tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Số lượng đồng bào ký tên thỉnh nguyện thư
Nhân Quyền theo từng tiểu bang.

Hôm nay, ngày 5 tháng 3, 2012, chúng tôi thấy có trên 133 ngàn người ký tên vào thỉnh nguyện thư Nhân Quyền. Dẫn đầu là tiểu bang California, kế đến là tiểu bang Texas.

Tiểu Bang Chử Ký Tiểu Bang Chử Ký
California 38345 South Carolina 568
Texas 18777 Kentucky 523
Washington 4921 Nebraska 461
Massachusetts 4349 Mississippi 452
Virginia 4326 Connecticut 425
Florida 3830 Iowa 422
Georgia 3736 Indiana 419
Louisiana 2916 Alabama 409
Pennsylvania 2307 Arkansas 360
Oregon 2150 Nevada 327
Maryland 1651 Wisconsin 277
Illinois 1521 New Mexico 256
Michigan 1507 New Hampshire 183
North Carolina 1500 District of Columbia 129
Minnesota 1470 Vermont 123
Colorado 1424 Delaware 97
New York 1369 Rhode Island 83
New Jersey 1244 Idaho 78
Arizona 1184 Maine 61
Oklahoma 1171 West Virginia 55
Kansas 1131 North Dakota 54
Tennessee 973 Alaska 40
Missouri 896 Montana 26
Ohio 877 South Dakota 26
Utah 648 Wyoming 7
Hawaii 570 Virgin Islands 1

 

ThinhNguyenThu

ThinhNguyenThu

 

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom