tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

History's   greatest monsters

 
* Dictators  responsible for massive crimes against humanity (over 20 million dead)
Name Country Time in Power Regime type Notable Events After...
Joseph Stalin USSR 1924-1953 Communist Revolutionary regime died in office
Adolph Hitler Germany 1933-1945 Fascist World War II, Jewish Holocaust committed suicide
Mao Tse-Tung China 1945-1976 Communist Revolutionary regime died in office
 
        ** Dictators responsible for horrible atrocities (at least 1 million dead)
Name Country Time in Power Notable Events Regime type After...
King Leopold II Belgium 1865-1909 Colonization of the Congo Monarch died in office
Kaiser Wilhelm II Germany 1888-1918 World War I Monarch fled, died in exile
Czar Nicholas II Russia 1894-1917 World War I Monarch overthrown, killed
Enver Pasha, member of triumvirate dictatorship Turkey 1913-1918 Armenian genocide Military fled, died in rebellion
Vladimir Lenin USSR 1917-1924 Russian Civil War Communist died in office
Emperor Hirohito Japan 1926-1989 World War II Monarch died in office
Prime Minister Hirota Koki 1936-1937 Military resigned, tried, executed
Prime Minister Tojo Hideki 1941-1944 Military resigned, tried, executed
President Chiang Kai-shek China / Taiwan 1928-1949 Chinese Civil War Military died in office
President Ho Chi Minh North Vietnam 1945-1969 Vietnam War Communist died in office
President Kim Il Sung North Korea 1948-1994 Korean War Communist died in office
President Yahya Khan Pakistan 1969-1971 Indo-Pakistan War Military resigned, died
President Saddam Hussein Iraq 1969-2003 Iran-Iraq War, Kurdish genocide one party state overthrown, tried, executed
Prime Minister Pol Pot Cambodia 1975-1979 Cambodian genocide Communist overthrown, arrested, died awaiting trial
President Kim Jong Il North Korea 1994- chronic famines Communist still in power
 
         ***Generally bad dictators (over 10,000 killed)
President Kemal Ataturk Turkey 1920-1938 one party state died in office
Prime Minister Benito Mussolini Italy 1922-1943 Fascist overthrown, killed
Prime Minister Antonio de Salazar Portugal 1932-1968 Fascist resigned, died
Francisco Franco Spain 1939-1975 Fascist died in office
Prime Minister Ion Antonescu Romania 1940-1944 Fascist overthrown, tried, executed
Ante Pavelic Croatia 1941-1945 Fascist overthrown, died in exile
Gheorghe Gheorghiu Romania 1945-1965 Communist died in office
President Tito Yugoslavia 1945-1980 Communist died in office
President Yakubu Gowon Nigeria 1966-1976 Military overthrown, still living
President Suharto Indonesia 1967-1997 Military resigned, still living
President Idi Amin Uganda 1971-1980 Military overthrown, died in exile
President Mengistu Haile Ethiopia 1974-1991 Communist fled, lives in exile
President Le Duan Vietnam 1976-1986 Communist died in office
President Babrak Karmal Afghanistan 1979-1987 Communist resigned, died in exile
President Slobodan Milosevic Yugoslavia 1997-2000 Fascist resigned, arrested, died awaiting trial
President Omar al-Bashir Sudan 1989- Military Still in office

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom