tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Chương trình phát thanh của Khối 8406
Văn Phòng Hoạt Động Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
Phát thanh mỗi chiều thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ
San Jose Radio Băng Tần AM 1430

------o0o-----

Ngày 15 tháng Mười, 2011 .

  

-  Phần Tin Tức và Câu chuyện Thời Sự được tiếp vận từ Đài Á Châu Tự Do.

-  Phần trích đọan các  buổi  Hội Luận về tình hình đất nước của Linh Mục Nguyễn Văn Khải.

XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ THEO DÕI.

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom