARP

for the Government of the People's Republic of China, the Minister for Foreign Affairs.

CHI PENG‐FEI

+++++++++++++++++++++++

ÐỊNH ƯỚC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM.
Ngày 2 tháng 3 năm 1973

Chính phủ Canada;

Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;

Chính phủ Cộng hòa Pháp;

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam;

Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Hungary;

Chính phủ Cộng hòa Indonesia;

Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan;

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland;

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, và

Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết;

Với sự có mặt của Tổng thư ký Liên hợp quốc:

Nhằm thừa nhận các hiệp định đã ký bảo đảm chấm dứt chiến tranh, duy trì hòa bình ở Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của người dân Việt Nam, và đóng góp và bảo đảm hòa bình Đông Dương; Đã đồng ý với các điều khoản sau đây và cam kết tôn trọng và thực hiện chúng:

Điều 1

Các bên ký kết Ðịnh ước này trân trọng thừa nhận, bày tỏ sự tán thành và ủng hộ Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đã ký kết tại Paris vào ngày 27/1/1973 và bốn nghị định thư của Hiệp định được ký vào cùng ngày.

Điều 2

Ðịnh ước đáp ứng nguyện vọng và quyền dân tộc cơ bản của người dân Việt Nam, tức là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cho quyền tự quyết của người dân miền Nam, và mong muốn hòa bình được chia sẻ bởi tất cả các nước trên thế giới. Ðịnh ước tạo thành một đóng góp lớn cho hòa bình, tự quyết, độc lập dân tộc và cải thiện quan hệ giữa các quốc gia. Ðịnh ước và các nghị định thư nên được tôn trọng nghiêm ngặt và được thực hiện nghiêm chỉnh.

Điều 3

Các bên ký kết Ðịnh ước này thừa nhận một cách long trọng các cam kết của các bên tham gia Ðịnh ước và các nghị định thư để tôn trọng nghiêm ngặt và thực hiện nghiêm chỉnh.

Điều 4

Các bên ký kết Ðịnh ước này công nhận và tôn trọng nghiêm chỉnh các quyền dân tộc cơ bản của người dân Việt Nam, tức là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cũng như quyền tự quyết của người dân miền Nam. Các bên ký kết Ðịnh ước này sẽ tuyệt đối tôn trọng Ðịnh ước và các nguyên tắc bằng cách kiềm chế mọi hành động trái với quy định của họ.

Điều 5

Vì hòa bình lâu dài ở Việt Nam, các bên ký kết Ðịnh ước này kêu gọi tất cả các nước tôn trọng nghiêm ngặt các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, tức là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quyền của miền Nam Người dân Việt Nam tự quyết định và tôn trọng nghiêm ngặt Ðịnh ước và các nghị định thư bằng cách kiềm chế mọi hành động trái với quy định của họ.

Điều 6

(A) Bốn bên ký kết Hiệp định Paris hoặc hai bên miền Nam Việt Nam có thể, thông qua cá nhân hoặc thông qua hành động chung, thông báo cho các bên khác về Ðịnh ước này về việc thực hiện Ðịnh ước và các nghị định thư. Vì các báo cáo và quan điểm do Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế đệ trình liên quan đến việc kiểm soát và giám sát việc thực hiện các điều khoản của Ðịnh ước và các nghị định nằm trong nhiệm vụ của ủy ban sẽ được gửi cho bốn bên ký kết Hiệp định Paris hoặc với hai bên miền Nam Việt Nam, các bên đó phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc thông qua hành động chung, để chuyển tiếp kịp thời cho các bên khác trong hành động này.

(B) Bốn bên ký kết Hiệp định Paris hoặc hai bên miền Nam cũng sẽ, thông qua cá nhân hoặc thông qua hành động chung, chuyển tiếp thông tin này trong bối cảnh các báo cáo và quan điểm này cho người tham gia hội nghị quốc tế về Việt Nam để biết thông tin của mình.

Điều 7

(A) Trong trường hợp vi phạm Ðịnh ước hoặc các nghị định thư đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, hoặc quyền của người dân miền Nam tự quyết, các bên ký kết Ðịnh ước và các nghị định sẽ, cá nhân hoặc chung, tham khảo ý kiến ​​với các bên khác về hành động này nhằm xác định các biện pháp khắc phục cần thiết.

(B) Hội nghị quốc tế về Việt Nam sẽ được tái lập theo yêu cầu chung của Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay mặt cho các bên ký kết Ðịnh ước hoặc theo yêu cầu của sáu hoặc nhiều hơn của các bên trong Ðịnh ước này.

Điều 8

Nhằm góp phần và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương, các bên tham gia Ðịnh ước này thừa nhận cam kết của các bên tham gia Ðịnh ước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và trung lập của Campuchia và Lào theo quy định trong thỏa thuận, cũng đồng ý tôn trọng họ và kiềm chế mọi hành động trái ngược với họ và kêu gọi các quốc gia khác làm điều tương tự.

Điều 9

Ðịnh ước này sẽ có hiệu lực khi có chữ ký của đại diện toàn quyền của tất cả 12 bên và sẽ được tất cả các bên thực hiện nghiêm túc. Chữ ký của Ðịnh ước này không cấu thành sự công nhận của bất kỳ bên nào trong bất kỳ trường hợp nào mà trước đó nó chưa được chấp nhận.

Thực hiện thành 12 bản tại Paris vào ngày 2 tháng 3 năm 1973 bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Tất cả các văn bản đều xác thực như nhau.

cho Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao,

WILLIAM P. ROGERS

cho Chính phủ Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

MAURICE SCHUMANN


cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

NGUYEN THI BINH

cho Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Hungary, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

JANOS PETER

cho Chính phủ Cộng hòa Indonesia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

ADAM MALIK

cho Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

OLSZOWSKI

cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

NGUYEN DUY TRINH

cho Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Bộ trưởng Ngoại giao và Liên bang.

ALEC DOUGLAS ROME

cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

TRẦN VĂN LÂM

cho Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

ANDREI A. GROMYKO

cho Chính phủ Canada, Bộ trưởng Ngoại giao.

MITCHELL

cho Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

CHI PENG ‐ FEI

TL

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us