tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Chương trình phát thanh của Khối 8406
Văn Phòng Hoạt Động Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
Phát thanh mỗi chiều thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ
San Jose Radio Băng Tần AM 1430

------o0o-----

Ngày 17 tháng Chín, 2011 .

  

Kính mời quí vị theo dõi Chương Trình Phát Thanh Khối 8406 - 17.9.2011 với những tiết mục:

-  Phần Thông Báo-Thư Mời sinh hoạt Cộng Đồng Bắc Cali

-  Bài Xã Luận BNS Tự Do Ngôn Luận số 131 phát hành ngày 15.9.2011 tại Quốc Nội với tựa đề "Tứ Bề Thọ Địch"

- Phần tường trình 2 cuộc biểu tình  phản đối đảng CSVN ký công hàm bán nước đã được diễn ra tại 2 thành phố San Francisco và San Jose trong ngày 14.9 2011 vừa qua.

XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ THEO DÕI.

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom