Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

Kính mời ghi tên Ðạp Xe ủng hộ Nghị viên
ASH KALRA, tại thành phố San Jose, California
ngày 8 tháng 10 năm 2016.

Please register to Bike for ASH KALRA

Kính mời quý đồng hương ghi tên đạp xe ủng hộ Nghị viên Ash Kalra, ƯCV Dân Biểu Tiểu Bang California, đơn vị 27, ngày 8 tháng 10 năm 2016.

Quý vị có thể ghi tên trên internet hay ghi tên tại điểm khởi hành vào 9:00am ngày 8 tháng 10 năm 2016.

*** Lộ trình và một số chi tiết dự trù / Road map and details:

 • Ngày giờ / Date time: ngày 8 October năm 2016. 9:00am-12:00noon.
 • Tập họp lúc / Gather at 9:00am. Ðịa điểm tập họp: Parking của khu Ross - Coffee Lover, 1779 E. Capitol Expw, San Jose, CA 95121.
 • Khởi hành / Start 10:00am.
 • Lộ trình / Road Map: Aborn - South King
 • Ghé / Stop at Lion Plaza
 • Tiếp tục / Continue on South King - Story Road.
 • Ghé / Stop at Grand Century Mall
 • Tiếp tục / Continue on Story Road - Senter Road - Yerba Buena Road - Silver Creek Rd - Capitol Expy .
 • Trở lại / Return to Parking lot of Coffee Lover
 • Ban Tổ chức phân phát chuối và nước uống cho quý anh chị tham dự. / Banana and bottled water will be supplied.
 • Tham dự viên được tặng áo thun có tên Ash Kalra. / T-shirts with Ash Kalra name will also be given out.

Trân trọng kính mời/ Contact list:

- Tiên Ðỗ Bùi. Phone: 408-386-3390
- Thiên Thanh. Phone: 408-806-7509
- Hoàng Lan nhóm Vietlist. Phone: 858-617-9562
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Ðình Lê. Phone: 408-666-6553
- Trần Long. Phone: 408-515-2797

1- Tên người tham dự. Name (cần phải có):

2- Hình thức tham dự. Transportation (cần phải có):

Xe đạp/Bycicle.   Xe motor/Motor.   Xe hơi/Car.

3- Lời cam kết (cần phải bấm chuột vào ô vuông cam kết): Tôi ghi tên tham dự và đồng ý chấp nhận mọi rủi ro trong kỳ biểu dương bằng xe đạp, xe motor . Tôi cam kết sẽ tự mang nón an toàn, tuân hành luật giao thông và sẽ không thưa kiện Ban Tổ Chức nếu có rủi ro, tai nạn xảy ra cho cá nhân tôi.
Xin bấm chuột vào ô vuông nhỏ bên phải đồng ý cam kết / I accept the risk during biking:

4- Lời nhắn/ Comment(không cần phải có, optional):

5- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy / Type Password below(cần phải có)::

(January12 )

  

Check File existence

Cần phải điền đủ 4 phần: Tên, Loại xe, Cam kết và Mã số, quý vị mới được ghi tên. Xin lỗi quý vị.

congdong


Danh sách quý anh chị ghi tên tham dự/ List of registers:


 1. Jennifer Nguyen - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 2. Ha Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 3. Jason Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 4. Thanh Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 5. Hoa Tran - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 6. Phuong Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 7. Dang Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 8. Long Dang - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 9. Thuy Vu - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 10. Jenny Quan - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - October 1, 2016
 11. Phạm Thiên Thanh - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 26, 2016
 12. Nguyen ngoc Tu Minh - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 13. Nhi Ngo - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 14. Minh Ngoc - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 15. Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 16. Tien Do Bui - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 17. Thuy dang - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 18. Long nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 19. Vien Phan - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 20. Phuoc Dong - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 21. Cuc Le - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 22. Khanh Nguyen - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 23. Suong Dang - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 24. Co Nguyen - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 25. Nguyen Tran - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 26. Hoang Lan - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 27. Tam Tran - Xe dap - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 28. Tony Ngo - Ho tro - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
 29. Tran Long - Xe motor - 'YES, cam kết chấp nhận rủi ro.' - September 25, 2016
  1. -------------oo0oo---------------


   Nội dung lời nhắn do quý anh chị gởi về / Comments:


   *** Tran Long - September 25, 2016
   Kính mời ghi tên Ðạp Xe ủng hộ anh ASH KALRA, tại thành phố San Jose, California, ngày 8 tháng 10 năm 2016.