tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Chủ nhân đích thực của từ ngữ “Phản động”


Lam Giang

VC

Ngữ pháp Việt Nam vốn phong phú, vì vậy việc hiểu đúng ý nghĩa của từ ngữ là điều quan trọng để bảo vệ sự giàu có và trong sáng của tiếng Việt. Hiểu đúng nội dung của một từ ngữ giúp chúng ta đánh giá được chính xác ý nghĩa mà từ đó muốn diễn đạt. Một từ ngữ sẽ là chính nó nếu được sử dụng đúng đối tượng diễn đạt trong một ngữ cảnh nhất định. Tuy vậy trong một số trường hợp, ý nghĩa của từ ngữ đã được sử dụng sai đối tượng và gây nên sự hiểu nhầm vô ý hay cố ý tai hại.

Nội dung mà chúng ta muốn bàn tới đây là từ “Phản động” mà nhà cầm quyền Việt Nam thường sử dụng để chỉ những người dân chủ yêu nước và những người khác mà nhà cầm quyền không ưa.

Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung, ý nghĩa đích thực của từ ngữ “Phản động” thông qua việc phân tích để xác định chủ nhân đích thực của nó trong bối cảnh này. Bản thân từ “Phản động” muốn diễn đạt sự đi ngược lại chiều vận động hay quy luật vận động của một sự vật. Từ này người ta thường sử dụng nhiều trong lãnh vực chính trị xã hội hay khoa học kỹ thuật. Trong kỹ thuật công nghiệp người ta có từ “Động cơ phản lực” để mô tả động cơ máy chuyển động nhờ lực đẩy của “Phản lực”. Từ “Phản lực” ở đây về nghĩa đen có ý nghĩa tương tự từ “Phản động” mà người ta sử dụng trong lãnh vực xã hội, tuy có ý nghĩa khác trong thực tế. Quay về với nội dung từ “Phản động”, trong bối cảnh xã hội từ ngữ này muốn diễn đạt sự đi ngược lại với trào lưu chung của xã hội hay cao hơn nữa là sự vận động của lịch sử. Vì vậy việc tìm hiểu được trào lưu xã hội và chiều vận động của lịch sử thời nay thì sẽ tìm được chủ nhân đích thực cho từ “Phản động” này.

Bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay là thời điểm của sự khát khao hướng ra thế giới và đổi mới toàn diện của người dân, họ đã quá hiểu rõ cũng như chán ngán và căm giận chế độ độc tài cộng sản lừa bịp và tàn ác này. Sự cầm quyền của đảng cộng sản trong suốt mấy mươi năm đã làm cho đất nước bị lụn bại trong mọi lãnh vực, người dân sống trong khổ sở và bất công kìm kẹp của nhà cầm quyền. Ngoại trừ thành phần Cộng sản và những kẻ được lợi từ việc tồn tại của chế độ độc tài, còn mọi người Việt Nam thì muôn người như một ai cũng muốn thoát ra khỏi ách độc tài để vươn tới một xã hội dân chủ - tự do.

Trong khi đó nhà nước Cộng sản vẫn muốn duy trì chế độ độc tài toàn trị để bảo vệ lợi ích cho phe nhóm cầm quyền mà đi ngược lại với ý nguyện của toàn dân, vì vậy họ mới chính là những kẻ “Phản động”. Ý thức hệ Cộng sản là một hệ tư tưởng hoang đường và sai trái đã được nhân loại chứng minh, nhưng để duy trì sự tồn tại của chế độ độc tài mà nhà nước Việt Nam vẫn treo biển Cộng sản để cai trị nhân dân mình, vì vậy họ chính là kẻ “Phản động”.

Ngày nay, chế độ tự do dân chủ đã được thiết lập ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và trở thành nền tảng ý thức hệ cho sự tồn tại của bất cứ quốc gia nào vì quyền lợi của người dân. Mới đây các chế độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông đã bị nhân dân nổi lên lật đổ và trừng trị thích đáng, ở Á Châu thì Miến Điện cũng đã chấp nhận bầu cử tự do và chuyển sang thể chế đa đảng tự do. Cambodia vốn là một nước Cộng sản trước đây với tội ác diệt chủng cũng đã chấp nhận chế độ đa nguyên dân chủ, những quốc gia độc tài còn sót lại thì bên bờ vực của sự diệt vong. Ấy vậy mà vì quyền lợi ích kỷ của mình mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhắm mắt làm ngơ mà không chịu nhìn nhận thực tế chung của trào lưu dân chủ đó, họ vẫn tiếp tục ca ngợi chế độ để mị dân và kéo dài thêm quãng thời gian tồn tại để vơ vét tiền bạc của nhân dân và tài nguyên đất nước. Như vậy họ chính là kẻ “Phản động” và là kẻ thù của nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Vì quyền lợi xấu xa của mình mà đảng Cộng sản đã đi ngược lại với lợi ích và ý nguyện của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản chính là chủ nhân đích thực và xứng đáng nhất của từ ngữ“Phản động” mà chúng ta đã đề cập. Đối với đất nước Việt Nam thì kẻ “Phản động” không thể là ai khác ngoài đảng Cộng sản, đó là điều mà chúng ta muốn toàn thể nhân dân Việt Nam và toàn thể thế giới hiểu rõ điều đó. Sự thực phải được minh bạch, chúng ta không thể chấp nhận một chế độ cướp lấy mọi quyền lực của nhân dân để rồi đổi trắng thay đen. Để rồi từ đó mà nhà cầm quyền Cộng sản đã gán ghép một cách phi lý những ý nghĩa xấu xa cho những người yêu nước, để rồi những kẻ độc tài bán nước lại trở thành quan tòa xét xử toàn thể dân tộc Việt Nam.

Với tất cả những ý nghĩa trên, chúng ta tuyên bố: - Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là những kẻ phản động, họ là chủ nhân đích thực và xứng đáng nhất của từ ngữ này. Vì vậy từ nay nhân dân Việt Nam hãy nhớ lấy điều đó, và không bao giờ nghe hay chấp nhận việc nhà cầm quyền Cộng sản gọi một ai đó là phản động. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là những kẻ “Phản động”, đối lập với họ là những người dân chủ và toàn thể nhân dân – chúng ta là những người tiến bộ và yêu nước.

Toàn thể nhân dân Việt Nam hãy nhớ lấy: “Những kẻ đi ngược lại trào lưu dân chủ là phản động, những kẻ đi ngược lại chiều vận động của bánh xe lịch sử là phản động, và kẻ phản động đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ nay chúng ta sẽ hiểu chính xác ý nghĩa của từ ngữ “Phản động” và biết được ai là chủ nhân đích thực của từ đó. Mong người dân Việt Nam hãy lưu tâm đến việc này, và mỗi khi thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi ai đó là “Phản động” thì hãy hiểu rằng đó là những người yêu nước tiến bộ, họ đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân và sự nghiệp dân chủ. Hãy đặt thẳng câu hỏi vào bộ mặt của chính quyền: - Các ông là những kẻ “Phản động”, tại sao lại gọi những người khác là “Phản động”?

Lam Giang

source: email from readers.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom