Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

San Jose: Ghi tên Biểu Tình Bằng Xe

Kính thưa quý vị,

Ðể đáng ứng với tình hình dầu sôi lửa bỏng trong nước và trước họa mất nước cận kề, nhóm Anh Em Thiện Chí phối hợp với BÐD Cộng Ðồng Người Việt Bắc Cali và các đoàn thể tổ chức Biểu Tình Bằng Xe mổi thứ Bảy hàng tuần từ 10:00 sáng tới 12:00 trưa, khởi hành tại Grand Century Mall, để lên tiếng đả đảo bọn Việt cộng Bán nước.

Trong khi đó chúng tôi vẫn giử biểu tình mổi chiều thứ Bảy từ 6:00pm-8:00pm trước Tòa Thị Chính thành phố San José với cùng mục đích. Chúng tôi kêu gọi đồng hương Bắc California tham gia biểu tình với chúng tôi vào các ngày giờ nói trên .

Ðể tham dự biểu tình bằng xe, xin quý vị vui lòng ghi tên và cam kết xe quý vị có bảo hiểm và không thưa gởi Ban tổ chức trường hợp có tai nạn rủi ro xảy ra.

Chúng tôi đã lập 1 trang web ghi tên trên Vietlist.us. Kính mong quý anh chị ghi tên ủng hộ chúng tôi . Link:

http://vietlist.us/SUB_SinhHoatCongDong/GhiTenBieuTinhBangXe.php

Kính thư,

Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:
- Trần Long, Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Phone: 408-515-2797.
- Nguyễn Ðình Lê, Hội Ðại Học CTCT Ðà Lạt. Phone: 408-666-6553
- Thiên Thanh. Phone: 408-806-7509
- Hoàng Lan, Nhóm Vietlist.us. Phone: 858-617-9562

SJBieuTinhXe

Ghi tên Biểu Tình Bằng Xe

1- Tên người tham dự (cần phải có):

2- Lời cam kết - nhấn vào ô vuông (cần phải có):

Tôi cam kết xe tôi có bảo hiểm và sẽ không thưa gởi Ban tổ chức trường hợp có tai nạn rủi ro xảy ra.

4- Lời nhắn (không cần phải có):

5- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy (cần phải có)::

(Mã số= June10 )

  

Danh sách quý anh chị ghi tên tham dự:


 1. Thanh Trinh - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - October 20, 2018
 2. Ngac Nguyen - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - October 20, 2018
 3. Van Thanh - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - October 20, 2018
 4. Lina Nguyen - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - October 20, 2018
 5. Co Nguyen - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - October 20, 2018
 6. Son Pham - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - August 4, 2018
 7. Phuoc Dong - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - August 4, 2018
 8. Jeany Quan - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - August 4, 2018
 9. Hoang lan - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - August 1, 2018
 10. Le Nguyen - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - July 31, 2018
 11. ThienThanh Pham - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - July 31, 2018
 12. Tran Long - 'YES. Tôi cam kết có bảo hiểm xe và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.' - July 31, 2018
  1. -------------oo0oo---------------

   Nội dung lời nhắn do quý anh chị gởi về:


   *** Tran Long - July 31, 2018
   Kinh moi dong huong Ky ten bieu tinh bang xe.