Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Thư vận động ký tên Thỉnh Nguyện Thư Hội nghị Quốc tế về Hiệp định Paris.

Xin vui lòng gửi cho các em trẻ trên 13 tuổi bản tiếng Anh để nhờ các em cùng ký tên.

Dear:

- Domestic and overseas Vietnamese.

The 1973 Paris Peace Agreement (PPA) to bring peace and democratic elections to South Vietnam was illegally trampled. Viet cong use violent force to occupy the South of Viet Nam on April 30, 1975.

Nowadays, with the support of the Viet Cong, the Red China are invading and occupying the sea and islands of Vietnam, seriously violating the sovereignty and territory of our country. Fortunately, in addition to the 1973 PPA, two other international documents support us:

1- The International Treaty of March 2, 1973 signed by 4 members of the PPA and 8 arbitration countries, including the Red China, pledged to re-convene an international conference on the PPA in case the PPA was violated. The arbitration countries are committed to respecting the territory, sovereignty and independence of Vietnam.

2- The United States Public Law 93-559 Act was enacted on December 30, 1974. Chapter 34, Article 4 of the US Legislature requires the US Executive to re-convene an international conference on the PPA.

Based on the above legal advantages, we are presenting a Petition to the White House to request a call for re-meeting of the International Conference on the PPAto propose a reasonable peace solution for our country, which will take part in the implementation of free democratic elections for Vietnam and respect Vietnam's sovereignty.

We would like to ask you to sign the Petition to urge the American Executive to help us with this issue.

Please visit the following link for instructions on how to sign and click on the link to connect to Petition in the White House website:

https://hiepdinhparis.com/

Sincere thanks to all of you,

On March 15, 2020,
Committee on campaigning to re-convene the International Conference on the Paris Agreement:

- Rev. Bui Phong,
- Professor Nguyen Chinh Ket,
- Lisa Nguyen,
- Lawyer Lam Chan Tho.

Nine steps to sign the Petition:

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis+++++++++++++++++++++

Kính gửi:

- Quý vị lãnh đạo Cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới,
- Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn Quốc gia Việt Nam trên toàn thế giới,
- Quý Ðồng hương quốc nội và hải ngoại.

Kính thưa quý vị,

Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 (HÐP) nhằm mang lại hòa bình và bầu cử dân chủ cho miền Nam VN đã bị bị Việt cộng chà đạp và cưỡng chiếm miền Nam bất hợp pháp ngày 30/4/1975.

Ngày nay với sự hỗ trợ của Việt cộng, Trung cộng đang xâm chiếm, chiếm đóng biển đảo của Việt Nam, vi phạm trầm trọng chủ quyền và lãnh thổ của đất nước ta. May mắn thay, bên cạnh Hiệp định Paris 1973 còn có hai văn bản quốc tế khác hỗ trợ chúng ta:

1- Ðịnh ước Quốc tế ngày 3/2/1973 ký kết bởi 4 thành phần của HÐP và 8 nước trọng tài, trong đó có Trung Cộng, cam kết sẽ tái họp hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris trường hợp HÐP bị vi phạm. Các nước trọng tài cam kết tôn trọng lãnh thổ, chủ quyền và sự độc lập của đất nước Việt Nam.

2- Ðạo luật Public Law 93-559 của Hoa Kỳ được ban hành ngày 30/12/1974. Chương 34, điều 4 Lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Hành pháp HK tái họp hội nghị quốc tế về hiệp định Paris.

Căn cứ vào các thuận lợi pháp lý kể trên, chúng tôi đang trình 1 Thỉnh Nguyện Thư (TNT) lên lên Tòa Bạch Ốc yêu cầu kêu gọi tái họp Hội nghị quốc tế về HÐP để đề xuất một giải pháp hòa bình hợp lý cho đất nước Việt Nam chúng ta, trong đó sẽ có phần phần thi hành bầu cử tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam và tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

Chúng tôi kính xin tất cả quý vị vào ký tên và phổ biến cho mỗi con dân nước Việt trên khắp thế giới vào ký tên vào ký TNT để thúc giục Hành Pháp Hoa Kỳ giúp đỡ chúng ta trong việc này.

Kính xin quý vị vào link sau đây để được hướng dẫn cách ký tên và bấm vào link để nối vào TNT trong Tòa Bạch Ốc:

https://hiepdinhparis.com/

Chân thành cảm ơn tất cả quý vị,

Ngày 15/3/2020,
Ủy ban vận động tái họp Hội nghị Quốc tế về Hiệp định Paris:

- Lm Bùi Phong,
- Gs Nguyễn Chính Kết,
- Lisa Nguyễn,
- Ls Lâm Chấn Thọ.

Chín bước ký tên TNT:

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

HuongDanKyTenTNTHiepDinhParis

Committee on campaigning to re-convene the International Conference on the Paris Agreement

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us