tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập mới của
dân tộc Việt Nam.

Khi Hồ Chí Minh "viết" bản Tuyên Ngôn Độc Lập thì ông đâu có ngờ rằng tất cả những lời lẽ ông dùng để kết án thực dân Pháp thì nay lại trở thành quá đúng đối với đảng CSVN.

Cứ thay chữ "Pháp" bằng "đảng CSVN" là bản tuyên ngôn này trở nên hoàn toàn thích hợp cho hiện tình đất nước Việt Nam.

===========================================

Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

Hỡi đồng bào cả nước,

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông - dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên bái và Cao bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Tuyên ngôn độc lập, đọc tại lễ Quốc khánh 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hồ Chí Minh .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Do tình hình thế giới đang biến chuyển mạnh - nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali đã bị lật đổ tại Tunisia sau 23 năm cầm quyền do sự phẩn uất của người dân đã chồng chất từ lâu; ở Ai Cập thì hàng trăm ngàn người tràn ra đường đòi Tổng Thống độc tài Husni Mubarak phải từ nhiệm.

Những trường hợp tương tự đã và đang xảy ra tại các nước trong vùng như Yemen, Jordan. Cuộc cách mạng Tunisia gây tác động "domino" khắp Trung Ðông, những nhà độc tài trong vùng lo sợ phải gặp chung vận mệnh của ông Ben Ali.


Và dưới đây là bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP "cải biên" đế chuấn bị cho Việt Nam một ngày mai tươi sáng!

(Để thay cho những lời chúc Tết tốt đẹp nhất gởi đến cho Người Dân Việt trong và ngoài nước)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Covang

Bản tuyên ngôn độc lập mới của năm 2011

Hỡi đồng bào cả nước,

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn sáu mươi năm nay, đảng CSVN lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, lòng yêu nước, đem chủ nghĩa Mác-Lê áp đặt lên đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng bắt tay với thực dân Pháp ký Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm dân ta trong những bể máu (Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Tết Mậu Thân, Đại Lộ Kinh Hoàng, ...).

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng tiền bạc, ăn chơi trụy lạc để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế/tiền vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng đánh tư bản mãi sản không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa xuân năm 1979, Trung Cộng đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước để dạy cho Việt Nam một bài học, đảng CSVN quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Trung Cộng. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: đảng CSVN và Trung Cộng. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Tính từ ngày CSVN cướp chính quyền cho đến nay, từ Namra Bắc hơn hai hàng triệu đồng bào ta đã bị sát hại.

Tháng 2, 3 đó, Trung Cộng đánh tan nát quân đôi nhân dân CSVN. Quân đội nhân dân CSVN hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo vệ" được dân ta, trái lại, trong 5 bao năm qua, chúng dã man hèn mạt bán nước ta bao lần cho Trung Cộng.

Trước ngày mồng 9 tháng 3 đây, biết bao lần người Việt chúng ta đã kêu gọi đảng CSVNhảy dùng nội lực để chống Trung Cộng. Đảng CSVN đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố người Việt chúng ta dã man hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua bỏ chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị trên toàn cỏi đất nước Việt Nam (1).

Tuy vậy, đối với đảng CSVN, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động đạp đỗ đảng CSVN, người Việt chúng ta đã giúp cho nhiều đảng viên chạy qua biên thùy ra khỏi nước, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ sau mùa xuân năm 1940 1979, nước ta đã thành thuộc địa của Trung Cộng. Khi Trung Cộng hàng rút lui thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền tái lập nên nước Việt Nam Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Trung Cộng, lẫn đảng CSVN.

Đảng CSVN chạy, Trung Cộng rút lui, Bộ Chính Trị biến mất. Dân ta đã từng đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta nay lại đánh đổ chế độ CS mấy mươi thế thập kỷ để lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa Tự do.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, toàn thể con dân của nước Việt Nam mới, đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với đảng CSVN, xóa bỏ hết những hiệp ước (2) mà đảng CSVN đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của đảng CSVN trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại sự độc tài, hèn mạt của đảng CSVN.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của đảng CSVN hơn sáu mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít CS bao năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, toàn thể con dân của nước Việt Nam Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Tuyên ngôn độc lập, sẽ được đọc vào ngày Quốc Khánh tại Dinh Độc Lập, Sài Gòn.

Toàn Dân Việt Nam

(1) Hy vọng điều này không xảy ra.
(2) Kể cả cái công hàm bán nước do Phạm văn Đồng ký

(http://conghambannuoc.tripod.com/).

source: email from readers.

-------------oo0oo---------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom