tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Khối 8406 -Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, Văn Phòng Sydney

Bloc 8406 - Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam, Sydney Office

 

P.O. Box 8, Canley Heights, NSW 2166, Australia

Telephone (02) 9728 9623  -  Mobile 0402 114 916

 

THƯ MỜI

 

V/v Kỷ niệm sáu năm thành lập Khối 8406 Quốc Nội
và lễ ra mắt của Văn Phòng Khối 8406 Sydney

 

Với mục đích đóng góp vào nỗ lực chung của người Việt Hải Ngoại trong phong trào đấu tranh nhằm mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, quý vị Đại Diện các Hội Đoàn Đoàn Thể, quý vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và quý Đồng Hương đến tham dự buổi kỷ niệm 6 năm thành lập  Khối 8406 Quốc Nội và lễ ra mắt Văn Phòng Khối 8406 tại Sydney.

 

Địa điểm:  Cabravale Leisure Centre (tức chỗ Hồ Bơi Cabramatta),
                30 Broomfield Street, Cabramatta NSW 2166

Thời gian: 1 giờ trưa, ngày Thứ Bảy 14 Tháng Tư 2012

 

Chương trình gồm có:

-       Thông điệp gửi Đồng Hương của Linh Mục Phan Văn Lợi, Đại Diện Khối 8406 Quốc Nội nhân dịp kỷ niệm sáu năm thành lập của Khối 8406.

-       Bài nói chuyện của Luật Sư Lưu Tường Quang với đề tài “Quan hệ Úc-Việt và vấn đề Biển Đông”.

-       Bài nói chuyện của Ô. Nguyễn Quang Duy với đề tài “Tổ chức để chủ động tiến hành giải thể chế độ cộng sản”

-       Phần thảo luận để tìm ra một hướng đi hầu phục vụ đấu tranh sớm mang lại tự do cho Việt Nam.

Sự hiện diện của quý vị là niềm ưu ái cho anh em chúng tôi và là món quà cho phong trào tranh đấu dân chủ trong nước.

Trân trọng kính mời,

Đại Diện Khối 8406, Văn Phòng Sydney

 

Nguyễn Giang
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :
Ông  Nguyễn Giang 0402 114 916 hay ông Phạm Anh Tuấn 0423 155 088

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom