tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

------------oo0oo--------------

Bắt đầu ngày 25 tháng 4, 2011.

Today's date: Sunday, 05 December 2021.

Danh sách đồng hương ký tên Lá thư thỉnh cầu Ủy Ban Nhân Quyền Hội Đồng Liên Hiệp Quốc can thiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập tức trả tự do cho nhà đất tranh dân chủ Vi Đức Hồi, đồng thời tôn trọng các văn bản luật pháp quốc tế mà họ đã long trọng ký kết. Danh sách nầy sẽ được bổ túc hàng ngày. Signed List is updated daily.
 1. Long P. Nguyen - Fremont, CA USA
 2. Nguyen Van Quy - SaiGon - VietNam
 3. Norm Tran - Irvine, CA
 4. Norm Tran - Irvine, CA
 5. Tracquan Nguyen - Austin, Texas, USA
 6. Tim Ly - Vancouver Canada
 7. Phạm Anh Tuấn - Sydney, Australia
 8. Tran Long - San Jose, USA
 9. Khanh Ta - Sacramento, CA U.S.A
 10. Nguyễn Văn Tuấn - Saigon
 11. Qui Minh Pham - San Jose, Ca< USA
 12. HoangV Pham - Garden Groce, CA 92843, Orange County, USA
 13. Lê Bá Hùng - Windsor, Canada
 14. Phạm Phú Quốc - Sài Gòn - Việt Nam
 15. Hung Tran - Buena Park, CA, USA
 16. Phạm Trường Giang - Việt Nam
 17. Vinh Nguyen - Melbourne, Australia
 18. Vinh Nguyen - Melbourne, Australia
 19. MARTIN HUYNH - SILVER SPRING, MARYLAND USA
 20. wxjgcxpxtt - New York
 21. agqpqyvbqb - New York
 22. svzglh - New York
 23. ujclyormgq - New York
 24. zxsqfzr - New York
 25. vyltxakvqib - New York
 26. qxhlowed - New York
 27. otdzpdpjj - New York
 28. kctaahzb - New York
 29. ljbmkrszuhm - New York
 30. qcfttstgofd - New York
 31. jvrkavyhysr - New York
 32. khhqugchouu - New York

 

 

Trở lại trang ký Ký Thỉnh Nguyện Thư

Trở lại Home Page Vietlist.us

------------oo0oo--------------

 

HoChiMinh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

 

Home Page Vietlist.us


bottom