tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Kính gởi quý đọc giả hình ảnh vài loại trái cây thông dụng (1)

Cantaloup
Dưa tây

rausong
Cam, Khóm

rausong
Nho, Khóm

apple
Trái bôm

apple
Trái bôm

apple
Trái bôm

apple
Trái bôm

apricot
Apricot

TraiCam
Trái cam

TraiCam
Trái cam

TraiCam
Trái cam

duatay
Dưa tây

duatay
Dưa tây

traichanh
Trái chanh

traichanh
Trái chanh

traichanh
Trái chanh

chuoicau
Chuối cau

chuoi cau
Chuối cau

chuoi gia
Chuối già

chuoi gia
Chuối già

chuoi la
Chuối lá

Chuối xiêm
Chuối xiêm

Dưa hấu
Dưa hấu

Dưa hấu
Dưa hấu

Dưa gang vàng
Dưa gang vàng

Đu đủ
Đu đủ

Đu đủ
Đu đủ

Đu đủ
Đu đủ

Đu đủ
Nho

Đu đủ
Trái đào lông.

Đu đủ
Trái Plum

 

-------------oo0oo---------------

Hình ảnh vài loại trái cây thông dụng (2).

Trở về Trang Gia Chánh.

bottom