Search Vietlist.us
Search the Web

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

- Ðể phản đối sự xâm lăng của Tàu cộng,
- Ðể phản đối các văn kiện, mật ước bán nước của Việt cộng,
- Ðể phản đối sự cướp chính quyền bất hợp pháp của Việt cộng, gây ra bao thảm họa về môi trường, kinh tế, chính trị, văn hóa... cho dân tộc Việt Nam.

Xin vui lòng đọc và ký tên vào văn kiện lịch sử dưới đây :

Xin ghi tên phản đối Việt cộng bán nước
và Tàu cộng xâm lăng.

Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng,
Kính thưa quý Đồng bào,

Trong suốt dòng lịch sử, kể từ thời lập quốc đến nay, nước Tàu đã liên tục xâm lăng, chiếm đóng lãnh thổ của các nước trong cộng đồng Bách Việt. Tổ tiên ta phải liên tục chống trả và biết bao lần đánh bại giặc Tàu giành lại giang sơn cho con cháu Việt Nam.

Ngày nay Tàu cộng dùng sách lược xâm lăng mới. Bên ngoài thì Tàu cộng ngày đêm xâm chiếm lãnh thổ, chiếm đoạt, bồi đắp biển đảo Việt Nam làm căn cứ quân sự cho chúng. Bên trong thì chúng nuôi dưỡng, sử dụng bọn Việt gian là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) để kềm chế, đàn áp dân tộc ta không cho người dân nổi lên chống giặc ngoại xâm. CSVN lén lút ký kết nhiều hợp đồng dâng hiến đất đai cho Tàu cộng, một mặt lại cho phép giặc Tàu lập nhiều khu vực tự trị trên khắp đất nước, chờ ngày nổi lên đánh chiếm đất đai của Việt Nam.

Trong tinh thần đó, CSVN chính là kẻ dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa của dân tộc cho giặc.

Hiện nay, giặc Tàu cộng và giặc Việt cộng đang liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu chúng ta dốc hết sức chống giặc Tàu thì chúng ta mắc mưu Việt cộng. Nếu chúng ta dồn hết nổ lực chống Việt cộng thì chúng ta mắc mưu giặc Tàu, giặc Tàu sẽ rãnh rang lấn chiếm biển đảo của chúng ta. Vì thế chúng ta chống Việt cộng là chính, nhưng cũng phải phản kháng, tri hô khi giặc Tàu giết hại ngư dân hay lấn chiếm biển đảo Việt Nam.

Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt. Về phía giặc Tàu, công việc mà chúng ta có thể làm được ngay bây giờ là huy động người dân yêu nước, đồng lòng ký tên phản đôi Tàu cộng xâm lăng, phản đối sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tạo được một văn kiện chính thức của nhân dân Việt Nam làm phương tiện phản kháng trước các tòa án quốc tế cho hôm nay và mai sau.

Chúng tôi là một nhóm con em nước Việt sống rải rác từ Việt Nam đến các châu lục khác nhau, trân trọng kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cùng ký tên vào văn kiện phản đối Tàu cộng xâm lược Việt Nam, phản đối sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam dưới đây.

Sau khi thu thập danh sách người dân trên mọi miền Bắc, Trung, Nam, trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ tìm cách đệ nạp văn thư phản đối nầy tới Liên Hiệp Quốc, vào Tòa án Trọng Tài La Haye, tới nhà cầm quyền Bắc Kinh, tới Quốc hội các nước đã từng có sự liên hệ tới đất nước Việt Nam như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Canada, Úc Ðại Lợi... Các vị cố vấn sẽ giúp chúng tôi đệ nạp hồ sơ phản kháng nầy vào 15 trung tâm văn khố trên thế giới và nhất là Hoa Kỳ để làm tài liệu cho các thế hệ mai sau.

Chiến dịch Ghi Tên Phản Ðối Tàu Cộng Xâm Lăng chỉ muốn xin một chút thì giờ của đồng bào và tăng cường lòng oán hận với Việt cộng bán nước. Xin đồng bào vẫn dồn nổ lực chính là chống tập đoàn Việt cộng đang thống trị phi pháp đất nước Việt Nam.

Ðể tránh bớt nguy hiểm cho đồng bào trong nước, chúng tôi chỉ thu thập tên và tỉnh hay thành phố mà quý vị sinh sống. Xin quý vị đừng ghi địa chỉ chi tiết như số nhà, tên đường v.v...

Chúng tôi mong được sự tiếp tay của đồng bào trong và ngoài nước. Xin quý vị vui lòng vào trang web dưới đây để ghi tên. Nếu cần thiết, xin vui lòng cho chúng tôi ý kiến của quý vị.

http://vietlist.us/SUB_PhanDoiTauCongXamLang/PhanDoiTauCongXamLang

Kính cẩn kêu gọi,

Việt Nam ngày 30 tháng 9 năm 2016 nhằm ngày 30 tháng 8 Âm Lịch

Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam:

- Trần Long, Kỹ sư điện toán, California, USA. Hội viên sáng lập.
- Hoàng Lan, Cử nhân kế toán, California, USA. Hội viên sáng lập.
- Ngô Thị Thơ, Kế toán viên, Sài Gòn, Việt Nam.
- Phạm Xuân Nam, Chuyên viên đồ họa, Sài Gòn, Việt Nam.
- Minh Thư, Nhân viên hành chánh về hưu, Paris, France.
- Nguyễn Lê, cựu quân nhân Ðại học Chiến Tranh Chính Trị, California, USA.

Nếu cần hướng dẫn chi tiết, xin nhấp chuột vào đây

---------o0o---------

Ban Cố vấn:

- Giáo sư Nguyễn Văn Canh.

Tiến sĩ Luật. Nguyên lả Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài gòn, cũng là Thuyết trình viên tại Trường Chỉ Huy & Tham Mưu và Trường Cao Đảng Quốc Phòng, Quân lực Vệt nam Cộng Hoà. Tai Hoa Kỳ, ông làm việc với Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và Hoà Bình, Đại Học Stanford. Đồng Giám Đốc Dự Án Oral Life History, viện Nghiên Cứu Đông Á, Đại Học Berkeley cho đến khi về hưu.

- Nhà nghiên cứu lịch sử dân tộc Phạm Trần Anh.

Cựu tù chính trị hơn 20 năm trong ngục tù cộng sản. Tốt nghiệp Học viện Quốc Gia Hành Chánh Sài gòn. Biên khảo lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam. Hội Quốc tế Nghiên cứu Biển Ðông Nam Á. Mặt trận Dân tộc Cứu quốc. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. CT Đại Hội Diên Hồng Thời Ðại và Đồng CT kiêm TTK Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

---------o0o---------

Tuyên Cáo của Quốc dân Việt Nam
phản đối Trung cộng xâm lăng.

- Xét rằng:

Hơn 4000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, người Tàu đã nhiều lần đem quân xâm chiếm đất nước chúng tôi . Nhưng lần nào dân tộc Việt Nam cũng vùng lên đánh đuổi giặc Tàu, giành lại chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

- Xét rằng:

Từ đảo Hải Nam trở xuống là lãnh hải của dân tộc Việt Nam đã có từ thời cổ xưa. Binh lính Việt Nam đã đi tuần tiểu các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và ngư dân Việt Nam đã đánh cá trong các khu vực nầy từ hàng ngàn năm nay.

- Xét rằng:

Trong các sách cổ và bản đồ cổ của cả 2 nước Tàu và Việt Nam, chỉ có bản đồ Việt Nam mới có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa . Bản đồ nước Tàu chỉ có đến đảo Hải Nam là đảo cực Nam của nước Tàu:

 1. Trong bản đồ cổ của Tàu tên Hoàng Triều Trực Tỉnh Ðịa Dư Toàn Đồ in năm 1904, phía Nam chỉ có đến đảo Hải Nam và không hề đề cập đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.(link)
 2. Trong bản đồ cổ của Việt Nam tên Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ in năm 1834 có ghi Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.(link)
 3. Bản đồ Khí Tượng Đông Dương in năm 1940, có ghi chú Ðài Khí Tượng Hoàng Sa và Trường Sa trong bản đồ Việt Nam.(link)
 4. Cuốn sách cổ nhà Thanh tên Danh hoàn Chí lược, ghi chép về địa lý thế giới, biên soạn từ năm 1849, in năm 1898, cũng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam. Trong quyển sách nầy, có in tấm bản đồ nước Tàu, mang tên Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Toàn Đồ (Bản đồ toàn quốc thống nhất đời nhà Thanh), xác định phía Nam Trung cộng chỉ đến đảo Hải Nam. Cũng trong cuốn sách Danh Hoàn Chí Lược nêu trên, các nhà biên soạn có vẻ bản đồ Việt Nam và ghi chú là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.(link)

- Xét rằng:

Năm 1974, Trung cộng đã mang tàu hải quân xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khiến hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải anh dũng chống trả, làm 74 anh hùng hải quân Việt Nam vị quốc vong thân.

- Xét rằng:

Năm 1979, Trung cộng mang 300 ngàn quân xâm chiếm biên giới phía Bắc Việt Nam . Dân quân Việt Nam chống trả và đã thương vong trên dưới 50 ngàn người.

- Xét rằng:

Năm 1988, hải quân Trung cộng xâm chiếm quần đảo Trường Sa và bắn chết 72 hải quân Việt Nam.

- Xét rằng:

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài La Haye đã phán quyết Trung cộng không có chủ quyền trên biển Ðông theo đơn thưa của Philippines.

Nay tuyên cáo cùng nhà cầm quyền đất nước
Trung Hoa và cả thế giới biết rằng:

1- Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền lịch sử của Việt Nam không thể tranh cãi được.

2- Chúng tôi là nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền đồng ký tên dưới đây cực lực phản đối sự xâm lăng của Trung cộng trong mấy chục năm qua.

3- Chúng tôi, nhân dân Việt Nam, yêu cầu quân đội Trung cộng ngay lập tức rút khỏi những vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc từ năm 1979 tới nay.

4- Chúng tôi, nhân dân Việt Nam, yêu cầu quân đội Trung cộng tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng Tài La Haye ngày 12 tháng 7 năm 2016, ngay lập tức rút khỏi quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trả lại biển đảo đã cướp của Việt Nam.

5- Từ năm 1954, đảng Cộng sản Việt Nam dùng vũ lực chiếm đóng, cai trị dân tộc Việt Nam theo chính sách độc tài toàn trị, không qua phương cách bầu cử dân chủ. Với sự lãnh đạo yếu kém, tham nhũng, vô trách nhiệm, đảng Cộng sản Việt Nam đã phá hoại đất nước, mang đến nhiều thảm họa về môi trường, văn hóa, giáo dục cho Việt Nam. Chúng tôi cực lực phản đối sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.

6- Tất cả hiệp định mà nhà cầm quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không do nhân dân Việt Nam bầu ra, đã ký kết với các nước đều không có giá trị và vô hiệu lực. Dân tộc Việt Nam không nhìn nhận và không chịu trách nhiệm về những ký kết nầy.

7- Cực Lực Phản đối và Tố cáo trước công luận thế giới về hành động xâm lược ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, xem thường công luận quốc tế của đế quốc mới Trung cộng.

8- Khẩn thiết thỉnh cầu các chính phủ các quốc gia dân chủ tự do, công luận quốc tế hãy bằng mọi phương cách ngăn chặn đế quốc Tàu cộng xâm chiếm đất nước Việt Nam và toàn thể các quốc gia vùng Đông Nam Á.

Việt Nam ngày 1 tháng 10 năm 2016 nhằm ngày 1 tháng 9 Âm Lịch

Nay kính cáo .
Ghi tên phản đối Việt cộng bán nước và Tàu cộng xâm lăng/Register:

- Xin ghi tên họ, địa chỉ, tỉnh cùng quốc gia đang cư ngụ, rồi nhấn nút "Send - Gởi đi".

1- Họ Tên/Name (Cần phải có. Có thể ghi Nguyễn Văn Xoài, hay Nguyen Van Xoai,
hay Xoai Nguyen, hay X. Nguyen. Nếu bạn có nhiều tên khác nhau, xin chỉ ký một lần):

2- Tỉnh hoặc Thành phố/Province or City: (Cần phải có. Xin đừng ghi số nhà hay tên đường):

3- Quốc gia đang cư ngụ/Country: (Cần phải có):

4- Mã số/Pass Code: (Cần phải có. Xin đánh mã số bên dưới vào khung nầy. Mã số nầy dùng để ngăn chận các chương trình virus vào phá hoại máy chủ.)

Mã số: June10

Phải ghi đủ chi tiết trong 4 phần, Họ Tên quý vị mới được ghi nhận.

 

Ý kiến của Quý đọc giả/Your comment
Nếu quý bạn muốn góp ý với chúng tôi, xin vui lòng điền vào các ô dưới đây:

1- Họ Tên/Name (Cần phải có):

2- Tỉnh, Thành Phố hay Quốc gia đang cư ngụ/City or Country: (Cần phải có):

3- Ý kiến/Your comment (Cần phải có. Xin góp ý việc, không đả kích người. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực, đả kích đời tư, cá nhân hay những góp ý quá dài dòng, tối nghĩa, không tập trung vào những việc cần làm):

4- Mã số/Pass Code: (Cần phải có. Xin đánh mã số bên dưới vào khung nầy. Mã số nầy dùng để ngăn chận các chương trình virus vào phá hoại máy chủ.)

Mã số: June10

 

Ghi tên vào Ban Vận động hay Hội Thanh Niên Dân Chủ.

Nếu quý vị thấy việc làm của chúng tôi là đúng và muốn ghi tên vào Ban Vận động hay Hội Thanh Niên Dân Chủ, xin ghi tên vào phần dưới đây. Xin vui lòng vận động bạn bè, thân nhân ký tên vào tài liệu lịch sử sống còn của đất nước nầy:

1- Họ Tên (Cần phải có.):

2- Tỉnh, Thành Phố và Quốc gia đang cư ngụ: (Cần phải có):

3- Nghề nghiệp, chức vụ, hội đoàn, học vị. (Thí dụ: Thợ điện / Nhà đấu tranh nhân quyền / Hội trưởng Hội Nhân quyền / Cử nhân Toán học ...):

4- Ghi tên gia nhập Ban Vận Ðộng:

5- Xin gia nhập Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam:

6- Phương tiện liên lạc, email hay phone: (Cần phải có. Sẽ không hiển thị phần nầy):

7- Mã số/Pass Code: (Cần phải có. Xin đánh mã số bên dưới vào khung nầy. Mã số nầy dùng để ngăn chận các chương trình virus vào phá hoại máy chủ.)

Mã số: June10

Phải ghi đủ chi tiết trong 4 phần, ý kiến quý vị mới được ghi nhận.

This page is under construction.

---------o0o---------

Danh sách quý Ðọc giả đang ghi tên:

 1. Phạm Thiên Thanh, Milpitas, United States, 01 October 2016
 2. Ngoc Tran, Adelaide, Australia, 07 October 2016
 3. Hoang Nguyen, San jose CA, USA, 13 October 2016
 4. Lan Hinh, San Jose CA , Usa, 13 October 2016
 5. Tran Long, San Jose, USA, 23 October 2016
 6. Ninh Nguyen, Saigon City, Viet Nam Cong Hoa - Viet Nam, 14 November 2016
 7. Duc Ngo, San Jose, United States, 18 November 2016
 8. Luong Nguyen, San Jose, United States, 18 November 2016
 9. Danny nguyen, Orange, CA, USA, 20 November 2016
 10. Châu Tùng Thiên, Le Plessis-Trévise, France, 20 November 2016
 11. Huynh Van Thoi, Norcross, United States, 20 November 2016
 12. Huynh Ming Dung, Homer, United States, 20 November 2016
 13. Huynh Thi Kim Chi, Lawrenceville, United States, 20 November 2016
 14. Đào Luận Thư, Thừa Thiên Huế, Việt Nam, 20 November 2016
 15. Lương Thành, San Diego, USA, 20 November 2016
 16. Minh Do, San Jose, USA, 21 November 2016
 17. Ngô Thị Thơ, Sài Gòn, Việt Nam, 21 November 2016
 18. NGUYỄN Tối Thiện, PARIS, France, 21 November 2016
 19. Phu Luong, Clinton, U.S.A, 21 November 2016
 20. Minh Huyen Luong, San diego, U.S.A, 21 November 2016
 21. Ho, Chau, San Jose, CA, USA, 21 November 2016
 22. NGO Minh Tho, Roissy en Brie, France , 22 November 2016
 23. T. VO, San Jose, USA, 22 November 2016
 24. Trang Le, Sunnyvale, USA, 22 November 2016
 25. Pham Thi XuanMai, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 26. Pham Thi Xuan Huong, Sagon, Viet Nam, 22 November 2016
 27. Pham Xuan Nghia, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 28. Nguyen Thi To Uyen, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 29. Nguyen Thinh, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 30. Nguyen Thi Em, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 31. Nguyen Thi Huong, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 32. Nguyen Cu, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 33. Nguyen Loi, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 34. Nguyen Thanh, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 35. Nguyen Thi Nga, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 36. Nguyen Thi Tho, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 37. Nugyen Thang, Saigon , Viet Nam, 22 November 2016
 38. Nguyen Danh, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 39. Tran Dinh Thi Van, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 40. Dao Ngoc Bich, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 41. Han Thi Thu Hang, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 42. Han Thi Kim Thoa, Saigon, Viet Nam, 22 November 2016
 43. Đỗ Thị Thuấn, Anaheim, USA, 22 November 2016
 44. kim nguyen, quebec, canada, 22 November 2016
 45. Bich Nguyen, Adelaide, Australia, 22 November 2016
 46. Nguyễn Thất, Milpitas, USA, 22 November 2016
 47. Pham Phuongle, San Jose, USA, 22 November 2016
 48. Pham Minh Phuong, Tulsa, Oklahoma, USA, 22 November 2016
 49. Le kieu, san jose, USA, 22 November 2016
 50. Le mai Khanh, sunnyvale,CA, USA, 22 November 2016
 51. Nguyen xuan Dao, san Jose, CA, USA, 22 November 2016
 52. Pham Hoai Bac, san Jose, CA, USA, 22 November 2016
 53. Boi Hoang, Sai gon, VIET NAM, 22 November 2016
 54. Do kim Dung, Sai gon, Viet Nam, 22 November 2016
 55. Nguyen thu Thuy, Ha noi, Viet Nam, 22 November 2016
 56. Nguyen lan Huong, Bac Ninh , Viet Nam, 22 November 2016
 57. Tran Nam Binh, San Jose, CA, USA, 23 November 2016
 58. Hoang Lan, milpitas, USA, 23 November 2016
 59. Amy Duong, Portland, Oregon, America, 23 November 2016
 60. Thoi Thanh Vo, Santa Ana, California, USA, 23 November 2016
 61. Truc Lam Tran Nhan Viet Quoc, Bruxelle, Belgium, 24 November 2016
 62. Nhat Man - Minh Le, San Jose, CA, USA, 27 November 2016
 63. Hieu N Ngo, London, United Kingdom, 27 November 2016
 64. Le T Thin, London, United Kingdom, 27 November 2016
 65. Phạm hữu Sơn, Campbell, USA, 27 November 2016
 66. Trần thị Ánh Tuyet, Campbell, USA, 27 November 2016
 67. Pham hữu Hung, San Jose, USA, 27 November 2016
 68. Phạm hữu Trí, San Jose, USA, 27 November 2016
 69. Phạm hữu Cường, San Jose, USA, 27 November 2016
 70. Phạm minh Châu, Modesto, USA, 27 November 2016
 71. TRAN NGUYEN, 105 FINCH RUN, LANSDALE, PENNSYLVANIA, UNITED STATES, 27 November 2016
 72. Bui thị Thanh Thuý, San Jose, USA, 27 November 2016
 73. Pham trần Trung, Largo, USA, 27 November 2016
 74. Pham hũu Dũng, South Carolina, USA, 27 November 2016
 75. Phạm hồng Đào, San Jose, USA, 27 November 2016
 76. Pham hồng Điệp, San Jose, USA, 27 November 2016
 77. Phạm hồng Lĩnh, San Jose, USA, 27 November 2016
 78. Phạm hồng Ân, San Jose, USA, 27 November 2016
 79. Tô thị Lượm, San Jose, USA, 27 November 2016
 80. Phạm hữu Thành, San Jose, USA, 27 November 2016
 81. Phaạm hữu Danh, San Jose, USA, 27 November 2016
 82. Nguyễn thị Minh Thu, Milpitas, USA, 27 November 2016
 83. Phạm thị Ngọc Hân, Milpitas, USA, 27 November 2016
 84. Phạm thị Ngọc Thy, Milpitas, USA, 27 November 2016
 85. Nguyễn thị Thương Thương, South Carolina, USA, 27 November 2016
 86. Phạm thiên Ý, South Carolina, USA, 27 November 2016
 87. Phạm thiên Nhân, South Carolina, USA, 27 November 2016
 88. Trần thị Hồng Yến, Largo, USA, 27 November 2016
 89. Phạm minh HIẾU, Largo, usa, 27 November 2016
 90. Phạm minh Thảo, Largo, USA, 27 November 2016
 91. Lê thị Đào, Modesto, USA, 27 November 2016
 92. Phạm minh Khang, Modesto, USA, 27 November 2016
 93. Phạm minh Khôi, Modesto, USA, 27 November 2016
 94. Le Nguyen, San Jose, USA, 27 November 2016
 95. Tamy Ngo, Fountain Valley, USA, 27 November 2016
 96. Ron Nguyen, Fountain Valley, USA, 27 November 2016
 97. Evan Nguyen, Fountain Valley, USA, 27 November 2016
 98. Christine Le, San Jose, USA, 27 November 2016
 99. Trần Đinh Phan Tiến, Sai gon -VN, Viet Nam, 28 November 2016
 100. Tam Tran, San Jose, US, 28 November 2016
 101. Yen Nguyen, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 102. Tin Tran, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 103. Phuong Tran, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 104. Bay Ngo, Tien Giang , Viet Nam, 28 November 2016
 105. Chin Ngo, Tien Giang , Viet Nam, 28 November 2016
 106. Mot Ngo, Tien Giang , Viet Nam, 28 November 2016
 107. Van Tran, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 108. Oanh Tran, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 109. Nhan Tran, Bien Hoa, Viet Nam, 28 November 2016
 110. Lê Trọng Nghĩa, Sacramento, California, The United State, 28 November 2016
 111. Nguyễn Văn Tần, Herndon, Virginia, USA, 29 November 2016
 112. Quoc Nguyen, Boston, USA, 29 November 2016
 113. Minh Bùi, San Jose, USA, 29 November 2016
 114. Tai Truong, San Jose, USA, 06 December 2016
 115. Long Nguyen, San Jose, USA, 06 December 2016
 116. Hanh Nguyen, San Jose, USA, 06 December 2016
 117. Phạm Xuân Nam, Sài Gòn, Việt Nam, 09 December 2016
 118. Annie Nguyen, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 119. Duy Vu, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 120. Tony Nguyen, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 121. LAM VU, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 122. Van G Nguyen, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 123. Phu Truong, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 124. HIEN PHAM, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 125. LEE CUONG, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 126. Le Tuan, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 127. Chien Dinh, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 128. Lisa Dang, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 129. HOANG TUAN, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 130. THAO NGUYEN, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 131. XUAN NGUYEN, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 132. Jacquelynne Nguyen, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 133. Anna Le, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 134. Thuc Dang, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 135. Hung, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 136. The Doan, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 137. David Sang Tran, San Jose - TF41, USA, 14 February 2017
 138. Tai Tran TF1, Santa Clara , USA, 15 February 2017
 139. Long Tran TF1, San Jose, USA, 15 February 2017
 140. Tam Tran, San Jose, USA, 15 February 2017
 141. Mong Hoa Ton, Milpitas, USA, 15 February 2017
 142. Le Nguyen, San Jose, USA, 15 February 2017
 143. Vien Phan TF1 , San Jose, USA, 15 February 2017
 144. Tien Do Bui, San Jose, USA, 15 February 2017
 145. Thuy Vy , Milpitas, usa, 15 February 2017
 146. Mai Cong TF1, San Jose, USA, 15 February 2017
 147. Lang Phung, San Jose, usa, 15 February 2017
 148. Quan Phung, San Jose, USA, 15 February 2017
 149. Hieu Ngo TF1, San Jose, usa, 15 February 2017
 150. Hieu Ngo, San Jose, USA, 15 February 2017
 151. Chau Le TF1, san Jose, USA, 15 February 2017
 152. Tung TF1, San Jose, usa, 15 February 2017
 153. Hien Le TF1, San Jose, USA, 15 February 2017
 154. Hoa Pham TF1, San Jose, USA, 15 February 2017
 155. Paul TF1, San Jose, USA, 15 February 2017
 156. Christine Nguyen TF1, San Jose, usa, 15 February 2017
 157. Aviet Nguyen TF1, San Jose, usa, 15 February 2017
 158. Vang Mai, San Jose, USA, 15 February 2017
 159. Pham Mi, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 160. Hoa Nguyen, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 161. Kymberly Schofender, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 162. VIET TRAN, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 163. Nguyen Phu, San Francisco - TF42, USA, 15 February 2017
 164. Tran Minh, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 165. Jason Vu, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 166. Truong Lieu, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 167. Tina Tran, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 168. Andy Nguyen, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 169. Lan Pham, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 170. The Anh, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 171. Hoa Phan, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 172. Lien Nguyen, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 173. Phillip Nguyen, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 174. Thuy Vu, Milpitas - TF42, USA, 15 February 2017
 175. Thi Tran, Milpitas - TF42, USA, 15 February 2017
 176. Thuy Nguyen, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 177. Anna Tran, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 178. CHENG, San Jose - TF42, USA, 15 February 2017
 179. Le van Nhan, Raleigh, North Carolina, USA, 04 March 2017
 180. Gia Khanh, San Jose, USA, 06 March 2017
 181. Hiep Huynh, San Jose, United States, 06 March 2017
 182. Thuy Tran, San Jose, United States, 06 March 2017
 183. Aulaina, Milpitas, United States, 06 March 2017
 184. Thuy Le, Seattle, United States, 06 March 2017
 185. Henry Nguyen, San Francisco, United States, 06 March 2017
 186. Lan Thai, San Francisco, United States, 06 March 2017
 187. Stanley Tran, Santa Clara, United States, 06 March 2017
 188. Stanley Tran, Santa Clara, United States, 06 March 2017
 189. Richard Lee Vo, San Jose, United States, 06 March 2017
 190. Robert Lee Vo, San Jose, United States, 06 March 2017
 191. Trang Le, Milpitas, United States, 06 March 2017
 192. Phuoc Hua Ong, San Jose, United States, 06 March 2017
 193. Ba Phan, San Jose, United States, 06 March 2017
 194. Thanh Tran, Oakland, United States, 06 March 2017
 195. Loc Nguyen, San Leandro, United States, 06 March 2017
 196. Dzuong Nguyen, Oakland, United States, 06 March 2017
 197. Hoat Hoang, San Jose, United States, 06 March 2017
 198. Hoat Hoang, San Jose, United States, 06 March 2017
 199. Thuy Nguyen, San Jose, United States, 06 March 2017
 200. Phi Nguyen, San Jose, United States, 06 March 2017
 201. Song T. Trinh, Houston, United States, 06 March 2017
 202. Julie Nguyen, San Jose, United States, 06 March 2017
 203. Nga Thi Ngoc Tu, San Jose, United States, 06 March 2017
 204. Ha Ngoc Le, San Jose, United States, 06 March 2017
 205. Huynh Do, San Francisco, United States, 06 March 2017
 206. Hai Nguyen, San Francisco, United States, 06 March 2017
 207. Chuong Tran, San Francisco, United States, 06 March 2017
 208. Lan Tran, San Jose, United States, 06 March 2017
 209. Lien Ho, San Jose, United States, 06 March 2017
 210. Ha Dang, San Jose, United States, 06 March 2017
 211. David Le, Sacramento, United States, 06 March 2017
 212. Qui Tran, San Jose, United States, 06 March 2017
 213. Chung Tran, San jose, USA, 30 March 2017
 214. Ly Do, San Jose, USA, 30 March 2017
 215. Dustine Dinh, San Jose, USA, 30 March 2017
 216. Dat Ly, San Jose, USA, 30 March 2017
 217. Da Ly, San Jose, USA, 30 March 2017
 218. Mai Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 219. Peter Nguyen, Union City , USA, 30 March 2017
 220. Thuy Vu, Milpitas, USA, 30 March 2017
 221. Thu Doan, Milpitas, USA, 30 March 2017
 222. Tuan Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 223. Tich Luong, San Jose, USA, 30 March 2017
 224. Jasmine Vu, San Jose, USA, 30 March 2017
 225. ThuyVu Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 226. Thao Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 227. Lam Dong, San Jose, USA, 30 March 2017
 228. Hoa Dang Cao, Concord, USA, 30 March 2017
 229. John Cao, Concord, USA, 30 March 2017
 230. Joyden Cao, Concord, USA, 30 March 2017
 231. TraMi Cao, San Jose, USA, 30 March 2017
 232. An Duong, San Jose, USA, 30 March 2017
 233. Ngoc huynh, Milpitas, USA, 30 March 2017
 234. Thai Quoc, Milpitas, USA, 30 March 2017
 235. Tommy Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 236. Nhan Phan, San Jose, USA, 30 March 2017
 237. Dung Tran, San Jose, USA, 30 March 2017
 238. Ngoc Lien Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 239. Hai Ho, Fremont, USA, 30 March 2017
 240. Nu Ha, San Jose, USA, 30 March 2017
 241. Hillary Pham, San Jose, USA, 30 March 2017
 242. Lallary Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 243. Anthony Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 244. Angela Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 245. Nghiep Lam, Milpitas, USA, 30 March 2017
 246. Tan Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 247. Vu Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 248. Loan Diep, San Jose, USA, 30 March 2017
 249. Peter Duong, San Jose, USA, 30 March 2017
 250. Steffie Duong, San Jose, u, 30 March 2017
 251. Tammy Mai, San Jose, USA, 30 March 2017
 252. Hoang Lam, San Jose, USA, 30 March 2017
 253. Hang Phan, San Jose, USA, 30 March 2017
 254. Giao Tran, San Jose, USA, 30 March 2017
 255. Vy Tran, San Jose, USA, 30 March 2017
 256. Michelle Tran, San Jose, USA, 30 March 2017
 257. Phuoc Kim Vo, Omaha, USA, 30 March 2017
 258. Hoi Van Le, Omaha, USA, 30 March 2017
 259. Kent Le, Omaha, USA, 30 March 2017
 260. Thao Le, San Jose, USA, 30 March 2017
 261. Mimi Warner, Burlingame, USA, 30 March 2017
 262. Christy Nguyen, San Jose, USA, 30 March 2017
 263. Polo Tran, San Jose, USA, 30 March 2017
 264. M TUAN, Vĩnh Long, Việt Nam, 01 April 2017
 265. Le Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 266. Quoc Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 267. Hang Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 268. Tuan Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 269. Ngoc Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 270. Minh Nguyen, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 271. Qui Cao, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 272. Jonah Cao, Antioch TF43, USA, 03 April 2017
 273. Robert Colli, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 274. Hieu, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 275. Hoang Vu, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 276. Nghia Nguyen, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 277. Loan Nguyen, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 278. Nghia Le, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 279. Alyssa Nguyen, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 280. Long Tran, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 281. TRUNG TRAN, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 282. Devek Tran, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 283. Vi Do, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 284. Kelly Phan, San Jose TF43, USA, 03 April 2017
 285. Vinh Dinh, TF 33, San Jose, USA, 04 April 2017
 286. Tran Dang, TF33, SJ, USA, 04 April 2017
 287. Richard Nguyen, TF33, Fremont, USA, 04 April 2017
 288. Steven Nguyen, TF33, Fremont, USA, 04 April 2017
 289. Courtney Nguyen, TF33, fremont, USA, 04 April 2017
 290. An Doan, TF33, San Jose, United States, 04 April 2017
 291. Lac Doan, TF33, San Jose, United States, 04 April 2017
 292. huong Nguyen, TF33, San Jose, United States, 04 April 2017
 293. Tung Do Anh, TF, San Jose, United States, 05 April 2017
 294. Truong Dinh, TF34, San Jose, United States, 05 April 2017
 295. Hung Nguyen, TF34, San Jose, United States, 05 April 2017
 296. Khai Bui, Milpitas TF34, United States, 05 April 2017
 297. Lien Ha, Milpitas TF34, United States, 05 April 2017
 298. Khoi Bui, Milpitas TF34, United States, 05 April 2017
 299. Thao Nguyen, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 300. huong Huynh, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 301. Wilson Phan, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 302. Cuong Phan, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 303. Thao Le, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 304. Winston Phan, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 305. T Le, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 306. Huong Pham, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 307. Jason Chang, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 308. Sean Van, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 309. anh Tu Tran, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 310. Nguyen Thi Mai, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 311. Luong Tu Huy, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 312. Loan Nguyen, San Jose TF34, United States, 05 April 2017
 313. Xuan Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 314. La Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 315. Linh Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 316. Anh Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 317. Quy Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 318. Lan Tran, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 319. Khanh Trinh, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 320. Yvoon Luong, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 321. Kim Hoang, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 322. Xinh Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 323. Gavin nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 324. Hoan Nguyen, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 325. My Tran, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 326. Alex Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 327. Loan Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 328. Chan T Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 329. David Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 330. Jasmin Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 331. Linda Le, San Jose TF35, United States, 05 April 2017
 332. Ngoc Tran, Union City TF36, United States, 05 April 2017
 333. Mai Hoang, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 334. Calvin Bach, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 335. Drake Low, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 336. Tony Van, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 337. Ha Hoang, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 338. Khuong Huynh, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 339. Uyen Hoang, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 340. Hiep Pham, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 341. Tam Hoang, Milpitas TF36, United States, 05 April 2017
 342. Dat Huynh, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 343. Nam Ho, Santa Clara TF36, United States, 05 April 2017
 344. Nhung Huynh, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 345. Bay Van Nguyen, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 346. Angela Nguyen, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 347. Anne Nguyen, Newark TF36, United States, 05 April 2017
 348. Nancy Nguyen, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 349. Minh Nguyen, San Jose TF36, United States, 05 April 2017
 350. Gia Tran, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 351. An Dinh, Morgan Hill TF 37, United States, 05 April 2017
 352. Vinh Truong, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 353. Ngoc Nguyen, Morgan Hill TF 37, United States, 05 April 2017
 354. Maggie Nguyen, Fremont TF 37, United States, 05 April 2017
 355. Cuong Dang, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 356. Huong Kimoto, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 357. Le Linh, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 358. Nguyen Thi Men, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 359. Brian Vu, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 360. Anh Nguyen, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 361. Lily Lai, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 362. Joseph Chang, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 363. Giang Le, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 364. Hue Vy, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 365. Trieu Pham, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 366. Kim Nguyen, Milpitas TF34, United States, 05 April 2017
 367. Anthony Nguyen, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 368. Son Le, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 369. Hope Le, San Jose TF 37, United States, 05 April 2017
 370. Thu Pham, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 371. Loc Nguyen, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 372. Henry Nguyen, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 373. Oscar Nguyen, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 374. Hoa Luu, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 375. Quang Du, Union City TF48, USA, 15 April 2017
 376. Derrrick Tran, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 377. Deana Tran, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 378. Quoc Nguyen Thuong, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 379. Emily Dinh, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 380. Vivian Dinh, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 381. Thanh Doan, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 382. Nguyen Ky, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 383. Nam Ky, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 384. Ralph Hays, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 385. Chau Nguyen, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 386. My Nguyen, San Jose TF48, USA, 15 April 2017
 387. Angelina Nguyen, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 388. Ann Nguyen, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 389. Phien Vinh, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 390. Thuy Mai Nguyen, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 391. Tran Trung Chinh, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 392. Tran Dinh Khanh Phuc, Oakland, USA, 15 April 2017
 393. Hien Nguyen, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 394. Thi Le, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 395. Thu Nguyen, San Jose TF49, USA, 15 April 2017
 396. Canh Hoang, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 397. Mai Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 398. Le Huy, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 399. Hai Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 400. Peter Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 401. Hue Duong, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 402. Trung Huynh, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 403. Vo Thi Thanh Thuy, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 404. Phuong Vu, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 405. Uyen Vo, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 406. Vivian Dang, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 407. Nguyen Hai, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 408. Thuan Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 409. Thao Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 410. Don Le, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 411. Huong Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 412. Huy Tran, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 413. Nga Nguyen, San Jose TF44, USA, 15 April 2017
 414. Lan Le, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 415. Nha Pham, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 416. Jeffrey Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 417. Thu Van Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 418. Andrew Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 419. Teresa Tran, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 420. Vu Trisia, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 421. Vivian To, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 422. John Cao, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 423. Khang Le, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 424. Sam Mui, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 425. Minh Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 426. Leo Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 427. Maggie Nguyen, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 428. Vuong Chau, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 429. Huong Le, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 430. Hoang Co Dinh, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 431. Nguyen Mong Giang, San Jose TF45, USA, 15 April 2017
 432. Phan Phi Lieu, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 433. Uyen Tran , San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 434. Ngoc Ly, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 435. John Vu, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 436. John Ly, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 437. Yen Vu, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 438. Tho Phan, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 439. Nguyen Bach, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 440. Dat Le, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 441. Dung Le, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 442. Cuong Nguyen, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 443. Vu Le, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 444. Oanh Le, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 445. Wong Lee, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 446. Linh Nguyen, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 447. Oanh Nguyen, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 448. Lieu Nguyen, Union City TF46, USA, 15 April 2017
 449. Huu Bui, Union City TF46, USA, 15 April 2017
 450. Ha Ngo, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 451. Hanh Dang, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 452. Tien Phan, San Jose TF46, USA, 15 April 2017
 453. Mary Thu nguyen, Milpitas TF47, USA, 15 April 2017
 454. Quang Do, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 455. Dani Trang, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 456. Dao Vuong, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 457. Hung Tong, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 458. Le Hoang, Union City TF47, USA, 15 April 2017
 459. Nancy Dam, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 460. My Nguyen, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 461. Kim Nguyen, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 462. Khang Vo, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 463. Alan Ngo, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 464. Vu Tran, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 465. Hung Tran, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 466. Hen Hoang, Milpitas TF47, USA, 15 April 2017
 467. Khanh Nguyen, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 468. Bich Nguyen, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 469. Kyle Nguyen, San Jose TF47, USA, 15 April 2017
 470. Ngoc Phan , Modena , Italy , 02 May 2017
 471. Kibi Pham, London , England, 02 May 2017
 472. Mary Pham, Monaco , France , 02 May 2017
 473. Becky Pham, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 474. Andy Nguyen, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 475. Dan Tran, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 476. Hang Do, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 477. Phong Nguyen, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 478. Vina Pham, Vacaville, USA, 14 May 2017
 479. Thao Le, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 480. Tu Tran, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 481. Ngoc Ly, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 482. Tran Huynh, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 483. Jessy Nguyen, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 484. Thu Nguyen, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 485. Van Huynh, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 486. Thanh Ha Bui, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 487. Tam Dam, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 488. Rose Nguyen, Elk Grove TF38, USA, 14 May 2017
 489. Twee Nguyen, Oakland, USA, 14 May 2017
 490. Hong Nguyen, Fremont, USA, 14 May 2017
 491. Tuan Hoang, Santa Clara TF39, USA, 14 May 2017
 492. Kim Spepan, Valeyjo TF39, USA, 14 May 2017
 493. Lloyd Bearddy, San Jose TF38, USA, 14 May 2017
 494. Loc Nguyen, San Jose TF39, USA, 14 May 2017
 495. Julia Tram Truong, Santa Clara TF39, USA, 14 May 2017
 496. John Klinger, Santa Clara TF35, USA, 14 May 2017
 497. Jessilyn Klinger, Santa Clara TF39, USA, 14 May 2017
 498. Jonnalyn Klinger, Santa Clara TF39, USA, 14 May 2017
 499. Lieu Phan, San Jose TF39, USA, 14 May 2017
 500. Thuy nguyen, San Jose TF39, USA, 14 May 2017
 501. Tran Long, San Jose TF 40, USA, 14 May 2017
 502. Du Dam, San Jose TF 40, USA, 14 May 2017
 503. Nhu Hoang, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 504. Tiffany Tran, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 505. Thuy Dang, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 506. Phuc Van Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 507. Yen Hoang, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 508. Vinh H Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 509. Linh H Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 510. Quang H Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 511. Shally Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 512. Tina Le, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 513. Hoang Phi Nga, San Jose TF40, VietNam, 14 May 2017
 514. Kha Ton, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 515. Tinh Cao, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 516. Tony Phan, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 517. Vicki Lin, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 518. Tuan Do, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 519. Pam Yay, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 520. Que Do, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 521. Joshua Huynh, San Jose TF40, USA, 14 May 2017
 522. Tran Tuyet Lan, Paris 75006, France, 22 May 2017
 523. Hoa Nguyen, SanJose, USA, 01 June 2017
 524. Paul Nguyen, Pensacola, Florida-USA, 07 June 2017
 525. Nguyen Van Buoi, Los Angeles, United Status, 21 June 2017
 526. MinhChau, Saigon, Việt Nam, 24 August 2017
 527. Nguyễn Vĩnh Tường, 5918 Woodsprings Dr Garland, Texas, Hoa Kỳ, 22 March 2018
 528. dang, hien, milpitas ca 95035, us, 09 June 2018
 529. Trang Nguyen, Milpitas, United State, 12 June 2018
 530. Thuan B. Nguyen, Sunnyvale, USA, 02 July 2018
 531. Hug Nguyen, San Jose, CA, USA, 07 October 2018
 532. Trần Tâm, Hercules, USA, 21 March 2019
 533. TRAN LAN, BOSTON, USA, 26 March 2019
 534. Tran Lien, San Jose, USA, 26 March 2019
 535. Pham Hoang Son, Houston, Texas, USA 77080, 16 June 2019
 536. TRAN LAN, ELK GROVE, CALIFORNIA, U.S.A., 15 July 2019
 537. NGOC ANH LE, Renton, USA, 17 August 2020
 538. NGOC LAN LE, BELLEVUE, USA, 17 August 2020
 539. Ngô Sỹ Hân, Troy, USA, 24 September 2020
 540. Nguyễn Huy, Alexandria, Virginia, USA, 17 November 2021
 541. Nguyen Thi Tuyet Van, Dong Nai, Viet Nam , 30 March 2023

---------o0o---------

Danh sách quý Ðọc giả đã ghi tên:

---------o0o---------

Danh sách Ban Vận động:

 1. Phạm Thiên Thanh, Hội Trưởng Tổng Hội Âu Cơ, Milpitas, 01 October 2016
 2. Anti 3 sọc, Nhà anti 3 sọc, Giẻ lau nhà mang 3 sọc đỏ, 13 May 2021
 3. Huy , Thợ điện., Alexandria, VA (USA), 17 November 2021

---------o0o---------

Phần ý kiến của quý Ðọc giả:

  - Tran Long - San Jose, USA - 27 November 2016
  Kính thưa quý vị,
  Vẫn biết tiêu diệt CSVN là chính, nhưng phản đối Tàu cộng đang xâm lược VN cũng là cần thiết. Vì thế chúng ta cần bỏ chút ít công sức cho việc nầy.
  Theo Gs Nguyễn Văn Canh kể lại khi ông làm việc cho các viện nghiên cứu HK, trong lúc tìm hiểu về trận chiến Hoàng Sa 1974, ông gặp 1 tời giấy viết tay do 5-3 sinh viên Trung cộng ký tên, đồng thanh bảo là Hoàng Sa là đảo của Tàu. Tờ giấy viết tay đó cũng đang được lưu trữ cẩn thận. Ðiều đó khiến chúng tôi nghĩ tại sao ta không thu thập vài ngàn chử ký đồng bào trong ngoài nước phản đối Tàu cộng xâm lăng biển đảo VN rồi gởi đi lưu trữ trong các văn khố thế giới.
  Ðây là một bằng chứng hùng hồn, hợp pháp là dân tộc VN phản đối VC bán nước và phản đối Trung cộng cướp nước .

  - Tran Long - San Jose, USA - 23 November 2016
  Thưa anh Ngô Ngọc Hiếu,
  Dân tộc ta hiện đang đứng bên bờ hiểm họa mất nước và phải đối diện với 2 kẻ thù: kẻ nội thù là đảng CS Việt Nam bán nước và kẻ ngoại thù là Tàu cộng xâm lăng. Tàu cộng thì đang ra sức hàng ngày chiếm đóng, bồi đắp biển đảo của chúng ta. Còn CSVN thì đang ra sức cướp bóc, đàn áp dân ta để người dân không có cơ hội đoàn kết nổi lên chống ngoại xâm. Nếu chúng ta dốc hết sức đánh VC thì chúng ta mắc mưu Tàu cộng xâm lăng. Nếu chúng ta dốc hết sức chống Tàu cộng thì chúng ta mắc mưu Việt cộng. Vì thế chúng ta phải tỉnh táo phân tích việc gì cần phải làm. Theo thiển ý của chúng tôi là chúng ta dành 9 phần sức lực đánh kẻ nội thù Cộng sản VN, nhưng cũng phải bỏ ra 1 phần phản đối Tàu cộng xâm lăng. Trong giai đoạn nầy, việc đơn giản chống Tàu cộng mà chúng ta có thể làm được là qua internet cùng lập một văn bản phản đối Tàu cộng xâm lăng, sao cho người dân trong và ngoài nước đều có thể góp bàn tay ghi tên được. Sau đó chúng ta đệ nạp danh sách nầy đến bất cứ nơi nào chúng ta có thể đệ nạp, cùng làm tài liệu lưu trữ ở các trung tâm văn khố quốc tế. Chúng ta chỉ dùng một phần sức lực, nhân lực để làm việc nầy và không xao nhãng việc chống cộng cứu nước. Kính anh, Trần Long

  - Ngô ngọc Hiếu - England - 23 November 2016
  Thưa anh Trần Long,
  Xin lỗi đã nhầm lẫn việc Cáo Phó của gia đình GS Nguyễn Văn Canh.
  Tôi rất thông cảm nổi trăn trở của quý Anh Chị về hiện tình đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, bảo rằng Tàu xâm lăng thì không hoàn toàn đúng hẳn, bởi vì, theo những văn kiện đã ký kết giữa Việt cộng và Tàu cộng quá rõ ràng không chối cãi là Việt cộng bán nước để đổi lấy sự thống trị cho bè đảng cộng sản, nếu chúng ta lên tiếng phản đối Tàu xâm lăng mà không mạnh mẽ khẳng định tội bán nước của Việt cộng; e rằng, thế hệ sau sẽ chỉ biết phẩn nộ đến Tàu xâm lăng mà lờ đị tội bán nước của Việt gian cộng sản. Vô tình chúng ta tự làm mờ nhạt và làm nhẹ cái tội bán nước của bè lũ Việt gian cộng sản gây nên.
  Xin lấy ví dụ, như Tây Tạng rõ ràng là Tàu xâm lăng, do đó, Đức Giáo Chủ Đạt-Lại-Lạt-Ma đã cùng giáo dân chạy trốn qua Ân Độ, mà lúc đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do cố TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã gởi gạo giúp đỡ và ra văn thư phản đối, lên án Tàu xâm lăng Tây Tạng. Đối với Việt Nam, Tháng 4 năm 1975 xã hội chủ nghĩa cộng sản miền Bắc đã trắng trợn xâm lăng miền Nam Viêt Nam Cộng Hòa. Vả lại, khi CSVN còn ở miền Bắc chúng cũng đã ký kết công hàm hợp thức hóa chủ quyền của Tàu và sau 1975, khi thôn tính miền Nam VNCH xong, chúng lại âm thầm ký thêm những văn kiện bán nước mà dân chúng không hề hay biết, nay mới vỡ lẽ. Chính vì lẽ đó, thiển ý tôi, chúng ta nên mạnh dạng và mãnh liệt lên án tội Việt cộng bán nước trước công luận quốc tế và không công nhận các văn kiên và công hàm do Việt cộng ký kết với Tau có hiệu lực pháp lý về sau.
  Vài hàng thô thiển góp ý.
  Trọng kính,
  Ngô ngọc Hiếu

  - Tran Long - San Jose, USA - 22 November 2016
  Thưa anh Hiếu Ngô,
  1- Gs Nguyễn Văn Canh vẫn còn sống ở miền Bắc California và gặp gỡ chúng tôi thường xuyên để dẩn dắt chúng tôi. Có thể anh lẫn lộn với cáo phó của phu nhân Giáo sư vừa qua đời hơn một năm qua.
  2- Quyết tâm tiêu diệt Việt cộng bán nước thì người Việt quốc gia yêu nước đã làm từ 40 năm nay, và càng ngày càng quyết tâm hơn chớ không hề thay đổi. Tuy nhiên trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài như hiện nay, khó ai có thể xác quyết ngày nào mà bọn VC bị tiêu diệt, có thể 5-3 năm mà cũng có thể 10-20 năm. Giả sử 20 năm sau mà VC chưa chết và đất nước ta đã mất vào tay Tàu cộng. Nếu con cháu chúng ta muốn tìm hiểu để nổi lên chống giặc, chúng sẽ thấy gì ? Chắc chắc chúng sẽ thấy Công Hàm bán nước Phạm Văn Ðồng, Mật ước dâng nước Hội nghị Thành đô... mà VC và TC ra sức đầu độc con cháu chúng ta. Nhưng chúng khó tìm được một văn bản chính thức mà ông cha của chúng cùng đứng tên phản đối sự xâm lăng của giặc Tàu cộng. Ðó là lý do chúng tôi muốn có 1 văn bản chính thức mà công dân nước Việt từ khắp mọi nơi, mọi miền đồng thanh phản đối Tàu cộng và Việt cộng. Chúng tôi không lượng sức mình nên mạo muội kêu gọi chúng ta phải làm điều đơn giản và căn bản nầy. Nếu không chúng ta có lỗi với con cháu chúng ta. Kính mong được anh và đồng bào hổ trợ. Kính thư.

  - Hieu Ngo, ngochieu43@yahoo.co.uk - England - 22 November 2016
  Thua quy vi keu goi,
  Toi thay la lung va kho hieu??? Co mot Cao Pho: GS Nguyen Van Canh da tu tran! Vay thi GS NVC nao day trong Ban Co Van (?) Ngoai ra, cong san dang hien dat va bien cho Tau. Neu muon chong Tau phai tieu diet Viet cong truoc da. Dung keu goi ghi ten phan doi Tau xam lang lam phi cong suc cua dong bao Viet Nam!!!
  Cam on,
  Ngoc Hieu

  - Tran Long - San Jose, USA - 20 November 2016
  Chân thành cám ơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã cho những ý kiến quý báu. Chúng tôi nghiên cứu và sửa chữa, bổ túc những chổ cần thiết ngay.

  - Nguyễn Hữu Nghĩa - Grimsby, Ontario, Canada - 20 November 2016
  Xin để ý nhóm chữ "tuyên cáo cùng đất nước Trung Hoa": có lẽ người soạn thảo bản tuyên cáo muốn nói là "tuyên cáo cùng các dân tộc sống trên đất nước Trung Hoa"? "Đất nước" là vật thể, không có tri giác, không thể tiếp nhận được tuyên cáo!

  Thứ hai, xin để ý chữ "Tàu Cộng": Đây là một tiếng ghép không chỉnh, giữa một tiếng Nôm (Tàu) và một tiếng Hán Việt (Cộng). Hơn nữa, trong chữ "Tàu" có ít nhiều hàm ý khinh thị. Trong một bài văn, bài hịch kêu gọi người Việt, có thể dùng được nhưng để kêu gọi người Hoa và cả người Việt gốc Hoa, thì nên cân nhắc. Chữ "Trung Cộng" đã có sẵn từ lâu đời và nghiêm chỉnh hơn, đề nghị tiếp tục dùng trong bản Tuyên Cáo này.

  Nói thêm: Quí vị sửa hay không sửa, tôi cũng đã ghi tên vào và tiếp tục ủng hộ bản Tuyên Cáo, vì sự dị biệt vừa nêu không lớn hơn ý niệm chung.

  Thêm chút nữa: xin giải thích rõ hơn việc người ký tuyên cáo hay cho ý kiến phải gõ mấy chữ "November5" vào khung (để chứng minh là người thật, không phải hacker khuấy phá). Tôi tin là có nhiều vị không hiểu tại sao phải làm như vậy, rồi đâm ra ngần ngại, không tham gia.

  (Nguyễn Hữu Nghĩa)

  - Tran Long - San Jose, USA - 23 October 2016
  Xin vui lòng ký tên cứu nước

---------o0o---------

Danh sách Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam:

  
 1. Trần Long, Kỹ sư điện toán, California, USA. Hội viên sáng lập.
 2. Hoàng Lan, Cử nhân kế toán, California, USA. Hội viên sáng lập.
 3. Ngô Thị Thơ, Kế toán viên, Sài Gòn, Việt Nam.
 4. Phạm Xuân Nam, Chuyên viên đồ họa, Sài Gòn, Việt Nam.
 5. Minh Thư, Nhân viên hành chánh về hưu, Paris, France.
 6. Nguyễn Lê, cựu quân nhân Ðại học Chiến Tranh Chính Trị, California, USA.
 7. Anti 3 sọc, Nhà anti 3 sọc, Giẻ lau nhà mang 3 sọc đỏ, 13 May 2021

---------o0o---------