tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


Nguồn: Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/175268/Default.aspx

Biến cố lớn lao trong Quân đội nhân dân: KHẢ NĂNG CHỐNG ĐẢNG !

QDND

Báo Quân Ðội Nhân Dân điện tử CSVN -BQDND- số ngày Chủ Nhật, 05 tháng 02, 2012 đã công khai báo động điều mà tờ báo gọi là (Ðảng phải) 'Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân' hay nói cách khác là Ðảng phải chuẩn bị khả năng Quân đội nhân dân 'chống lại Ðảng' biểu hiện qua hiện tượng mà tờ báo gọi là “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng ... ngay cả trong tập thể quân nhân, tình trạng “rỉ tai” những câu chuyện trong và ngoài đơn vị cũng vô hình trung tạo tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân.


Ðây quả thực là điều rất hiếm thấy vì chắc hẳn là tình trạng khả năng quân đội 'chống lại Ðảng' có thể đã quá trầm trọng và KHÔNG CÒN có thể che dấu được nữạ Một câu hỏi lớn được đặt ra là 'Quân đội nhân dân có phải đã Ý THỨC được rằng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc chứ KHÔNG phải để bảo vệ Ðảng và khi Ðảng KHÔNG bảo vệ Tổ Quốc thì Quân đội sẽ CHỐNG lại Ðảng !!!

Một điều đáng chú ý khác là điều mà tờ báo lo ngại hơn là 'tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân' ... Tại sao có sự nghi kỵ giữa quân nhân với nhau ... có phải vì một bộ phận quân đội chỉ lo bảo vệ Ðảng, bảo vệ quan tham của Ðảng áp bức, chống lại nhân dân đáng lẽ phải đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân đúng nnghĩa với tên gọi quân đội nhân dân.

Và một điều đặc biệt khác mà tờ báo KHÔNG dám đề cập tới là 'tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với Công an và giữa Công an với dân'

Tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã và đang hoành hành mạnh mẽ trong nội bộ quân đội, trong nội bộ Ðảng CS, giữa quân đội với quân đội, giữa quân đội và Công an tham nhũng lộng hành, giữa quân đội và Ðảng cho thấy áp lực ngày càng mạnh mẽ trong quân đội, trong DCS nhằm xác định đúng đắn vai trò của Quân Ðội Nhân Dân trước sự lấn lướt của Trung Cộng cùng thái độ yếu đuối của DCS đang gây ra phản ứng ngay chính trong giới Quân Ðội.

Thái độ ngày càng xấc xược của Trung Cộng trong vấn đề tranh chấp ở biển Ðông và chiến lược trở lại Á châu để bảo vệ các quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ cùng các đồng minh đang gây tác động bao trùm lên nội bộ CSVN cộng thêm biến cố lớn lao tại Miến Ðiện khi giới Quân Ðội xứ nầy tự đứng lên chủ động thực hiện tiến trình Dân Chủ hóa đất nước - có nghĩa là Quân Ðội Miến Ðiện dám nói không với Trung Cộng- làm cho nội bộ CSVN ngày càng trở nên ác hóa, nếu tình trạng nầy kéo dài sẽ làm cho nội bộ CSVN càng phân hóa, các khó khăn kinh tế, trật tự xã hội vốn đã chứa đựng nhiều bất trắc sẽ càng khó giải quyết do nội bộ mâu thuẫn, sự phẫn nộ của quần chúng vốn đã bị dồn nén quá lâu sẽ có cơ hội bùng nổ mà hậu quả thật khó lường.

Dấu hiệu của khả năng phản kháng của quân đội nhứt là trong nước độc tài cộng sản nó báo hiệu cho một biến cố lớn lao đang gần kề.

Lê –Văn Canada

Nguồn: Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/175268/Default.aspx


++++++++++

BaoChua

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom