tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Những bức hình xưa nhất của Việt Nam

Những tấm hình nầy được trích ra từ cuốn "Ðất Việt Trời Nam" xuất bản ngày 22-08-1960 tại Sàigòn của Việt-Ðiểu Thái-Văn-Kiểm (ông đang cư ngụ tại Pháp)

a
Đồn Hai Ở Đà Nẵng - Bức ảnh đầu tiên về nước Việt-Nam do người Tây Phương (Jules Itier) chụp ngày 31-05-1845 với máy Daguerreréotype, phát minh năm 1839. Phim là một tấm kim loại bằng đồng có tráng bạc.
a
Cụ Phan Thanh Giản (1796-1867) - Hình chụp tại Paris năm 1863 nhân dịp ông cầm đầu sứ bộ sang Pháp để xin chuộc lại 3 tỉnh miền Ðông Nam Kỳ. Ở Pháp cả hai tháng mà không gặp được vua Napoléon III, ông đành trở về Việt Nam với vài lời hứa hẹn của Pháp, nhưng khi về tới Việt-Nam thì Pháp đã đánh chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây ! Vua bổ trách nhiệm cho ông trấn thủ miền Nam, tới năm 1867 thì toàn lãnh thổ của Nam Kỳ rơi vào tay của người Pháp. Không hoàn thành sứ mạng, ông uống thuốc độc tự tử chết sau khi để di chúc lại cho con cháu và khuyên là không nên làm chánh trị ! (Hình còn tàng trữ tại Bảo tàng viện Nhân-chủng-học của Paris).
a
Họa phẩm (Hiếu-Ức-Quốc) xưa nhất về dân tộc Ðại-Việt (1078)- Một họa phẩm danh tiếng của Lý-Công-Lân tức Lý-Long-Miên, người đất Chu, đại-thần đời nhà Tống, miêu họa các sứ giả của Hiếu-Ức-Quốc, có nghĩa là nước của những người có lòng hiếu thảo, tức là nước Ðại-Việt của ta vậy (theo Ô.Thái-Văn-Kiểm). (Bức tranh nầy được lưu giữ tại viện bảo tàng Emile Etienne Guimet ở Paris).
http://www.huyenthoai.org/a/v2.jpg
Hùm thiêng Yên Thế - Anh hùng Dân tộc Đề Thám (giữa 1898 và 1905)
a
Ðề-Thám và mấy người con cháu (giữa 1898 và 1905)
a
Những bạn cách mạng của Ðề-Thám (giữa 1898 và 1905)
a
Những bạn cách mạng của Ðề-Thám
a
Đại gia đình của Đề Thám trước khi bị bắt hết
a
Gia đình cha vợ của Đề Thám bị bắt
a
Cha vợ của Đề Thám bị bắt
a
The Mui bị bắt
a
The Mui người vợ thứ hai của cả Rin con nuôi của Đề Thám
a
Thi Nho người vợ thứ ba của Đề Thám bị bắt
a
Xử trảm các anh hùng nghiã quân
a
Những anh hùng dân tộc bị xử trảm ngày 17.11.1908
a
Những hy sinh vô giá của những anh hùng vô danh Yên Thế
a
Những cái chết vinh quang cho một Việt Nam
a
Anh hùng của dân tộc
a
Hai nghĩa quân Yên Thế bị bắt
a
Nghĩa quân và Quynh con rể của Đề Thám
a
Khâm sai Lê Hoan tên việt gian bán rẻ quê hương dân tộc kẻ thù truyền kiếp của Đề Thám

 

-------------oo0oo---------------

ToiAcCSVN

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom