tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Hòa Lan, ngày 7 tháng 4 năm 2012

 

 

Kính gởi:

Anh Nguyễn Quang Duy

Thành Viên Khối 8406

 

Trích yếu vv:  Chúc Mừng Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Khối 8406

 

 

Anh Duy quí mến,

 

Tôi chân thành kính chúc mừng

Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Khối 8406

Tây Úc - Victoria - New South Wales Úc Châu

 

Khối 8406 hình thành trong một giai đọan lịch sử đòi hỏi, là một sự kết hợp tài tình của những nhà tranh đấu khắp năm châu, là một sự đan dệt tuyệt vời công cuộc  tranh đấu giửa quốc  nội và hải ngoại.

 

Những dấu hiệu  thời mạc vận của cộng sản Việt nam đã xuất hiện, Xin kính chúc Khối 8406 sớm đạt được thắng lợi dứt điểm, giải thể chế độ cộng sản để dân tộc Việt còn kịp thời vươn lên .

 

Kính thư

Nguyễn văn Đáo

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom