tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

VP/LS Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Báo Công An Nhân Dân cũa CS xin lỗi vì vu cáo


15/01/11 2:51 PM

Vẫn biết nghề của tờ Công an nhân dân là bóp méo, vu cáo, dựng chuyện… vì không như thế không phải là công an, một lực lượng chỉ biết “Còn Đảng, còn tiền”.

Màn kịch được đảng và công an dựng lên vu cáo ông Cù Huy Hà Vũ xem chừng quá đê tiện và vụng về đã bị vạch mặt, mũi nhọn của việc vu cáo đó là tờ CAND.

Nhưng nếu như đa số dân chúng không chấp tờ báo này vì sợ, vì ngại, vì biết sẽ cù nhầy và cùn chỉ dựa vào súng đạn và võ bẩn… thì Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ vẫn căn cứ pháp luật để yêu cầu xin lỗi và cải chính việc vu cáo công dân.

 

CuHuyHaVu

CuHuyHaVu

CuHuyHaVu

 

 

CuHuyHaVu

CuHuyHaVu

CuHuyHaVu

-------oo0oo-------

ConDau

-------------oo0oo---------------

CongAnVC

CanBoVC


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom