tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

BẮT CHƯỚC

Phạm Đình Hưng

Dân gian miền Nam thường dùng từ ngữ “bắt chước” với ngụ ý chê trách để nói về việc sao chép (copy) hay ăn cắp (piracy) một tư tưởng, phát minh, sáng kiến hoặc kỹ thuật của người khác để làm của riêng mình. Tại nông thôn, người dân cũng dùng từ ngữ “học lóm” để chọc quê những người không học đến nơi đến chốn nhưng thích bắt chước người khác để làm ra vẻ trí thức.

Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẫn qua đời (1986), đảng Cộng Sản bắt buộc phải áp dụng kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản để tiếp tục tồn tại và ngự trị trên đầu cổ nhân dân Việt Nam. Nhờ viện trợ kinh tế, tài chánh và kỹ thuật của Nhựt bổn, Hoa Kỳ, các nước Tây Âu, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và các định chế tài chánh quốc tế (Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu), chế độ cộng sản Việt Nam đã dần dần học hỏi được phần nào sự vận hành nền kinh tế tư bản. Một số giáo sư Mỹ và chuyên viên ngoại quốc đã vội khen cán bộ cộng sản Việt Nam khá giỏi trong việc đi vào nền kinh tế thị trường sau một thời gian chuyển đổi từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhưng họ quên khen đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã bắt chước rất giỏi hai đảng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

I- BẮT CHƯỚC LÀM CÁCH MẠNG VÔ SẢN VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tứ trụ triều đình đã khai lập nhà Hồ (Ho Dynasty) tại Việt Nam trong thế kỷ 20 gồm có Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Phạm văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Tất Thành chỉ có trình độ tiểu học và đã rời bỏ trường Quốc Học rất sớm. Đặng Xuân Khu không học hết 4 năm ban Cao đẳng Tiểu học (Enseignement Primaire Supérieur). Phạm văn Đồng chỉ có bằng Thành Chung hay bằng Cao đẳng Tiểu học (Diplome d’Études Primaires Supếrieures). Võ Nguyên Giáp cũng chỉ có một chứng chỉ thứ nhứt của chương trình Cử nhân Luật 3 năm. Ngoại trừ Võ Nguyên Giáp, ba đại công thần kể trên chưa bao giờ học một lớp Triết (philosophy) của chương trình Tú Tài Pháp phần thứ hai. Vì trình độ văn hóa hạn chế, tứ trụ triều đình của nhà Hồ đã mù quáng tin rằng triết thuyết của Karl Marx, Vladimir Lenin và Mao Trạch Đông có giá trị tuyệt đối bất biến trải qua thời gian và không gian

1- Cuồng si chủ nghĩa Marx-Lenin

Nguyễn Tất Thành, sư tổ của người cộng sản Việt Nam, chắc chắn chưa hề đọc qua bản Tuyên Ngôn Cộng Sản (Communist Manifesto) của Karl Marx và Frederic Engels công bố tại Paris, Pháp quốc, năm 1848 và bộ Tư bản luận (Capital-Das Kapital). Ông ta cũng không hề biết các tác phẩm của Karl Marx đã bị nhân dân các nước Tây Âu quên hẵn trong gần nửa thế kỷ sau thất bại của Công Xã Ba Lê (Commune de Paris) năm 1871. Đến khi cuộc cách mạng của những người Bolshevicks (Bôn sơ vit) thành công tại nước Nga năm 1917, Vladimir Lenin và Josef Stalin đã khai thác chủ trương chuyên chính vô sản (dictature prolétarienne) của Karl Marx và thực hiện chủ trương nầy bằng các kỹ thuật tuyên truyền dối trá, đấu tranh giai cấp và sử dụng bạo lực cách mạng để cướp chánh quyền và giữ chánh quyền, trấn áp không thương tiếc những người bất đồng chánh kiến, kiểm soát tư tưởng và tất cả sinh hoạt kinh tế xã hội với bàn tay sắt.

Ba năm sau cuộc Cách Mạng 1917 của Nga, Nguyễn Tất Thành gia nhập đảng Cộng Sản Pháp tại Hội nghị Tours để bắt chước các người Bolsheviks Nga làm cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới và xây dựng chủ nghĩa đại đồng vô biên giới. Được tuyển dụng làm cán bộ Đệ tam quốc tế cộng sản (Komintern) từ năm 1924, Nguyễn Tất Thành đã vâng lịnh của Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô Josef Stalin thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hong Kong ngày 3-2-1930 và bắt đầu du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam để gieo rắc tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam từ năm 1931 đến nay. Với trình độ tiểu học, Nguyễn Tất Thành đã xem chủ nghĩa Marx-Lenin là một chân lý, một con đường duy nhứt phải đi theo để giải phóng dân tộc Việt Nam bằng bạo lực cách mạng. Ngược lại, nhờ dân trí cao, nhân dân Hoa Kỳ và các nước Tây Âu đã xem thường chủ nghĩa cộng sản. Hai chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số nhà trí thức Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học trứ danh tại Pháp như Tiến sĩ Luật Phan văn Trường, Cử nhân Luật Nguyễn An Ninh cũng không bị mê hoặc bới chủ nghĩa Marx-Lenin. Riêng Phan Châu Trinh còn đưa ra một chủ trương chánh trị rất sáng suốt để giành độc lập cho nước nhà và giải phóng dân tộc Việt Nam: nâng cao dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.

2- Sử dụng bạo lực để cướp chánh quyền và giữ chánh quyền

Bắt chước quan thầy Vladimir Lenin và Josef Stalin, Hồ Chí Minh (Nguyễn Tất Thành) và các đồ đệ đã cướp chánh quyền tại Hà Nội ngày 19-8-1945 và tại Sài Gòn ngày 23-8-1945, phát động cuộc cách mạng vô sản gọi là “Cách mạng Mùa Thu Chết” gây ra núi xương, sông máu và tang tóc cho dân tộc Việt Nam trong 30 năm.

Để giữ chánh quyền trong tay đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh đã tiếp tục chiến tranh mặc dầu Pháp quốc theo gương Anh quốc đã trao trả độc lập cho nước Việt Nam thống nhứt từ năm 1948 với hiệp định Vịnh Hạ Long và hiệp định Elysée. Tiếp tục chiến tranh vì đặc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam và vì chủ nghĩa cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh và các đồ đệ đã cầu xin viện trợ quân sự của Trung Cộng và Liên Xô để hết đánh Pháp rồi lại đánh Mỹ, hy sinh cả chục triệu người Việt trên cả hai miền Nam Bắc. Chính Lê Duẫn, kẻ kế vị Hồ Chí Minh từ năm 1969, đã từng tuyên bố:
“ Chúng ta đánh Mỹ vì Trung Quốc, vì Liên Xô, vì hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và vì chủ nghĩa xã hội.”
(Xem Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày)

Căn cứ số nạn nhân đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam giết chết trong 30 năm chiến tranh (1945-1975), Hồ Chí Minh và Lê Duẫn đã bị quốc tế ghi tên vào danh sách các tên đồ tể trên thế giới đã tàn sát trên một triệu đồng bào của họ.

3- Thi hành các chánh sách tàn bạo của Trung Quốc

Với tư cách đảng viên của đảng Cộng Sản Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã bắt chước quan thầy Tàu thi hành tất cả chánh sách giết người không gớm tay của Trung Cộng:
- Phát động Cải Cách Ruộng Đất (1952-1956) dưới sự chỉ huy của các cố vấn Trung Cộng giết chết gần Hai trăm ngàn đồng bào vô tội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam;
- Hợp tác hóa nông nghiệp để tịch thu ruộng đất, trâu bò, phương tiện canh tác của nông dân miền Bắc, lùa họ vào sống chung và lao động tập thể theo kiểu Công xã nhân dân của Trung Quốc;
- Trừng phạt và trấn áp trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc, trong đó có Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Trần Dần v.v… Vụ Nhân văn-Giai phẩm ở miền Bắc Việt Nam giống như Phong trào Trăm Hoa Đua Nở ở Trung Quốc.

4- Chống đối chủ trương xét lại chủ nghĩa cộng sản của Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev

Trong thời gian làm Thủ tướng Liên Xô (1958-1964), Nikita Khrushchev chủ trương xét lại chủ nghĩa Marx-Lenin để sống chung hòa bình với các nước tư bản đã gây chia rẽ và chống đối nhau giữa hai đàn anh trong thế giới cộng sản, nhứt là trong năm 1960 vì Mao Trạch Đông đã có lập trường cực kỳ hiếu chiến sau khi Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) chấm dứt. Để lấy lòng Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã bắt chước lập trường hiếu chiến của Trung Cộng, quyết đấu tranh một mất một còn với thế giới tư bản. Vì vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam đã ra tay đàn áp, bắt giam một số sĩ quan và cán bộ cao cấp cộng sản tán thành chủ trương xét lại của Khrushchev: Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Thiếu tướng Lê Liêm, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Vũ Đình Huỳnh v.v…

5- Đào tạo và sử dụng người theo lý lịch và đảng tịch

Bắt chước Trung Quốc, đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp dụng đến ngày hôm nay chánh sách hồng hơn chuyên: chỉ sử dụng người có đảng tịch cộng sản hoặc là con cháu các cán bộ, đảng viên cao cấp cộng sản. Con Cháu Các Cụ (C4) luôn luôn được bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp và được xem là các Hoàng tử đỏ trong triều đình nhà Hồ.

Trong thời kỳ chiến tranh, đảng của Hồ Chí Minh đã dụ dỗ giới nông dân và công nhân ít học nên dễ bị tuyên truyền lừa gạt để lợi dụng hy sinh thân xác của họ ngoài chiến trường theo chiến thuật biển người của Mao Trạch Đông. Bắt chước Trung Cộng, Việt Cộng đã đặc biệt chiếu cố đến các bần cố nông. Theo chỉ đạo của các cố vấn Trung Quốc, tiêu chuẩn sử dụng người trong quân đội, đảng và nhà nước Việt Cộng là tam đại bần cố. Tiêu chuẩn nầy là yếu tố quyết định trong công tác rèn cán, chỉnh quân trong bộ đội Việt Minh từ năm 1951 theo mệnh lệnh của Trung Quốc. Đại tá Đặng văn Việt, con hùm xám đường 4, biết rõ bí mật nầy vì ông ta là một nạn nhân của kế hoạch rèn cán chỉnh quân nhằm mục đích loại bỏ các cấp chỉ huy trong bộ đội Việt Minh thuộc giới trí thức tư sản ở Hà Nội.

Trong việc tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, lý lịch tốt là điều kiện cần và đủ. Sinh viên các trường đại học miền Bắc và du học sinh ở các nước xã hội chủ nghĩa phải là con cháu của các cán bộ cộng sản cao cấp. Giáo sư Tạ Quang Bửu, cựu Thứ trưởng bộ Quốc Phòng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký kết với Thiếu tướng Pháp Delteil hiệp định đình chiến Geneve ngày 20-7-1954, phản đối chánh sách tuyển sinh theo lý lịch và bị thất sủng.

6- Sử dụng ngôn ngữ thô bĩ và bắt chước lối sống dâm đảng của Mao Trạch Đông

Hồ Chí Minh đã bắt chước lập lại một câu nói khinh miệt trí thức của Mao Trạch Đông:
“Trí thức không có giá trị bằng một cục phân”

Hồ Chí Minh cũng bắt chước Mao Trạch Đông có một lối sống không kém phần dâm đảng và tồi bại trong thời gian về Việt Nam công tác theo chỉ thị của Mao Chủ tịch:

- Trong hang Pác Bó ở Cao Bằng, Hồ Chí Minh luôn luôn có 2 người đàn bà “hộ lý”: Nông thị Ngát (mẹ Nông Đức Mạnh) và Đỗ thị Lạc.
- Ngôi nhà sàn giữa thủ đô Hà Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếp nàng Nông thị Xuân ban đêm. Cô gái nầy đã sanh ra cậu Nguyễn Tất Trung trước khi bị Chủ tịch Hồ ra lịnh thủ tiêu. Hiện Nguyễn Tất Trung đang sống ở Hà Nội với bổng lộc của Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam mặc dầu không có đi lính ngày nào.
- Thỉnh thoảng, một đoàn cháu gái ngoan Bác Hồ đã đến giúp vui cho Bác ban đêm trong phòng ngủ riêng của Bác. Một cháu ngoan Bác Hồ, cô Huỳnh thị Xuân hiện sống tại thành phố Đà Nẳng đã công khai tiết lộ: Lần gặp Bác Hồ, tôi mất trinh.
Bác Hồ lại đặc biệt thích gái tơ Nam bộ.

7- Tổ chức Quân đội, Nhà nước và hệ thống Đảng

Từ ngày quân Tàu nhập Việt đánh Pháp theo sự cầu viện của Hồ Chí Minh (năm 1950), đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt chước tổ chức Quân đội, Nhà nước và hệ thống đảng rập theo khuôn mẫu của Trung Cộng. Sự giống nhau như đúc đã khiến cho các quan sát viên ngoại quốc lầm tưởng Bắc Việt là một tỉnh hoặc một quận của Trung Quốc.

8- Hán hóa Bắc Việt về các mặt ngôn ngữ, âm nhạc, tín ngưỡng, y tế và lối sống

Dưới ảnh hưởng của Trung Cộng, Bắc Việt dần dần bi Hán hóa về nhiều mặt:

- Ngôn ngữ: Rất nhiều từ Hán Việt khó hiểu đã được đưa vào ngôn ngữ Việt như hộ, hộ khẩu, mậu dịch quốc doanh, hồ hỡi, hoành tráng, khẩn trương, hộ lý, trợ lý, tham tán, xử lý, ấn tượng, sự cố v.v…

Từ năm 1951,Trường Chính, Tổng Bí thơ đảng Lao Động (đảng Cộng sản trá hình) đã kêu gọi nhân dân Việt Nam hảy từ bỏ chử quốc ngữ và quay trở lại học chử Hán.
(Xem nhựt báo Tiếng Dội số 462 ngày 24-8-1951 xuất bản tại Sài Gòn hiện lưu trử trong Thư viện tiếng Việt thuộc Bảo tàng viện Anh quốc tại London)
Chính ông ta cũng đã từ bỏ tên họ do cha mẹ đặt (Đặng Xuân Khu) để lấy tên Trường Chinh nhằm mục đích vinh danh cuộc Vạn Lý Trường Chinh của đảng Cộng sản Trung Quốc trong thập niên 1930.

- Âm nhạc: Các bản nhạc của Bắc Việt phảng phất âm hưởng của Tàu. Giọng hát của ca sĩ miền Bắc cao vút và chát chúa như các cô hát xẩm ở Thượng Hải

- Tín ngưỡng: Bắt chước Trung Cộng, chánh quyền miền Bắc trước đây đã lên án Khổng Tử và xóa bỏ các giá trị của Khổng giáo. Các tôn giáo đều bị xem là á phiện.

- Y tế: Trong bản Tuyên bố số 284/LD ban hành năm 1951, Tổng Thơ Ký đảng Lao Động Trường Chinh đã kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy dùng thuốc Bắc và cao đơn hườn tán thay thuốc Tây, dùng thuốc dán của Tàu thay vì giải phẩu.

- Lối sống: Ở Bắc Việt, cán bộ, đảng viên cộng sản có lối sống ngày càng giống người Tàu, họ goi nhau bằng anh, chị bất chấp tuổi tác. Ở cấp thượng tầng, cán bộ cộng sản thích mặc y phục theo kiểu Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, hưởng thụ sang giàu, sung túc trong khi quần chúng lao động phải ăn cơm độn khoai sắn và không có đến hai bộ đồ để thay khi giặt bộ đồ dơ.

9- Lựa chọn đảng kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam

Dưới ảnh hưởng hoặc áp lực của Hồ Chí Minh, đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc, và Trường Chinh, nhân vật số 2 trong bộ Chánh trị nổi tiếng thân Tàu, lá cờ đỏ một sao vàng ở chính giữa nền đỏ đã được lựa chọn làm đảng kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam cho có phần giống như lá cờ đỏ 5 sao vàng của Trung Quốc. Đảng kỳ của đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lá cờ của tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc. Lá cờ đỏ một sao vàng chỉ là đảng kỳ của đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc Việt Nam). Trong hiến pháp 1946, bản hiến pháp đầu tiên tương đối dân chủ của nước Việt Nam độc lập, không có một điều khoản nào minh định lá cờ đỏ một sao vàng ở chính giữa nền đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng (nhiệm kỳ 2011-2016), lá cờ đỏ 5 sao vàng của Trung Quốc (một sao vàng lớn trên phía trái tượng trưng Hán tộc và bốn sao vàng nhỏ chầu hầu ở dưới tượng trưng bốn dân tộc Mông Cổ, Mãn Thanh, Hồi Cương và Tây Tạng) đã biến thành cờ đỏ 6 sao vàng (thêm một sao vàng nhỏ tượng trưng Việt tộc):
- Lần thứ nhứt, lá cờ mới của Trung Quốc (cờ đỏ 6 sao vàng) đã chánh thức xuất hiện trên đài truyền hình Hà Nội VTV1 khi Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đi Tàu tiếp nhận chỉ thị của thiên triều Bắc kinh về việc trấn áp biểu tình phản đối Trung Quốc tại Việt Nam.
- Lần thứ hai, các thiếu nhi Hà Nội được “ai” đó giao cho nhiệm vụ phất lá cờ mới của Trung Quốc (cờ đỏ 6 sao vàng) khi Phó Chủ tịch Tập Cân Bình của đế quốc Cộng sản `Đại Hán đến viếng thăm Việt Nam trước khi lên ngôi Hoàng đế thay thế Hồ Cẩm Đào.
Trước sự phẫn nộ của dư luận trong và ngoài nước, bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ đơn giản giải thích “sự cố” nầy do lỗi kỹ thuật của nhân viên cấp dưới.

10- Bắt chước áp dụng chiến thuật tiêu thổ kháng chiến của Liên Xô

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại miền Nam Việt Nam, hai cán bộ lãnh đạo cộng sản là Lê Duẫn, công nhân Hỏa xa gốc Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Lê Đức Thọ, con quan lại ở miền Bắc. Hai hung thần nầy đã mù quáng bắt chước Liên Xô áp dụng chiến thuật tiêu thổ kháng chiến, vườn không, nhà trống để cản trở sự tiến quân vũ bảo của quân đội Đức Quốc Xã. Tất cả nhà cửa, đình chùa, trường học, chợ búa và cơ sở công cộng của nhiều làng ở miền Đông Nam phần đã bị đốt sạch, gây ra cảnh màn trời, chiếu đất và thống khổ cho người dân. Cán bộ Việt Minh còn vô nhân đạo đến mức ngăn cản không cho người trong nhà bị đốt đem ra ngoài quần áo, vật dụng, tiền bạc và tư trang. Nhà ông Nội và bà Ngoại tôi ở xã An Phú cách thị xã Lái Thiêu 4 kí lô mét đã bị đốt tan tành mặc dầu hai người chú, một người cậu và một người anh ruột của tôi đã đi theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc quân Pháp trở lại tái chiếm Nam kỳ. Gần xã An Phú, chỉ cách thị xã Lái Thiêu 2 kí lô mét, ngôi nhà tô đẹp nhứt trong xã Bình Hòa của em ruột Bà Ngoại tôi cũng bị đốt trong khi người con trai út đang làm chánh trị viên trong Tiểu đoàn Hoàng Thọ.

Khi còn niên thiếu, tôi đã có kinh nghiệm sống về các hành động tàn ác của Việt Minh cộng sản. Nhờ vậy, tôi đã không bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá và lường gạt của Cộng sản.

11- Tàn sát Trí, Phú, Địa, Hào và Tôn giáo

Trong khi Hồ Chí Minh kêu gọi “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại Đoàn kết” ở Hà Nội, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ ở trong Nam bắt chước Lenin và Stalin âm thầm ra lịnh cho cán bộ Việt Minh bắt giam, giết chết hoặc ám sát hầu hết trí thức miền Nam không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, kể cả những người cộng sản Đệ tứ quốc tế bị gọi là Troskysts: Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Trần văn Thạch, Bùi Quang Chiêu, Huỳnh văn Phương, Nguyễn văn Sâm, Hồ văn Ngà, Lê Bá Cang, Dương văn Giáo, Lê văn Tình, Đào Sanh Long, Lê văn Vững, vợ chồng Hồ Vĩnh Ký v.v…

Bắt chước Lenin và Stalin xem tôn giáo là thuốc phiện, Việt Minh cộng sản đã tàn sát các chức sắc của hai tôn giáo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo: giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ đã bị Bửu Vinh ám sát tại Đốc Vàng năm 1947, nhiều chức sắc cũng như đạo hữu Cao Đài đã bị Việt Minh xử bắn hàng loạt tại bìa rừng tỉnh Tây Ninh theo sự xác nhận của Bảy Trấn tức Nguyễn văn Trấn, đảng viên cộng sản, cựu Giám Đốc Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (Công An cộng sản)
( Xem Nguyễn văn Trấn, Viết Cho Mẹ và Quốc Hội)

Ngoài các trí thức, lãnh tụ các chánh đảng quốc gia, chức sắc và đạo hữu các tôn giáo, Việt Minh cũng không tha các hương chức trong ban Hội tề của các làng xã, người giàu có, địa chủ và thân hào nhân sĩ. Ông Hương Cả làng An Phú Xã đã bị Việt Minh chặt đầu một cách vô cùng dã man mặc dầu ông là một nhà giàu nhân hậu có một người con tham gia Mặt trận Việt Minh với cấp bậc cao vì là một trí thức có bằng Thành Chung (Diplome d’Études Primaires Supérieures) và làm Hiệu trưởng một trường Tiểu học trước năm 1945. Việt Minh đã chấp hành triệt để chủ trương giết người của đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1931 trong vụ Xô viết Nghệ-Tỉnh:

“ Trí, Phú, Địa, Hào”
“ Đào tận gốc, trốc tận rễ”


II - BẮT CHƯỚC ĐỔI MỚI THEO MÔ THỨC TRUNG QUỐC

Sau ngày 30-4-1975, sự áp dụng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong phạm vi toàn quốc đã đưa cả nước Việt Nam đến bờ vực thẩm. Để tránh sụp đổ, chế độ cộng sản Việt Nam bắt buộc phải đổi mới nửa vời: bắt chước Trung Quốc áp dụng mô thức kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1986 sau khi Lê Duẫn đi chầu Karl Marx, Lenin và Stalin.

Nhờ viện trợ của Nhựt bổn, Hoa Kỳ, các nước tư bản Tây Âu, Liên Hiệp Quốc và các định chế tài chánh quốc tế, Việt Nam cộng sản đã tránh khỏi sụp đổ về kinh tế mà còn có triển vọng trở thành một tiểu long Á châu. Tuy nhiên, nước cộng sản nầy đã không bắt chước các quốc gia phát triển về các mặt quản lý trong sáng, kiến thức chuyên môn sâu rộng, minh bạch tài chánh, thượng tôn luật pháp, bình đẳng và tự do trong hoạt động kinh tế xã hội, trọng dụng nhân tài, liêm chánh trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, sau gần ba thập niên áp dụng kinh tế thị trường, Việt Nam cộng sản vẫn còn là một nước nghèo và chậm tiến trong thế kỷ 21 mặc dầu đã nhận được nhiều viện trợ kinh tế và vay nợ không dưới 70 tỷ đô la Mỹ của Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát triển Á Châu, Liên Hiệp Quốc, Nhựt bổn, các nước Tây Âu và Trung Quốc.

Trong thực tại, sự bắt chước toàn diện và mù quáng các mô thức kinh tế-chánh trị của Trung Quốc đã dần dần biến thể nước Việt Nam cộng sản trở thành một phần lãnh thổ của đế quốc Đại Hán. Ngay từ năm 1951, Trường Chinh, Tổng Bí thơ đảng Lao Động (Cộng sản) đã kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy thần phục Trung Quốc. Ngày nay, các đệ tử của Hồ Chí Minh và Trường Chinh đã và đang lãnh đạo đất nước Việt Nam cũng không giấu diếm ước muốn làm Thái thú của thiên triều Bắc kinh và sát nhập nước Việt vào đế quốc Hán tộc để trở thành một tỉnh hoặc một khu tự trị của Trung Quốc.Trong nhiều hành động cụ thể, Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cộng sản kế tiếp đã phóng tay dâng đất, biển, quần đảo và tài nguyên quốc gia cho quan thầy Tàu cộng để tỏ lòng trung thành với thiên triều Bắc kinh.

Đến nay, chánh sách đổi mới kinh tế của đảng Cộng sản Việt Nam theo mô thức Trung Quốc đã giúp xây dựng một triều đình nhà Hồ với các vua quan có đặc quyền cha truyền con nối, tạo lập một giai cấp tư bản đỏ nắm giữ tất cả tài nguyên và lợi tức quốc gia, làm sở hữu chủ các tập đoàn, đại cộng ty, công ty và doanh nghiệp nhà nước. Giai cấp tư bản đỏ nầy lại có độc quyền chánh trị của Nhà nước độc tài chuyên chính, sử dụng Quân đội, Công an và Tòa án làm công cụ bạo lực để trấn lột nhân dân, cướp đoạt tài sản của Nhà nước và dân nghèo, biễn thủ công quỹ, ăn cắp tiền viện trợ của ngoại quốc và các định chế tài chánh quốc tế.

Nói tóm lại, sự bắt chước mù quáng của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn và đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại nhiều tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Đại họa mất nước và mất dân tộc do đảng Cộng sản gây ra không còn xa. Một ngày nào đó trong thập niên 2020, người Việt ở trong nước và hải ngoại sẽ thấy nước Việt Nam biến khỏi bản đồ thế giới và trở thành một tỉnh hoặc một khu tự trị của Trung Quốc giống như Tây Tạng, Hồi Cương, Mãn Châu và Nội Mông nếu chế độ cộng sản còn tồn tại. Với thân phận của người nô lệ luôn luôn sợ sệt cúi đầu vâng lịnh bọn thống trị thực dân bản địa, 86 triệu đồng bào không cộng sản tại quốc nội cũng có một phần trách nhiệm để cho nước mất vào tay đế quốc Hán tộc. Vì vậy, họ phải ghi nhớ hai câu thơ sau đây của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã viết trong thời Pháp thuộc:

“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”
“Cho nên chúng nó được thể hiếp đáp dân hoài”


PHẠM ĐÌNH HƯNG
California, ngày 3 tháng 2 năm 2012

++++++++++

BaoChua

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom