tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------------------------

Cập Nhật Ngày 08/22/2012

 

QUỸ ỦY BAN YỂM TRỢ TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA LÝ TỐNG
Báo cáo từ thủ qũy UBYTTTCT Lý Tống,  Bà Christine Hồ - 20/08/12
Quỹ còn lại từ đợt đóng góp trước : $2,962.00
Các đóng góp từ đồng hương đợt II (đã post trên vietlist.us)
http://vietlist.us/CD_Cali/cd184.shtml
   
# HỌ , TÊN SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1 Anh chị Maria Vũ & Ngô K. Nghĩa             100.00  
2 Anh Huynh Lương Thiện               50.00  
3 Tiệm Sun Hơp Phát ( HLThiện trao)             100.00  
4 Trong thùng quyên góp ngày 22/06/12             185.00  
5 TCTGM Corp. from 78112             350.00  
6 Nguyễn Thi Dung, Hoàng Văn Lê                50.00 Ck. # 1783
7 PV Ngọc Dung & Anh Vũ (Báo VietPress)             100.00 Tặng lại
8 Mary Triều Lê               50.00 Ck. # 1183
9 Aborn Pharmacy          1,040.00 Ck. # 10039
10 PHP Insurance Services Inc.             500.00 Ck. # 6000
11
Đông  hương yểm trợ
              40.00 Ngày 08/18/12
Tổng cộng thu :        $ 2,565.00
Chi đợt II
# DANH MỤC  SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1 Nước uống & Linh tinh                85.00 Trong bữa tiệc
2 Việt Vùng Vịnh             150.00  
3 Báo NgườI Việt               75.00  
4 Đài 1500 AM Bắc Cali             150.00  
5 Việt Nam Nhật Báo (kỳ II)               60.00  
6 Tiền trả Copies cho TNT                43.00 từ H. Phong
7 300 x 5.50 áo thung lần II          1,650.00  
Tổng cộng chi đợt II :        $ 2,213.00
Quỹ còn ngày 08/20/12 :        $ 3,314.00
Số tiền tồn quỹ này sẽ được chuyển Qua quỹ pháp lý khi anh Lý Tống mãn hạn tù vào ngày 18/08/2012 và UBYTTTCCCLT sẽ giải tán . 
Xin trân trọng ghi ơn các đồng hương đã đóng góp .
Thủ quỹ
Bà Christine Hồ
(Tường trình từ Bà Christine Hồ và cô Sơn Loan)

 

QUỸ ỦY BAN YỂM TRỢ TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA LÝ TỐNG
Báo cáo từ thủ qũy UBYTTTCT Lý Tống,  Bà Christine Hồ - 06/20/12
Các đóng góp từ đồng hương đợt I (đã post trên vietlist.us)
http://vietlist.us/CD_Cali/cd179.shtml
 
# HỌ , TÊN SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1 Aborn Pharmacy   Reimburse up to 3,000.00
2 Sơn Loan             100.00  
3 Christine Hồ             100.00  
4 Hai Bắc Kỳ               20.00  
5 Trương Hiệp               20.00  
6 Ẩn danh             100.00  
7 Gia đình Vivivian             100.00  
8 Lê Thảo & Tuấn Lê             100.00  
9 Phan Văn Viên               20.00  
10 Trần Công Luyện             200.00  
11 Nguyễn Mười               20.00  
12 Lý Bội               20.00  
13 Chị Thu đồng hương               20.00  
14 Ẩn danh               10.00  
15 Anh Ngocvideo Oakland               20.00  
16 Anh Chị Quý-Nhung             200.00  
17 Anh Đồng Sĩ Phước             100.00  
18 Khanh Nguyễn               20.00  
19 Chị Nguyễn Thi Hương               50.00  
20 Chị Đặng Thị Mỹ               40.00  
21 Ông Tony Đinh             500.00  
22 Vân Trang               20.00  
23 Chú Huỳnh Lương Thiện               50.00  
24 Bà cụ Đàm Nhung               10.00  
25 Aborn Pharmacy lần 1st          1,960.00  
26 Trong thùng tiền          1,630.00  
27 Cô Christine Hô (lần 2)               20.00  
28 Hội  Nghị Diên Hồng / Ông Tường              100.00  
29 BS Nguyễn Trọng Nhi             300.00  
30 Ông Nguyễn Ngọc Anh (Sacramento)             300.00  
31 Ông Đặng Tấn Hậu (Canada)             100.00  
32 Bà Võ T.  Xuân & Ông Phong Tấn Huỳnh             100.00  
33 Chị Mai Nguyễn               20.00  
Tổng cộng thu : $6,370.00
Chi đợt I
# DANH MỤC  SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1 T-shirts          1,650.00  
2 Banners             180.00  
3 Cán cờ & các thứ linh tinh             130.00  
4 PV Ngọc Dung & Anh Vũ (Báo VietPress)             100.00 Sẽ được tặng lại
5 Đài Phát Thanh 1500 bắc CA             300.00  
6 Huỳnh Hớn copy TNT             150.00  
7 Vũ Huynh Trưởng (Copy)               35.00  
8 Thư cảm tạ đăng báo VN               60.00  
9 Việt Tribune             150.00  
10 Copy TNT đợt 2             177.00  
11 VietLand             100.00  
12 Copy 10 box TNT             376.00  
Tổng cộng chi: $3,408.00
Quỹ còn : $2,962.00

 

--------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom