tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Kính gởi quý đọc giả hình ảnh vài loại trái cây thông dụng

 

Mãng cầu xiêm
Mãng cầu xiêm

Mãng cầu ta
Mãng cầu ta

Mãng cầu ta
Mãng cầu ta

Trái ổi
Trái ổi

Trái sầu riêng
Trái sầu riêng

Trái sầu riêng
Trái sầu riêng

Táo tàu
Táo tàu

Trái bơ
Trái bơ

Trái bưởi
Trái bưởi

Trái bưởi
Trái bưởi

Trái chôm chôm
Trái chôm chôm

Trái vải, trái dâu
Trái vải, trái dâu

Trái dừa
Trái dừa

Trái hạnh
Trái hạnh

Trái hạnh
Trái hạnh

Trái kim quất
Trái kim quất

Trái lạ
Trái lạ. Quý vị nào biết xin mách dùm. vietlist09@yahoo.com

Trái lê
Trái lê

Trái lê tây
Trái lê tây

Trái mận
Trái mận

Trái mận
Trái mận

Trái mít
Trái mít

Trái mít
Trái mít

Trái xoài
Trái xoài

Trái xoài
Trái xoài

Trái xoài
Trái xoài

Trái măng cụt
Trái măng cụt

HongMem
Trái Hồng mềm

HongMem
Trái Hồng mềm

HongDon
Trái Hồng dòn

HongDon
Trái Hồng dòn

 

-------------oo0oo---------------

Trở về Trang Gia Chánh.

bottom