tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

Ghi chú: Một số bài viết trong mục nầy được đăng tải để chúng ta hiểu được sự suy nghĩ của người dân trong nước. Tuy nhiên các suy nghĩ nầy không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist.

-------------oo0oo---------------

Trẻ Em và Cụ Già trong xã hội cộng sản !

Tre Em Cu Gia Viet Nam

Ho Chi Minh

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm như đi dây Tử thần, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm như đi dây Tử thần, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm như đi dây Tử thần, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN
Trẻ em VN đi học, khó khăn và nguy hiểm như đi dây Tử thần, trong khi tiền của dân dùng để xây tượng đài "Bác" và bỏ túi tham quan CS.

TreEmVN

TreEmVN

TreEmVN

TreEmVN

-------------------------------------

Cat luoi Trung Cong

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom