tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________

Thông cáo ngày 11tháng 8 năm 2011

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng cám ơn những ân nhân có tên dưới đây đã đáp lời kêu gọi khẩn thiết của chúng tôi mà đóng góp tài chánh giúp đỡ để Ủy ban chúng tôi có phương tiện trả luật sư phí cho Tổ Hợp Luật Sư Quốc Tế Kate Kampton Law Firm, tổ hợp hiện đã nhận lời đại diện cho Ủy Ban chúng tôi đứng ra truy tố đảng cộng sản Việt Nam và đồng bọn ra trước tòa án quốc tế về Tội Ác Chiến Tranh và Tội Diệt Chủng đối với dân tộc Việt Nam và đặc biệt đối với đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân 1968.
Danh sách quý ân nhân đã đóng góp tài chánh như sau:
(vì vấn đề an ninh cho quý ân nhân chúng tôi chỉ nêu tên, thành phố và tiểu ban mà thôi)


1- Ông bà Tống P Kiên/Ông bà Trương Ca 100$
Thành phố Greensboro, NC 27407.
2- Ông bà Bác sĩ Thái T.Phan, MD 100$
Winston-Salem, N. Carolina 27103
3- Năm Trầu (Bà Chiểu) 50$ Úc kim
4-Ông bà Lien D Nguyen/MyDzung thị Nguyen 500$
5- Cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH 35$
6- Bác sĩ y khoa Nguyễn Văn Bách, MD 500$
Thành phố Philadelphia , PA . 19148
7- Ông bà Phúc/Châu 100$
Hercules, Ca.94547-1971
8- Ông bà Lean T 20$
Sunset Hills , MO . 63127
9- Ông bà LeeQeen 20$
Silver Spring , MD . 20905
10- Ông bà Dương 50$ Úc kim
Yarraville, Vic 3013, Australia .
11- Anh Tâm 10$
12- Ông Tri 100$
Jonesboro , GA . 30238
13- Ông bà Josept/Nen 40$
San Jose , Ca. 95123
14- Ông bà Khanh/Thanh 100$
Seal Beach , Ca.90740


Kính thưa đồng bào, Thưa quý vị ân nhân,


Chúng tôi vừa nhận được điện thư của Bà Jullie St ewart đại diên cho văn phòng Tổ hợp Luật Sư Quốc Tế Kate Kampton Law Firm cho biết rằng:
“Họ không thể nhận tiền lệ phí riêng biệt từ một số cá nhân. Xin Vui lòng gởi số tiền lệ phí trong một ngân phiếu”.
(Xin đính kèm điện thư của bà Jullie St ewart để tường).
Vì vậy Chúng tôi xin hòan trả lại 3 chi phiếu của Ông Tri, Ông Bà Joseph/Nen, Ông Bà Khanh/Thanh .


Vì lý do trên, xin quý vị ân nhân nếu tin tưởng rằng chúng tôi làm công việc nầy không vì danh, vì lợi mà vì công bằng và công lý cho những nạn nhân vô tội đã bị Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam cùng bè lũ tay sai sát hại, xin cùng giúp sức lực và tài lực với chúng tôi để toàn dân Việt Nam sớm được chứng kiến kẻ gây ra tội cá chiến tranh và tội diệt chủng đối với dân tộc Việt Nam và đối với đồng bào Huế ra trước tòa án quốc tế trả lời với công lý những việc ác mà bọn chúng đã làm.
Ngân phiếu xin đề:

UBTTTAĐCSVN
Và gởi về địa chỉ:
UBTTTAĐCSVN
P.O.BOX 6147
Fullerton, Ca.92831


Ngoài ra Ủy Ban chúng tôi cũng xin thông báo đến đồng bào và quý ân nhân, chúng tôi đã mở chương mục:


Bank Name :WELLS FARGO BANK N.A
Account Nam e : UBTTTAĐCS
Account Number : 5308338507


Trân trọng
Thừa ủy nhiệm UBTTTAĐCSVN
Liên Thành

----- Forwarded Message ----
From: Thanh Lien <biendongmientrung@yahoo.com>
To: biendongmientrung@yahoo.com
Sent: Thu, July 21, 2011 11:26:15 PM
Subject: Fw: Lien Thanh Letter 7-11-2011

Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể nhận tiền lệ phí riêng biệt từ một số cá nhân. Xin vui lòng gửi số tiền lệ phí trong một ngân phiếu.

Cám ơn ông, và hy vọng ông được bình an sức khỏe.

+++++++++++++

From: Julie Stewart <JStewart@oktlaw.com>
To: Thanh Lien
Sent: Thursday, July 21, 2011 7:46 AM
Subject: RE: Lien Thanh Letter 7-11-2011

Hi,

Unfortunately, we cannot accept the retainer payment in separate cheques from a number of individuals. Please send the retainer as one full payment (one cheque).

Thank you, and hope you're well,
Julie

Julie Stewart
Olthuis, Kleer, Townshend LLP
Barristers and Solicitors
229 College Street, Suite 312
Toronto, ON M5T 1R4
T: 416.981.9341
F: 416.981.9350

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom