tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Lời kêu gọi nhóm trẻ Tinh Thần Diên Hồng

From: Tinh than dien hong tinh than dien hong <tinhthandienhong@googlemail.com>
Date: 2011/2/28
Subject: Lời kêu gọi nhóm trẻ Tinh Thần Diên Hồng

Trân trọng kính chuyển đến Qúy vị lời kêu gọi nhóm trẻ "Tinh Thần Diên Hồng". Xin Qúy Vị giúp thông tin, liên lạc và phổ biến rộng rãi khắp nơi .

Xin Quý vị cùng chúng tôi thắp sáng lên ngọn lửa Tự do, Dân chủ cho Việt Nam. Thổi bùng ngọn lửa này và chuyển hơi nóng về Quê Hương, trên những người dân quốc nội để họ thiêu đ
ốt, quyét sạch những rác rến, dơ bẩn, tanh hôi của chế độ độc tài đảng trị csvn, để người dân đang sống trên quê hương ðất việt thân yêu ðược thật sự hít thở bầu khí tự do, hạnh phúc và dân chủ.

Trân trọng kính chào đoàn kết và chân thành cám ơn toàn thể qúy vị.

Nhóm Trẻ Tinh Thần Diên Hồng

NhomTinhThanDienHong

-------------oo0oo---------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom