tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Ký tên ủng hộ anh Lý Tống

Kính mời quý vị vui lòng đọc và ký tên vào lá thư phát biểu ủng hộ hành động phản ứng tự vệ của anh Lý Tống.

Xem danh sách ký tên ủng hộ anh Lý Tống

Xem ý kiến đóng góp của đồng hương ủng hộ anh Lý Tống.

----------o0o---------

Ly Tong

Ly Tong
Hình ảnh anh Lý Tống đang ở trong tù ngày 7 tháng 6, 2012.
Từ trái sang phải: UVGD Lê Thị Cẩm Vân, Ts Đỗ Hùng, Anh LÝ TỐNG, GSVQH Dave Cortase. Photo: Thế Vũ.

Kính gởi Bà Thẩm phán Andrea Y. Bryan,
Thẩm phán tòa Thượng thẩm Quận hạt Santa Clara, tiểu bang California,

Chúng đồng ký tên dưới đây xin xin trình bày lên quan tòa hòan cảnh đặc biệt của Cộng đồng Việt Nam cũng như hoàn cảnh của anh Lý Tống, người bị bắt giam tại San Jose ngày 24 tháng 5 năm 2012.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án, tuy nhiên chúng tôi muốn trình bày với quý tòa về hành động tự vệ của anh Lý Tống là không cố ý gây thương tích cho người vô tội.

Từ năm 1975, Việt cộng dùng vũ lực chiếm đoạt miền Nam Việt Nam, áp đặt một chế độ độc tài, tàn ác trên toàn nước Việt.

Hơn 3 triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do, và hàng trăm ngàn người đã chết trên biển cả. Chúng tôi ra đi vì không chịu đựng nổi chế độ tàn ác của cộng sản, cũng như ghê tởm sự bất công, chà đạp nhân quyền của chúng. Tuy nhiên Việt cộng đã không buông tha chúng tôi. Chúng liên tục gởi cán bộ, ca sĩ văn công đến tận nơi chúng tôi sinh sống hòng lũng đoạn, gây chia rẽ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Thật là bất công cho chúng tôi khi chúng tôi đã liều mình bỏ chạy mà nay cộng sản vẫn tiếp tục đuổi theo để tuyên truyền, lũng đoạn, khiêu khích, làm chia rẽ cộng đồng chúng tôi. Đó là lý do anh Lý Tống đã có hành động phản ứng để tự vệ và bảo vệ cộng đồng tại hí viện Santa Clara Convention Center vào ngày 18-7-2010.

Vì những lý do nêu trên, chúng tôi tin tưởng rằng anh Lý Tống xứng đáng được quan tòa đặc biệt quan tâm và thông cảm. Anh Lý Tống là một chiến sĩ đấu tranh cho Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam và cho toàn thế giới.

Kính thư.

-------------------------

Dear Honorable Judge Andrea Y. Bryan, in Santa Clara, California,

We the undersigned would like to present to you, the special circumstances of the Vietnamese Community and the circumstances of Mr. Ly Tong, who was arrested in San Jose on May 24, 2012.

We respect the court's decision, however we would like to justify Mr. Tong's reaction as a fight for freedom, and human rights and he did not intentionally injure innocent people.

Since 1975, the Viet Cong captured the South Vietnam by force to impose a cruel dictatorship upon the whole country.

More than 3 million Vietnamese citizenz have left the country in search of freedom while hundreds of thousands have died at sea trying. The Vietnamese people were forced to escape because of the disgusting injustice, human rights abusers of the communist regime. The Vietnamese communists, however did not let us go. They are constantly sending staff, cards, and singers to our new countries where we are living in freedom. They have been trying to disturb and divide the Vietnamese Community throughout the world. It is unfair that this chase continues to propagate, harrash and divide our community, especially when we were once desperately trying to escape communism. That was why Mr. Ly Tong stood up and took take action to defend himself and the community at the Santa Clara Convention Center theater on July 18th, 2010.

For the reasons stated above, we believe that Mr. Ly Tong deserve your special consideration. Mr. Ly Tong is a freedom fighter for Vietnam and for the world.

Sincerely.

++++++++++++++++

Lưu ý: Cần phải có Tên, Thành Phố, Quốc Gia, tên của bạn mới được ghi vào danh sách.

Xem danh sách ký tên lá thư phát biểu ủng hộ anh Lý Tống.

Xem ý kiến đóng góp của đồng hương ủng hộ anh Lý Tống.

-------------oo0oo---------------

Thai Ha Dau Tranh


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 5548

bottom