tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và quân cán chính hy sinh ngày 1.11.1963

 

Hôm nay, ngày 1.11.2012, chúng ta thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, 2 người em và một số quân nhân đã hy sinh trong ngày này 49 năm về trước. Họ đã hy sinh bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia, họ đã hy sinh để thế giới thấy Việt Nam là đất của các anh hùng và sẵn sàng hiến mạng sống mình cho tổ quốc, dân tộc. Có một số ít cũng đã hy sinh vì những lời điêu ngoa của thượng cấp mà trực tiếp là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu gạt họ rằng về đánh dinh Gia Long để cứu Tổng Thống. Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cọng Hòa cũng là một việc làm để cho các thế hệ tương lai biết rằng chỉ có những ai dám hy sinh mạng sống mình cho dân tộc mới là anh hùng, dù họ có phải chết một cách dã man như anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 

Ngày nay, do những tài liệu được giải mật của chánh phủ Hoa Kỳ, người ta được biết Hoa Kỳ chủ mưu vụ đảo chánh và ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Và còn dùng thủ đoạn đê hèn, phản lại nền văn minh ngoại giao của thế giới để giết cố vấn Ngô Đình Cẩn. Những tài liệu này không thể nghi vấn về tính xác thực của nó. Ngay cả những lời nói của cố Tổng Thống Johnson cho những tướng đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm là bọn đầu trộm đuôi cướp cũng rất xác thực vì có băng ghi âm những lời nói này. Tại sao Hoa Kỳ lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Vì họ đòi Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải trở thành kẻ bù nhìn của Mỹ! Với 4 điều kiện sau đây mà Hoa Kỳ đòi hỏi TT Ngô Đình Diệm phải chấp thuận thì được "bình an vô sự":

 

1. T.Th. Ngô Đình Dim nhường hi cng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.

2. T.Th. Ngô Đình Dim chp thun cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân b binh vào Nam Vit-Nam.

3. T.Th. Ngô Đình Dim đt B Quc Phòng ca VNCH dưới quyn ch huy ca quân đi Hoa Kỳ.

4. T.Th. Ngô Đình Dim đưa ông c vn Ngô Đình Nhu đi nước ngoài.

 

Chấp nhận những điều kiện căn bản này thì  chẳng khác chi bọn Cộng Sản bây giờ  ở  Hà  Nội cam tâm bán nước cho Trung Cộng để  được bảo vệ, để Đảng được cai trị  dân chúng. Tổng Thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận những điều kiện này do đó, bị Hoa Kỳ "tiêu diệt một cách dã man" qua tay một nhóm tướng lãnh đầu trộm đuôi cướp hay là một đám vô lại. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một anh hùng của dân tộc, vì thà chết chứ không hy sinh chủ quyền của Quốc Gia, và ông đã khẳng khái xác quyết "chúng tôi không muốn làm bù nhìn cho Hoa Kỳ". Năm 1975, Richard Nixon đã gởi thơ cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và hăm dọa nếu không từ chức thì Hoa Kỳ sẽ lập lại những gì đã xảy ra năm 1963 tức là sẽ giết ông Thiệu như đã giết ông Diệm. Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức và đã được sống.

Sau khi giết anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một thời kỳ hỗn loạn, và việc gì đến đã đến, đó là Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Việt Cộng được Hoa Kỳ "cấp phép" để chiếm miền Nam Việt Nam, như Kissinger đã hứa với Trung Cộng. Nói cách khác Hoa Kỳ đã bán Miền Nam VN cho Trung Cộng.

 

Có nhiều người cho rằng, xét trên bình diện quốc tế và ở vào địa vị Hoa Kỳ thì giết ông Ngô Đình Diệm để cầm quyền trọn vẹn Miền Nam Việt Nam rồi bán cho Trung Cộng, cũng như "được Việt Cộng khẩn hoảng nếu không nói là van nài trở lại từ Nam chí Bắc" là một việc làm đúng trên bình diện chống Cộng toàn cầu. Đây là một nhận xét ấu trỉ, quyết định của Hoa Kỳ là một quyết định dại dột và cũng ấu trỉ vì không biết gì về Cộng Sản.Một bọn vô lại.

 

Có thể nói thẳng đám tướng lãnh đảo chánh TT Ngô Đình Diệm là một đám vô lại. Tại sao? Chỉ biết nghe lời Mỹ làm đảo chánh mà không có đường hướng cai trị trong tương lai, những kẻ này không hiểu biết một chút gì về chính trị, hoặc chúng đã "khoán trắng" mọi việc cho Mỹ. Như vậy chúng chỉ là những kẻ làm thuê cho Mỹ với giá 3 triệu bạc. Hoặc chúng đã bị Mỹ coi như những tên chém mướn, chém xong mọi việc giao cho chủ. Theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ thì "đầu đuôi câu chuyện ông được làm Thủ Tướng như sau: Vào một buổi họp với Tướng Marxell Taylor lúc đó là Đại Sứ Mỹ ở Saigon . Ông Đại Sứ biểu các anh cử ra một người đại diện, Nguyễn Cao Kỳ thưa, tôi không được cử, nhưng vì tôi biết tiếng Anh nên có thể nói lại ý kiến của ông. Thế là ông Kỳ được làm Thủ tướng, nhưng "để hỏi ý kiến vợ tôi đã". Mỹ chỉ cần lật đổ ông Diệm, mọi sự đã có Mỹ lo.

 

Vừa lật đổ xong, Tôn Thất Đính đã nhảy đầm suốt đêm hôm đó cho dù công việc của một ông Tổng Trưởng Nội Vụ rất cần giải quyết nhiều việc, "cho bù những ngày tháng Diệm Nhu cấm nhảy đầm". Cũng vì thế mà khi Nguyễn Khánh "chỉnh lý", thiết giáp đã bao vây nhà mà không biết, đến khi Đính biết thì ... quá muộn.

 

Dương Văn Minh khi bị Nguyễn Khánh chỉnh lý đã thú nhận "Moi dở ẹt".

Còn tên vô liêm sĩ Nguyễn Ngọc Thơ cũng chẳng biết gì ngoài được cái chức Thủ Tướng mấy tháng nhờ là "cặp bài trùng với Dương Văn Minh".

Thích Trí Quang tin tưởng rằng "tôi nói chuyện chi Mỹ nó phải nghe chuyện đó". Đến khi Mỹ đã bật đèn xanh cho ông Nguyễn Cao Kỳ dẹp "bọn phản loạn miền Trung" mà Thượng Tọa còn đánh điện cầu cứu với Mỹ. Tội nghiệp.

Chỉ có 2 tên Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm đã không có những cử chỉ lố lăng như đám bạn của 2 ông, nhờ kỷ luật của CIA mà thôi. Thật ra, cả Khiêm lẫn Thiệu cũng không khá hơn, nhất là mấy năm gần đây, Trần Thiện Khiêm đã tuyên bố một cách "ngu không chừa lề là "Việt Cộng đang lắng nghe tiếng dân, phải gởi ý kiến lên cho Đảng đang họp Đại Hội!!!

 

Kính thưa Tổng Thống, tôi không nhờ cậy một ơn mưa móc nào suốt chín năm lãnh đạo Quốc Gia của Tổng Thống, nhưng nhìn đi rồi nhìn lại, chưa có thời gian nào thanh bình thịnh trị như trong suốt thời gian Tổng Thống lãnh đạo Đất Nước. Tôi có bổn phận nói lên lòng biết ơn đối với Tổng Thống, vì nhờ thời kỳ đó tôi được yên ổn cắp sách đến trường, cùng hưởng chung những gì mà toàn đân miền Nam được hưởng lúc đó. Sau khi Tổng Thống và 2 người em đã bị ám sát dã man, bọn tướng tá đảo chánh lại tàn sát nhau, đấu đá nhau do Hoa Kỳ đạo diễn.

 

Tôi nhìn đi, nhìn lại, những kẻ "đối lập" cũng có lúc cờ đến tay chúng, nhưng chẳng làm được gì cho Đất Nước. Một tên chánh Đảng được làm Bộ Trưởng Nội Vụ thì sau ngày nhận chức là dở thói hối lộ. Hối lộ để trả tự do cho cán bộ Việt Cộng, trong khi chủ trương của Đảng là "không đội trời chung với Việt Cộng. Hắn ta bị buộc phải từ chức, một tên được làm TGĐ Công An thì nuôi tình báo Việt Cộng ngay trong nhà một tướng lãnh, tận tình bao che cho tên VC này, dù thuộc cấp đã trình rõ bằng chứng cụ thể.

 

Cả Khiêm và Kỳ đều dung dưỡng những sinh viên Việt Cộng để "phá thằng Thiệu chơi". Chẳng có đứa nào nghĩ đến Dân Tộc, đến cuộc  chiến chống Cộng, cứ tranh giành quyền lực. Trong khi đó, bọn chúng vu vạ rất nhiều điều xấu xa cho Tổng Thống và mấy người em. Nhưng bà Ngô Đình Nhu sống hơn 20 năm trong cảnh thanh bần, cố vấn Ngô Đình Cản đã cho Nguyễn Khánh biết ông ta không có tài sản gì đáng giá khi Nguyễn Khánh đòi 6T (sáu tỉ hay 6 triệu?) là điều kiện để ông Cẩn ra nước ngoài. Đây là hành động của một tên bắt cóc đòi tiền chuộc tập sự.

 

Sẽ có nhiều người cho tôi là "tên vô danh tiểu tốt sao lại dám mạt sát các tướng lãnh?" Tôi chỉ nói sự thật, và nếu là sự thật thì ai lại chẳng có bổn phận nói ra, nhất là khi phải trả lại sự thật cho một vị anh hùng, và trả lại sự thật cho những kẻ chém thuê giết mướn làm hại dân tộc.

 

Tôi tin tưởng Tổng Thống và những người thống thuộc sẽ được lên Thiên Đàng. Chúc Tổng Thống và những ai đã hy sinh vì Tổ Quốc được bình an ở bên kia thế giới.

 

San Jose , 1.11.2012

Lê Văn Ấn

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom