tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CỘNG... NOW !

Kính nhờ quý vị phổ biến giúp một tay - Nếu có thể được. Đa tạ,.

BUY AMERICAN !!!!!
TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CỘNG tại HOA KỲ


Nếu : 200 triệu người không mua $20/month sản phẩm Tàu cộng,
Thì: Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch 10 tỉ đô la/month

Nếu : 200 triệu người không mua $200/month sản phẩm Tàu cộng,
Thì: Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch 100 tỉ đô la/month. Nghĩa là Tàu cộng sẽ thâm hụt mậu dịch $1,200,000,000,000/year (1,200 tỉ đô la mỗi năm).

Đây là sự đánh trả lại Tàu cộng gian thương quỉ quyệt (đang kiếm tiền của nhân loại một cách bất chính để GIẾT NHÂN LOẠI và LŨNG ĐOẠN THẾ GIỚI) mà tất cả người Việt nam yêu nước, người dân trung hậu chân chính trên toàn thế giới có thể tham gia trực tiếp để cứu mình, cứu đời.

Lời kêu gọi toàn cầu: TẨY CHAY HÀNG HÓA, THỨC ĂN, THỨC UỐNG, DU LỊCH TÀU CỘNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại nên cùng với Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến bất bạo động thế giới chống Tàu cộng:

TẨY CHAY HÀNG HÓA, THỨC ĂN, THỨC UỐNG, DU LỊCH TÀU CỘNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nên tổ chức các cuộc hội thảo, các buổi mít tinh, các buổi hiệp thông cầu nguyện gióng lên lời kêu gọi:

TẨY CHAY HÀNG HÓA, THỨC ĂN, THỨC UỐNG, DU LỊCH TÀU CỘNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!


*********

Mỗi cá nhân đều có thể tham gia Cuộc chiến bất bạo động toàn cầu chống Tàu cộng "DEATH BY CHINA" bằng cách phổ biến rộng rãi Bài viết dưới đây cùng Lời Kêu gọi qua truyền thông báo chí, Facebook, Twitters, websites, emails, etc...

TRUYỀN THÔNG HOA KỲ VẬN ĐỘNG TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG QUỐC and Support MADE IN USA

Diane Sawyer has a special report coming up this week?

They removed ALL items from a typical, middle class family's home that were not made in the USA. There was hardly anything left besides the kitchen sink. Literally.

During the special they are going to show truckloads of items - USA made - being brought in to replace everything and will be talking about how to find these items and the difference in price etc..

It was interesting that Diane said that if every American spent just $64 more than normal on USA made items this year, it would create something like 200,000 new jobs!

I WAS BUYING FOOD THE OTHER DAY AT WALMART and ON THE LABEL OF SOME PRODUCTS IT SAID 'FROM CHINA,’ FOR EXAMPLE, THE "OUR FAMILY" BRAND OF THE MANDARIN ORANGES SAYS RIGHT ON THE CAN 'FROM CHINA.' I WAS SHOCKED… FOR A FEW MORE CENTS I BOUGHT THE LIBERTY GOLD BRAND OR THE DOLE SINCE IT'S FROM CALIFORNIA.

Are we Americans as dumb as we appear --- or --- is it that we just do not think while the Chinese, knowingly and intentionally, export inferior and even toxic products and dangerous toys and goods to be sold in American markets?

70% of Americans believe that the trading privileges afforded to the Chinese should be suspended.

Why do you need the government to suspend trading privileges?

DO IT YOURSELF, AMERICA!!

Simply look on the bottom of every product you buy, and if it says 'Made in China ' or 'PRC' (and that now includes Hong Kong), simply choose another product, or none at all. You will be amazed at how dependent you are on Chinese products, and you will be equally amazed at what you can do without.

Who needs plastic eggs to celebrate Easter? If you must have eggs, use real ones and benefit some American farmer. Easter is just an example:

The point is do not wait for the government to act. Just go ahead and assume control on your own.

THINK ABOUT THIS:

If 200 million Americans refuse to buy just $20 each of Chinese goods, that's a billion dollar trade imbalance resolved in our favor... fast!!

Most of the people who have been reading about this matter are planning on implementing this on JUL 1st and continue it until AUG 1st. That is only one month of trading losses, but it will hit the Chinese for 1/12th of the total, or 8%, of their American exports. Then they might have to ask themselves if the benefits of their arrogance and lawlessness were worth it.

Remember, JUL 1st to AUG 1st !!!!!! START NOW.

Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.

If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!

Pass it on, America......

 

 

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom