tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

TÖREN: Hình phạt tù đối với nhà bất đồng chính kiến Việt Nam không thể chấp nhận.

BERLIN. Về bản án đối với nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ tại Việt Nam dân biểu Serkan Tören, chuyên gia về quyền con người của nhóm dân biểu Đảng Dân Chủ Tự Do Đức (FDP) đã tuyên bố như sau:

Khối dân biểu đảng FDP trong quốc hội Đức chỉ trích phán quyết của tòa án đối với luật sư nhân quyền Việt Nam và nhà phê bình chế độ là Cù Huy Hà Vũ. Hình phạt bảy năm tù và ba năm bắt giữ tại nhà không chấp nhận được. Ngoài ra còn có mối quan tâm rằng, tòa án đã tuyên một bản án đã soạn trước theo mệnh lệnh của chính phủ Việt Nam. Điều này trái với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế hiện hành.

Khối dân biểu FDP của quốc hội Đức kêu gọi chính phủ tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền hiện nay. Bước đầu tiên là xóa bỏ Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều này cấm các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được sử dụng ngày càng tăng trong những năm gần đây để kết án những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền cũng như những Blogger tự do.

Nguồn: http://www.fdp-kleinmachnow.de/portal.presse.php?id=15252

+++++++++++++++++++++++++

Nguyên văn tiếng Đức:

Pressemitteilung vom 04. 04. 2011

TÖREN: Verhängte Strafe gegen vietnamesischen Dissidenten nicht hinnehmbar


BERLIN. Zur Verurteilung des Regimekritikers Cu Huy Ha Vu in Vietnam erklärt der Menschenrechtsexperte der FDP-Bundestagsfraktion Serkan TÖREN:

Die FDP-Bundestagsfraktion kritisiert das Gerichtsurteil gegen den vietnamesischen Menschenrechtsanwalt und Regimekritiker Cu Huy Ha Vu. Die verhängte Strafe von sieben Jahren Haft und drei Jahren Hausarrest ist nicht hinnehmbar. Es ist darüber hinaus zu befürchten, dass das Gericht ein vorgefasstes Urteil auf Anordnung der Regierung in Vietnam gefällt hat. Dies widerspricht geltenden internationalen Menschenrechtsstandards.

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert die Regierung in Vietnam auf, geltende Menschenrechtsnormen einzuhalten. Ein erster Schritt hierzu wäre die Streichung von Artikel 88 des vietnamesischen Strafgesetzbuches. Dieser Artikel verbietet Propagandaaktivitäten gegen den Sozialistischen Staat Vietnams und wird seit einigen Jahren verstärkt angewendet, um Pro-Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten sowie freie Blogger zu verhaften und zu verurteilen.

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả