tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

LienHiepTayTang

For Immediate Release
United Nations for a Free Tibet
P.O. Box 10044, Oakland, CA 94610
Tel: (202) 3221 7888 USA
E-mail: unfft@gmx.com
http://unitednations4freetibet.com

Tuyên bố báo chí kêu gọi biểu tình toàn cầu để tưởng niệm năm thứ 52 cuộc nổi dậy của người Tây Tạng

Oakland, 01 tháng 3 năm 2011 - Hơn sáu thập kỷ sau khi cuộc xâm lược của Trung Cộng Tây Tạng vẫn là thực tế buồn rằng Tây Tạng vẫn không phải là một nước tự do, nhưng tiếp tục bị khủng bố bởi những kẻ xâm lược của quốc gia này. Liên Hiệp Quốc cho một Tây Tạng Tự Do, cùng với những người lưu vong Tây Tạng, nhiều nhóm / tổ chức của Tây Tạng tự do và ủng hộ viên của họ trong hàng chục quốc gia, một lần nữa tuần hành ngày 10 tháng 3 để tưởng niệm lần thứ 52 của cuộc nổi dậy của Tây Tạng năm 1959 và thể hiện tình đoàn kết với phong trào bất bạo động và dân chủ của người Tây Tạng lưu vong. Đây là ngày có ý nghĩa chính trị nhất trong lịch sử Tây Tạng.

Tin tức về 86.000 người đàn ông Tây Tạng, phụ nữ và trẻ em đã bị tàn sát bởi quân đội Cộng sản Trung Hoa Lục Địa sau khi một cuộc nổi dậy năm 1959 chống lại sự chiếm đóng bất hợp pháp của Cộng sản Trung Hoa về Tây Tạng, và những con số tổng cộng cũng đã vượt quá 1,2 triệu người Tây Tạng đã chết trong những năm qua chống lại chế độ Cộng sản Trung Hoa. Tuy nhiên, như đã nói bởi Jigme Norbu, cháu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, "Chúng tôi đã không chống lại người dân Trung Hoa Lục Địa. Họ là con người giống như chúng ta. Nhưng chúng tôi hoàn toàn chống lại chính sách Cộng sản Trung Hoa". Thật bi thảm, Norbu đã tử nạn bởi một tai nạn xe hơi trong cuộc *Walk for Tibet* ở Florida.

Người Tây Tạng và ủng hộ viên choTây Tạng trong nhiều quốc gia Mỹ, Bỉ, Đức, Ấn Độ, Úc và các nước khác trên thế giới đang đoàn kết cho một ngày của cuộc biểu tình hòa bình để thu hút sự chú ý đến tình hình thảm khốc tại Tây Tạng. Cho đến nay, Chính phủ các nước trên thế giới vẫn không đề cập đến các hành vi bạo lực ngày càng tăng của quân đội Cộng sản Trung Hoa đối với Tây Tạng tự vệ bên trong đất nước của họ. Tự do ngôn luận, báo chí, hiệp hội, công ăn việc làm và tôn giáo, tất cả bị lấy đi từ một quốc gia mà chưa bao giờ là một phần của Trung Hoa Lục Địa.

Việc tiêu hủy nền văn hóa của Tây Tạng và sự đàn áp người dân một cách dã man trong suốt 20 năm sau cuộc nổi dậy, 1.200.000 người Tây Tạng đã chết , một phần năm dân số của đất nước, là kết quả của chính sách Cộng sản Trung Hoa, theo ước tính của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Còn nhiều hơn nữa là những người mòn mỏi trong các nhà tù và trại lao động khổ sai. Có hơn 6000 tu viện, đền thờ và các tòa nhà văn hóa và lịch sử khác đã bị phá hủy và tài sản của họ bị cướp bóc. Tù nhân chính trị Tây Tạng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt trong tù, kể cả tra tấn, thiếu thốn thức ăn và thiếu ngủ và trong thời gian dài trong các phòng tù cô lập. Đọc một cuốn tự truyện của Đạt Lai Lạt Ma hay nói về sự tự do với bạn bè ở Tây Tạng có thể được xếp loại "nguy hiểm cho nhà nước".

"10 tháng 3 là ngày khởi nghĩa Tây Tạng và ở khắp mọi nơi sẽ là một ngày để nâng cao nhận thức cho Tây Tạng. Đáng buồn thay, chúng ta vẫn còn phải thêm một lần nữa. Mọi người đều mong muốn cho ngày đó không có nhiều cuộc tuần hành phản đối, nhưng chỉ là những cuộc đi bộ kỷ niệm cho một Tây Tạng đã giành lại tự do của quốc gia này từ sự đàn áp lớn ", bà Brigitte von Bulow, Chủ tịch Liên Hiệp Quốc cho một Tây Tạng Tự Do nói như vậy. Không phải bằng bạo lực, nhưng với các cuộc biểu tình hòa bình, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người tham gia, để nâng cao lá cờ Tây Tạng, mặc áo thun Tây Tạng Tự Do và trở thành một phần của một thế giới nhanh hơn bao giờ và kết nối thông qua FB internet để thế giới tham gia vào việc giúp đỡ Tây Tạng.

Xin vui lòng ghé thăm chúng tôi tại:

http://unitednations4freetibet.com/

http://facebook.com/unfft

Ở đó bạn có thể tìm thông tin về tin tức và sự kiện sắp tới.

Nếu bạn muốn có thêm tin tức, xin vui lòng liên lạc unfft@gmx.com.

Liên Hiệp Quốc cho một Tây Tạng Tự Do (UNFFT) làm việc trong tinh thần đoàn kết với nhân dân Tây Tạng trong cuộc đấu tranh của họ cho tự do và độc lập. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California, với các thành viên hội đồng quản trị trên toàn thế giới. Vai trò của chúng tôi là kết hợp tất cả các nhóm và cá nhân hỗ trợ Tây Tạng , sau đó kết hợp kiến thức của chúng tôi, từ đó sử dụng sức mạnh của số đông để làm việc hướng tới một mục tiêu chung: một tiếng nói mạnh mẽ cho người Tây Tạng.

+++++++++++++++++++++++++

LienHiepTayTang

For Immediate Release
United Nations for a Free Tibet
P.O. Box 10044, Oakland, CA 94610
Tel: (202) 3221 7888 USA
E-mail: unfft@gmx.com
http://unitednations4freetibet.com

Press Statement on Calling for global demonstrations to commemorate the 52nd anniversary of the Tibetan Uprising Day

Oakland, March 1st, 2011 - More than six decades after Communist China's invasion of Tibet the sad reality remains that Tibet still is not free but continues to be terrorized by its invaders. United Nations for a Free Tibet, along with Tibetan exiles, many other Free Tibet groups/organizations and their supporters in dozens of countries, shall once again march on March 10th to commemorate the 52nd anniversary of the Tibetan Uprising of 1959 and to show solidarity with the nonviolent and democratic movement of Tibetans in Exile. This is the most politically significant day in the Tibetan calendar.

About 86,000 Tibetan men, women and children were slaughtered by Communist Chinese troops after an uprising in 1959 against Communist China’s illegal occupation of Tibet, and the total figures are well in excess of 1.2 million Tibetans who have lost their lives over the years against the Communist Chinese regime. However, as said by Jigme Norbu, Nephew of His Holiness the Dalai Lama, “We have nothing against the Chinese people. They're human beings just like us. It's the Communist policies we are totally against.” Tragically, Norbu was killed by a car accident during his most recent *Walk for Tibet* in Florida.

Tibetans and Tibet supporters in the USA, Belgium, Germany, India, Australia, and many other countries of the world are uniting for a day of peaceful demonstrations to draw attention to the dire Tibetan situation. To this date, Governments of the world still do not speak against the increasing acts of violence by the Communist Chinese army against defenseless Tibetans inside their own country. Freedom of speech, press, association, jobs, and religion have all been taken away from a nation which was never a part of China.

The destruction of Tibet’s culture and oppression of its people was brutal during the 20 years following the uprising. 1.2 million Tibetans, one-fifth of the country’s population, died as a result of Communist China’s policies, according to an estimate by the Tibetan government in exile. Many more languished in prisons and labor camps, and more than 6000 monasteries, temples and other cultural and historic buildings were destroyed and their contents were pillaged. Tibetan political prisoners endure harsh prison conditions, including torture, deprivation of food and sleep, and long periods in isolation cells. Reading an autobiography of the Dalai Lama or talking about freedom to friends in Tibet can be classified as ‘endangering state security’.

“March 10 is Tibet Uprising Day and everywhere this shall be a day to raise awareness for Tibet. Sadly, we need to add, again. Everyone longs for the day that no more marches of protest shall be necessary, but only marches of celebration for a Tibet that has regained its freedom from great oppression” said Brigitte von Bulow, Chair of United Nations for a Free Tibet. Not with violence but with peaceful demonstrations, we encourage everyone to join, to raise the Tibetan flag, wear a Free Tibet shirt and become part of an ever faster connected world via FB and internet to get the world involved in helping Tibet.

Please visit us at:

http://unitednations4freetibet.com/
http://facebook.com/unfft
There you can find information about upcoming news and events.
If you would like any more information, please contact unfft@gmx.com.

United Nations for a Free Tibet (UNFFT) works in solidarity with the Tibetan people in their struggle for freedom and independence. We are a nonprofit organization based in California, with board members worldwide. Our role is to umbrella all Tibet support groups and individual Tibet supporters, then combine our knowledge thereby using our strength in numbers to work towards a common goal: one powerful voice to speak up for Tibetans.

-------------oo0oo--------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom