Search Vietlist.us
Search the Web

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Số phận người Việt trong nước sau năm 2020.

Kính thưa quý vị,

CSVN đã lén lút ký nhiều mật ước, công hàm bán nước cho Tàu cộng.

Không ai biết rõ số phận người dân trong nước sẽ ra sao. Nhưng theo những tiết lộ từ một số đảng viên cao cấp, và học kinh nghiệm từ nước Tây Tạng sau khi bị Tàu cộng cướp nước, thì số phận của đồng bào trong nước không sáng sủa chút nào.

Nếu đồng bào trong và ngoài nước không phối hợp đấu tranh, thì số phận của người dân trong nước sẽ rất tệ hại.

Chúng tôi cố gắng phối hợp các chi tiết thu lượm được cho vào bức tranh sau đây như một lời cảnh báo nghiêm trọng.

Kính thư,
Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam

vietlist.us

Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us