Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

San Jose: Danh sách các Liên danh và Ứng cử viên ứng cử Ban đại diện Cộng đồng Bắc California năm 2020.

(Quý vị có thể đóng góp ý kiến phía dưới cùng)

Danh sách các Liên danh và Ứng cử viên. Bấm vào đây.

Cập nhật ngày 1 tháng 7, năm 2020.

HL


HL


HL


HL


HL


HL


HL


-------oo0oo-------

HL


HL


HL


HL


HL


HL


-------oo0oo-------

HL


HL


HL


HL


-------oo0oo-------

HL


-------oo0oo-------

HL


-------oo0oo-------

HL


(Posted by HL)

-------oo0oo-------

Ý kiến bạn đọc về Bầu Cử Cộng Ðồng.
(Chỉ góp ý việc, không tấn công cá nhân. Chúng tôi sẽ lấy đi những ý kiến không có bằng chứng trung thực, tấn công đời tư hay có lời lẽ khiếm nhã...)

1- Họ Tên (cần phải có):

2- Cư ngụ tại Thành phố, Tiểu Bang (cần phải có):

3- Phone, Email (cần phải có, nhưng sẽ không hiển thị):

4- Lời nhắn (cần phải có):

5- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy (cần phải có)::

(Mã số= July1 )

  

Sorry, you need to fill out all 5 items.

-------------oo0oo---------------

Nội dung lời nhắn do quý vị gởi về:


 • Nang Magazine - San Jose, June 27, 2020
  Tôi bầu cho LD Chính Nghĩa. LD này có lập trường vững chắc, chống cộng sản tuyệt đối, đã hiến dâng tuổi trẻ bảo vệ quê hương.
  Muốn diệt nằm vùng, diệt Việt gian, giữ vững thành trì Quốc Gia chống cộng sản thì bầu cho LD này.
  Nhiệm kỳ sau bầu cho lớp trẻ.
  Cộng đồng này mới ra đời phải có quyết tâm mới chống cộng được.

  Lê Bình