Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

NBXH  CƯƠNG LĨNH ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI


(bản thảo 6/14)

I. TỔNG QUAN

Trải nghiệm lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên chúng ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu để giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước và dân tộc Việt. Những thăng trầm và bão táp của lịch sử đã minh chứng truyền thống yêu nước hào hùng, kiên quyết đấu tranh cho nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt. Nền văn hiến Việt đã được hun đúc, nuôi dưỡng và phát triển một cách hài hòa, phong phú dựa trên nền tảng dung hợp, kết tập và sáng tạo giữa đạo học Đông phương và văn minh Tây phương. Lịch sử Việt đương đại, đã và đang đứng trước nguy cơ, thử thách: Từ 1945, thể chế chính trị độc tài toàn trị được hình thành tại miền Bắc Việt Nam và đã áp đặt trên toàn cõi đất nước Việt Nam kể từ 30.04.1975 cho đến nay. Thực trạng văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, môi trường… của đất nước Việt Nam ngày càng suy thoái trầm trọng.

Nhận định rằng:

Trào lưu chung của thế giới ngày nay đang phát triển dựa trên những yếu tố cơ bản: Tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó cũng là hướng đi đúng đắn nhất, tiến bộ nhất để đưa đất nước, dân tộc Việt có điều kiện hội nhập tốt nhất theo trào lưu chung của thế giới, hầu đưa đất nước và dân tộc phát triển một cách hài hòa, vững mạnh.

Nhận định rằng:

Để thực hiện thành công hướng đi nêu trên, Nhân Bản là cốt lõi tư tưởng dẫn đường cho công cuộc chuyển hóa tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Nhận định rằng:

Chuyển hóa dân chủ là yếu tố quyết định cho sự sống còn của đất nước và dân tộc. Vì vậy, thể chế chính trị độc tài toàn trị phải được chuyển hóa thành thể chế chính trị dân chủ thật sự, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân.

Nhận định rằng:

Xác lập mạnh mẽ đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc để xây dựng nội lực, sức vươn lên của toàn dân tộc. Không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, chính kiến chính trị. Lấy phương châm tự lực tự cường là chính. Xây dựng một cơ cấu chính trị: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp thật sự vững mạnh nhằm phát huy hết tiềm năng của đất nước và dân tộc, hội nhập hài hòa với thế giới nhằm nuôi dưỡng nội lực, đưa đất nước và dân tộc thăng tiến cùng nhịp sống với thế giới và nhân loại.

Từ niềm tin sắc son qua những nhận định trên, từ trái tim – trí tuệ - lòng chí thành.
Chúng tôi, với niềm tin sâu xa hướng về đất nước và dân tộc, hình thành tổ chức, lấy tên là: ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI.

II. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

Dựa trên 3 yếu tố chính: Nhân Bản, Dân Chủ và Dân Tộc.

Đảng Nhân Bản Xã Hội lấy tư tưởng Nhân Bản làm gốc để tiến hành công cuộc chuyển hóa tư duy một cách toàn diện nhằm: Chuyển hóa Dân Chủ và thực hiện đoàn kết dân tộc.

Bốn chủ trương lớn:

1. Thực hiện cuộc cách mạng tư duy, lấy Nhân Bản làm tư tưởng chủ đạo.
2. Đồng tâm chuyển hóa Dân Chủ.
3. Phát huy hòa đồng Dân Tộc.
4. Xây dựng một nước Việt Nam Mới – Người Việt Mới.

III. LẬP TRƯỜNG CỦA ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

1. Đặt quyền lợi tổ quốc Việt Nam lên trên hết.
2. Chuyển hóa ôn hòa, bất bạo động.
3. Công cuộc chuyển hóa mang tính trường kỳ, toàn diện, triệt để theo hướng Nhân Bản.
4. Chuyển hóa thể chế chính trị độc tài toàn trị bằng thể chế chính trị dân chủ của toàn dân.
5. Hợp tác và liên hiệp với tất cả các tổ chúc, hội đoàn trong và ngoài nước có cùng chung mục đích đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ của đất nước và dân tộc.

IV. SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

A. Thực hiện cuộc cách mạng tư duy, lấy Nhân Bản làm tư tưởng chủ đạo.

1. Qua ý niệm xã hội: Sự thật, bình đẳng và công lý.
2. Qua hành hoạt tương quan: Hài hòa Người, tôn trọng Người và thăng hoa Người.
3. Qua cá thể: Tâm thương yêu, trí tuệ sáng suốt và lòng dũng cảm.
4. Truyền bá tư tưởng nhân bản để tạo đồng cảm qua mọi hình thái sinh hoạt trong xã hội.

B. Chuyển hóa dân chủ qua ba măt:

1. Xây dựng lực lượng đảng.
2. Cảm-chuyển hóa nhân sự trong guồng máy của thể chế chính trị độc tài toàn trị hiện hành.
3. Tạo đồng cảm với nhân dân để có hậu thuẫn quần chúng.

C. Phát huy hòa đồng dân tộc:
Đảng Nhân Bản Xã Hội chủ trương lấy nhân bản làm gốc: Có lòng thương yêu, bao dung, không mang ý niệm hận thù, trả thù; không phân biệt quá khứ chính trị, xuất xứ, vùng miền bắc trung nam, các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thành phần và địa vị xã hội, trong hay ngoài nước, ý thức hệ, để cùng tựu chung vào một hướng đến: VIỆT – Hài hòa Người, tôn trọng Người và thăng hoa Người. Từ Tinh Thần Việt đó, chúng ta mang theo hành trang Tình Việt, sẽ khai mở và hàm dưỡng cho sức mạnh dân tộc mang tính tự lực, tự cường và tự chủ.

D. Góp phần xây đựng một Việt Nam Mới – Người Việt Mới

1. Góp phần xây dựng một Việt Nam Mới:

a. Truyền bá tư tưởng Nhân Bản.
b. Chính sách xây dựng đất nước qua chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, ý tế, môi sinh và quốc phòng.
c. Bảo tồn và phát huy Văn hóa Dân Tộc, hội nhập hài hòa văn hóa thế giới.

2. Xây dựng, hình thành Người Việt Mới qua ba mặt:

a. Thể dục: Cả về thể chất cũng như tinh thần.
b. Đức dục: Tinh thần nhân bản và Việt tính.
c. Trí dục: Kiến thức nhân văn và khoa học.

V. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

Đảng Nhân Bản Xã Hội chủ trương họat động trong 3 địa bàn: Trong nước, ngoài nước và vận động quốc tế. Trong nước là chủ lực. Tuy nhiên, ba địa bàn hoạt động đều quan trọng như nhau. Tùy thuộc từng thời điểm, tùy công việc, tùy biến cố để nhận dạng địa bàn nào quan trọng hơn trong thời điểm đó.

VI. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CỦA ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

Có 3 giai đoạn, thực hiện từng giai đoạn hoặc song hành:

A. Giai đoạn chuyển hóa dân chủ.
B. Giai đoạn kiến thiết đất nước.

Có 2 phần: Hệ thống chính trị dân chủ và chính sách.

1. Hệ thống chính trị dân chủ:

Gồm 3 yếu tố:

a. Hiến định: Hiến Pháp là quyền lực tối cao của quốc gia.
b. Pháp trị:
. Ba quyền phân lập : Lập pháp, hành pháp và tư pháp.
. Mọi sinh hoạt, hoạt động và hành xử của xã hội đều dựa trên luật pháp.
c. Đa nguyên: Quyền lực chính trị xuất phát từ nhiều xu hướng khác nhau: Đảng phái chính trị và xã hội dân sự mang các đặc điểm như: Tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ thiện, sắc tộc, giới tính, nghề nghiệp, đẳng cấp xã hội…

2. Chính sách của đảng:

a. Phát huy tính nhân bản, bảo tồn văn hóa dân tộc. Tôn trọng, tạo sự bình đẳng và hỗ trợ các sinh hoạt của 54 cộng đồng sắc tộc trong nước và ngoài nước.
b. Tôn trọng và thực hiện nội dung bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.
c. Phát triển kinh tế theo thị trường tự do.
d. Tư hữu hóa đất đai và công nghiệp.
e. Chế độ an sinh cho mọi công dân từ 65 tuổi trở lên. Chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ đặc biệt với trẻ em, phụ nữ và người tàn tật.
f . Cưỡng bách giáo dục và miễn phí cho các cấp giáo dục phổ thông.
g. Xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng quốc gia: Giao thông, trường học, bệnh viện, công viên, thư viện…
h. Bảo vệ tài nguyên quốc gia và môi trường sống: Rừng, biển, đất, nước, thực phẩm, không khí.
i. Hỗ trợ và phát huy sự phát triển các hoạt động của xã hội dân sự.
j. Phát triển quốc phòng để tự chủ và bảo vệ tổ quốc.

C. Hội nhập cộng đồng thế giới:

Theo 3 bước, dựa trên ý niệm tôn trọng, bình đẳng và hỗ tương, cùng phát triển, được thực hiện theo từng bước hoặc song hành:

1. Cộng đồng các nước láng giềng chung quanh: Trung Hoa, Lào và Campuchia.
2. Cộng đồng các nước Đông Nam Á.
3. Cộng đồng các nước Á Châu.
4. Cộng đồng thế giới.

VII. TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

Được quy định trong điều lệ Đảng.

VIII. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CƯƠNG LĨNH ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI

Bản cương lĩnh của đảng Nhân Bản Xã Hội có thể được điều chỉnh và bổ sung do đại hội toàn Đảng quyết định dựa trên điều lệ Đảng.

Ðược gởi đến Vietlist từ Ðảng NBXH

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us