Search Vietlist.us
Search the Web

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Vietlist.us

--------o0o--------

Hướng dẫn ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng Việt Nam

1- Vào trang Vietlis.us hay www.Vietlist.us

2- Nhấp chuột vào : Xin ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng. Quý vị sẽ được chuyển vào trang kế tiếp. (Xem hình 1).

HuongDanGhiTen

3- Khi đã vào trang "Xin ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng", kéo chuột xuống phía dưới đến khi gặp khung có tên "Ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng/Register".

4- Ghi tên vào khung số 1, Tỉnh hoặc Thành phố vào khung số 2, Quốc gia vào khung số 3, Mã số bên dưới vào khung số 4. (Xem hình 2).

5- Nhấp chuột vào khung "Send - Gởi đi". (Xem hình 2).

HuongDanGhiTen

6- Kiểm tên của quý vị trong tiết mục "Danh sách quý Ðọc giả đang ghi tên" ở bên dưới.

7- Nếu muốn góp ý với chúng tôi xin điền Tên, Thành Phố, Ý kiến và Mã số vào khung có tên "Ý kiến của Quý đọc giả/Your comment". Ðiền đủ 4 ô và nhấp chuột vào "Send - Gởi đi". (Xem hình 3).

HuongDanGhiTen

8- Xem ý kiến của quý vị được đăng tải vào mục "Phần ý kiến của quý Ðọc giả" ở bên dưới

Trở về Trang Ghi tên phản đối Tàu cộng xâm lăng:
http://vietlist.us/SUB_PhanDoiTauCongXamLang/PhanDoiTauCongXamLang.php

Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us