tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Chương trình phát thanh của Khối 8406
Văn Phòng Hoạt Động Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
Phát thanh mỗi chiều thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ
San Jose Radio Băng Tần AM 1430

------o0o-----

Ngày 12 tháng Mười Một, 2011 .

Thông Báo sinh hoạt Cộng Đồng.

-  Bản lên tiếng về hợp tác chiến lược toàn diện giữa VC và TC của Ủy Ban BVSVTLT.

-  Cuộc thảo luận với LM Phan Văn Lợi thông tin về tình trạng và chính sách đàn áp tôn giáo của CSVN.

  

XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ THEO DÕI.

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom