Search Vietlist.us
Search the Web

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Hiệp định Hòa bình Paris nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

"Mục đích của chúng ta không phải là phục hoạt Hiệp định Paris 1973 vì Hiệp Định này tự nó đang còn hiệu lực và giá trị, không cần phải phục hoạt. Mục đích của chúng ta là tái họp Hội nghị Quốc tế về vấn đề Việt Nam theo thủ tục đã định của điều 7b để đòi 12 thành phần đã ký tên vào Ðịnh ước Quốc tế để bảo đảm thực thi Hiệp định Paris, còn gọi là Kết ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam ngày 2/3/1973, phải thi hành lời hứa của mình:

1- Việt cộng (CHXHCHVN hậu thân của VNDCCH), một thành phần đã ký, phải hợp tác tổ chức bầu cử tự do đặt dưới giám sát Quốc tế cho miền Nam, sau đó mới tiến tới thống nhất đất nước như đã định trong điều 12 và 15 của Hiệp định Paris 1973.

2- Trung cộng, một thành phần đã ký, phải phải tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của đất nước Việt Nam như họ đã ký kết chiếu theo điều 2, 4 và 5 của Kết ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam. Tức là họ phải trả lại biển đảo, Hoàng Sa và Trường Sa, mà họ đã xâm chiếm của Việt Nam năm 1974 và 1988..."

Luật sư Lâm Chấn Thọ,
Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa.

Xin xem chi tiết các văn kiện liên hệ ở các link dưới đây:

http://vietlist.us/SUB_VietHistory/HiepDinhParis1973.shtml

http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_TaiLieuLichSu/ HiepDinhParis_1973.shtml

HiepDinhParis1973

HiepDinhParis1973
Quang cảnh ký kết Hiệp Ðịnh Paris 1973.

HiepDinhParis1973
Căn phòng ký kết Hiệp Ðịnh Paris 1973 ngày hôm nay, tháng 5 năm 2019.

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

Hiệp định Hòa bình Paris

-------oo0oo-------

Ðịnh ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris.

Ký kết ngày 2 tháng 3 năm 1973.

HiepDinhParis1973

HiepDinhParis1973

HiepDinhParis1973

-------oo0oo-------

Ðạo luật Hoa Kỳ Public Law 93559, yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ tái hợp Hiệp định Paris (link).

Xin chú ý vào Section 34, điều 4, Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ HK tái họp Hiệp định Paris 1973 để bảo đảm các bên thi hành các điều khoản mà họ đã ký kết. Ðạo luật nầy được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1974.

HiepDinhParis1973

HiepDinhParis1973

Xin lược dịch những đoạn quan trọng của Ðạo luật 93559, ban hành ngày 30/12/1974, liên quan trực tiếp đến việc tái họp Hiệp định Paris 1973 như sau:

"... Ðể giảm thiểu sự đau khổ của người dân Ðông dương và thiết lập hòa bình thật sự trong khu vực, Quốc hội khẩn khoản yêu cầu Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thi hành các việc sau đây:
(1)(2)(3) ...
(4) Tái họp Hiệp định Paris để để thi hành đầy đủ các điều khoản ký kết ngày 27/1/1973 cho mọi phe nhóm có mâu thuẩn ở Việt Nam;
..."

-------oo0oo-------

Ðịnh ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris.

Nhận xét:

Quan điểm của Pierre Asselin (ĐH Honolulu, 28/01/2013):

"Hà Nội chiến thắng cuộc chiến Việt Nam, đó là điều chắc chắn, tuy nhiên họ cũng không thắng dựa trên các điều khoản của mình, là thắng một cách vô điều kiện.

Chiến thắng của Hà Nội là một chiến thắng trả bằng cái giá đắt, không phải là một chiến thắng vẹn toàn mà những lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặc biệt là Lê Duẩn, đã mường tượng khi cuộc chiến bắt đầu.

Để đạt được sự "giải phóng" hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước dưới một quốc kỳ, Hà Nội đã phải vi phạm Hiệp định Paris - thỏa thuận đã giúp cho cả Lê Đức Thọ và Kissinger, hai đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ, nhận giải Nobel Hòa bình.

Việc vi phạm Hiệp định Paris, điều mà phía Mỹ ít nhất đã cố gắng tôn trọng ở mức độ không đưa quân trở lại miền Nam, đã phá vỡ hình ảnh nạn nhân của chiến tranh chỉ muốn độc lập và hòa bình mà phe Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dựng lên hơn một thập kỷ qua.

Điều đó, cùng với những tình huống khác, đã làm giảm sự đáng tin của Hà Nội trong mắt thế giới, và một phần nào đó giải thích tại sao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại bị quốc tế bỏ rơi hồi năm 1980.

Hiệp định Paris không phải là một thắng lợi vĩ đại của Hà Nội; nó là một sự hòa bình cay đắng và cần thiết để tạo những điều kiện dẫn đến chiến thắng nhanh chóng nhưng đầy rắc rối năm 1975..."

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us