tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

Home Page Vietlist.us

 

Trang Khối 8406 - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

m

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

------o0o-----

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Email: lacviet8406@gmail.com

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com  www.diendannguoidanvietnam.com  www.khoi8406hoaky.com  www.honnuoc.net

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

Chủ Nhật Oct 13th, 2013

Audio Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=55y5cdj69ZI

Nội Dung Buổi Hội Luận Với TS Nguyễn Văn Lương

Ảnh Hưởng Kinh Tế  Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng

1) Obamacare: 
    - Nhung nguoi khong co bao hiem duoc co bao hiem: 
    - Nhung nguoi dang co bao hiem, duoc bao ve: 
      a) Khong bi tu choi bao hiem khi dang co chung benh ngat ngheo (Pre-conditioned) 
      b) Chi phai tra mot so tien co dinh (deductible) cho hang nam ma khg phai tra nhu mot so bao hiem dang co tren thi truong 
          Hoa-Ky: 20%, 30% can cu vao so tien phai tra cho benh vien, thuoc men, bac-si... 
      c) Tien mua bao hiem chi phai tra gioi han la 10% tong so tien luong cua moi gia dinh 
   - Chuong trinh y-te khong bi loi dung nhu truoc day: Medicare, Medicaid khong phai tra co-pay nen xu dung bua bai, hang nam chinh phu ton kem ca 100 ti dollars 

2) Kinh te Hoa Ky anh huong nang ne den nen kinh te Trung Cong: 
    Hoa-Ky tiep tuc co ti le that nghiep cao cho nam 2014, vi giam them mai-luc vao kinh te Trung Cong: 
    - Hang hoa nhap cang vao Hoa-Ky cua 70% nhung quoc gia tren the gioi cong nhan dollars la hang hoa thuoc lanh vuc tieu thu (Consumer products) 
      Do do, khi that nghiep gia tang, nhu cau cua lanh vuc hang hoa nay bi giam sut nang ne... quoc gia co hang hoa xuat cang cao nhat bi anh huong nhieu nhat. 
      Chinh vi the, hang hoa cua TC bi ton kho gia tang, khong co gioi tieu thu tren the gioi, vi mai luc cua nhung quoc gia khac tren the gioi cung bi giam xut, vi anh huong boi mai luc cua HK... Them vao do, hang hoa cua TC, san xuat chi tap trung vao nhu cau nuoc ngoai, nen khg co su hap dan va can thiet cua nguoi dan trong nuoc 
   - That nghiep tiep tuc gia tang cua TC, khg co duoc tro cap, nguoi dan lam viec voi tien luong thap kem, khg co de danh, nen rat doi kho... Chuong trinh kich thich 
     kinh te cua TC khg co hieu qua, vi ti le thap nghiep qua cao, nguoi co viec lam thi co gang de danh toi da, nen TC khong co mai luc ma chuong trinh kich thich 
     kinh te da duoc ap dung 
   - Tong so 24 ky nghe cua TC, thi 22 ky nghe bi anh huong rat nang ne...Mot vai thi du trong chuong trinh noi chuyen la Nong nghiep, bat dong san, ky nghe thep,,, 
   - Nguon cung cap nang luong (thuy dien, ky nghe than da khan hiem,...) xu dung dau can qua ton kem... dien nang thieu hut nhieu noi
   - Xu dung sang nhot cao nhat the gioi 
   - Cong xuong khong hoat dong 100% duoc, xu dung gia dinh de san xuat khien su o nhiem gia tang khung khiep: song ngoi o nhiem, ca chet, chim chet, vit chet... 
   - Do an doc hai vi nhieu hoa chat, anh huong den nganh y-te, moi truong, 
   - Tai chanh khung hoang... Nguoi dan TC tai hai ngoai gui tien ve trong nuoc chi dung thu nhi sau An-Do, nhung vi qua dong dan nen so tien gui ve TC khong thoa man duoc nhu cau kinh te, nen kinh te trong nuoc khong co mai luc   

3) Kinh te Hoa Ky anh huong den Viet-Nam: 
    - That nghiep gia tang, anh huong den cong dong nguoi Viet hai ngoai, ke ca gioi tieu thuong (nganh Nails...) nen tien gui ve VN giam xut, ngan hang VN pha san 
      vi khg co ngoai te... nguoi VN hai ngoai, trong thap nien tu 1995 -2006, da gui ve trong nuoc hang chuc ti my kim, ngan hang the gioi bao cao la kinh te VN trong giai doan nay khong phat trien nhung bat dong san duoc phat trien vi ket qua tai chanh cua nguoi Viet hai ngoai gui vao trong nuoc. 
   - Neu nguoi VN khong gui tien vao trong nuoc trong mot giai doan ngan (tu 3 den 6 thang) de lam te liet mai luc cua VN, thi CSVN se phai xup do, khong the nao tranh khoi. 
   - CSVN van tiep tuc tuyen truyen de chung minh su phat trien gia tao cua VN: mua 95 may bay cua Airbus ma khg co nhu cau, khong co hoa tieu (Pilots), khong co chuyen vien bao tri, phi truong khong cung ung noi... 
  - Doanh nghiep VN tiep tuc pha san, that nghiep gia tang, 
  - Te doan VN gia tang, trom cuop, giet nguoi hoanh hanh khap noi, lam phat tiep tuc gia tang, 
  - Du lich giam xut vi o nhiem, do an nguy hiem vi hoa chat, cuop boc tap trung vao nguoi du lich vi co tien cua, gia ca cao khong hap dan du lich... 
      

Trân trọng,

Lac Viet

 

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom