tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


VIỆT CỘNG ĐÃ DẠY CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NHỮNG GÌ?

Huỳnh Thế Nam

Trường chúng em là một trường ĐH kĩ thuật lớn của đất nước, kì 2 của sinh viên năm đầu, nhà trường đầu tư 3 tiết GDQP-AN một tuần, ngang với số tiết môn Vật lý ĐC. Đặc biệt là bài học về Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Dù rất khó bố trí nhưng nhà trường cử thầy phó và trưởng khoa đi đứng lớp tất các giảng đường để giảng dạy bài này, nội dung bài chép trên lớp của một sinh viên được ghi lại dưới đây: (không hiểu sao những bài khác không chép cũng chẳng thấy thầy nói gì, nhưng với bài này thầy trưởng khoa mà thấy đứa nào không chép ngồi nói chuyện thì ăn điểm quá trình zero).

“Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam””

I. Chiến lược “diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch” đối với cách mạng Việt Nam

1. Khái niệm

a. Diễn biến hòa bình

- DBHB là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước là các nước XHCN từ bên trong bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

+ Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn KTCT, VHXH, QPAN để làm suy yếu từ bên trong đối với các nước XHCN.

+ Chúng kích động mâu thuẫn trong xã hội tạo ra lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc…

+ Thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập nhằm làm mơ hồ đấu tranh giai cấp.

+ Về kinh tế, chúng khuyến khích phát triển tư nhân hóa.

+ Về văn hóa tư tưởng, chúng khích lệ lối sống tư sản, làm phai nhạt mục tiêu lí tưởng cho sinh viên.

+ Chúng triệt để lợi dụng khai thác những khó khăn, sai sót của đảng và nhà nước trên các lĩnh vực.

b. Bạo loạn lật đổ

- BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng li khai đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay TW.

- Hình thức:

+ Bạo loạn chính trị

+ Bạo loạn vũ trang

+ Kết hợp BL vũ trang với BL chính trị

- Quy mô bạo loạn: diễn ra ở các mức độ khác nhau, nhiều nơi, nhiều vùng ở địa bàn có cơ sở chính trị yếu kém.

II. Chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

1. Âm mưu thủ đoạn

- 50-75: dùng quân sự nhưng thất bại nặng nề.

- 75-95: bao vây cấm vận kinh tế, cô lập về ngoại giao, lợi dụng những khó khăn về kinh tế, hậu quả sau chiến tranh, đẩy mạnh chiến lược DBHB, coi VN là một trọng điểm.

- 95- nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới, chúng điều chỉnh xóa bỏ cấm vận về kinh tế, bình thường hóa quan hệ ngoại giao để chuyển sang 1 thủ đoạn mới nhằm đẩy mạnh chiến lược DBHB.

2. Mục tiêu của các thế lực thù địch: (thầy giáo bảo nhớ hay quên gì cũng được, chỉ cần nhớ ba chữ “xóa, xóa, lái” là đạt rồi, thầy còn bảo thầy rất tâm đắc vì khi biên tập thầy cho thêm chữ “lái” rất hay vào và đã được xuất bản)

3. Thủ đoạn

- Chúng nuôi dưỡng các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử bất mãn chống đối trong nước, gây mất ổn định chính trị.

- Kích động, dụ dỗ, cưỡng ép quần chúng nhân dân biểu tình.

- Yêu cầu đặt ra là cảnh giác kịp thời, phát hiện âm mưu BLLĐ, dự báo tình hình về quy mô, địa điểm và thời gian.

- Khi bạo loạn xảy ra cần nắm vững nguyên tắc: “nhanh gọn, tiên quyết, linh hoạt, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức phù hợp, không để lan rộng kéo dài”.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm và những giải pháp phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ của đảng ta.

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

a. Mục tiêu

- Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

- Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia.

b. Nhiệm vụ

- Kiên quyết làm thất bại âm mưu thủ đoạn DBHB, BLLĐ, đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QPAN hiện nay, đồng thời là một nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

- Chủ động phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có BLLĐ xảy ra.

2. Quan điểm, phương châm

a. Quan điểm

- Đấu tranh chống chiến lược DBHB là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go ác liệt, lâu dài phức tạp trên mọi lĩnh vực.

- Chống chiến lược DBHB là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QPAN hiện nay để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp các khối đại đoàn kết dân tộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh phòng chống chiến lược DBHB.

b. Phương châm

- Chủ động, kiên quyết, xử lý khôn khéo tình huống, giải quyết hậu quả khi có BL xảy ra.

- Giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn.

- Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá đối với cách mạng Việt Nam”.

*****

Trên đây là toàn bộ bài học, được giảng dạy trong tất cả 6 tiết, mọi người tùy ý nhận xét (thực ra nếu 6 tiết mà viết từng này thì bao nhiêu thời gian còn lại làm gì nhỉ? Thầy giáo “chém gió” đủ thứ chuyện từ chuyện gia đình của thầy đển chuyện ngày xửa ngày xưa khi thầy còn là một anh binh nhì,…).

Vô tình em còn thấy thằng bạn em nó viết ở cuối bài học là: ”hic hic, hôm nay qua đi, ngày mai nữa là đến ngày 14-2 rồi, không biết nàng đang nghĩ gì nhỉ, ôi trời, đã học Vật lý đau hết cả đầu lại còn phải chép cái đống này, phù…ù…ù… may quá hết rồi. he he”.

Nếu đươc đăng báo, em xin dùng bút hiệu là Huỳnh Thế Nam.

Huỳnh Thế Nam (bạn đọc Dân Làm Báo)
http://danlambaovn.blogspot.com/

-------------oo0oo---------------

ConDau

-------------oo0oo---------------

CongAnVC

CanBoVC


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom