tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

Home Page Vietlist.us

 

Trang Khối 8406 - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

m

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

------o0o-----

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Email: lacviet8406@gmail.com

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com  www.diendannguoidanvietnam.com  www.khoi8406hoaky.com  www.honnuoc.net

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 

Tuần Lễ Thứ 272
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

Chủ Nhật Sept 1st, 2013

Chủ Đề Hội Luận

Kế Hoạch Vận Động Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam  Ở  Thượng Viện & Những Mục Tiêu Trong Giai Đoạn Trước Mặt 

Diễn Giả : Tiến Sĩ  Nguyễn Đình Thắng - Giám Đốc BPSOS & CAMSA

  Trân trọng,

 

Lac Viet

Tình Hình Mới - Vận Hội Mới Cho Một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

https://www.youtube.com/watch?v=aLOxMFEYVa8 

 

 Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam

Ông Lê Hiếu Đằng – Ông Hồ Ngọc Nhuận Là Ai?

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng - Dân Biểu VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=AawLERmeXZ4 

 

Tuyên bố về Nghị định 72 vi hiến vô luật

của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền

29-08-2013

HL

          Kính gởi: 

- Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

- Quý Chính phủ các Quốc gia tự do dân chủ.

- Quý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

- Quý Tổ chức Nhân quyền hoàn vũ.

- Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội.

          Chúng tôi, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, những công dân nước Việt Nam, đồng thời là những chức sắc Công giáo, đang sử dụng Internet như một phương tiện thu thập và chia sẻ mọi điều hữu ích tốt đẹp có trên xa lộ thông tin toàn cầu, để hoàn thành vai trò lãnh đạo tinh thần của mình là công bố sự thật, bênh vực lẽ phải, cổ vũ tình thương.

          I- Chúng tôi nhận thấy Nghị định do nhà cầm quyền Việt Nam ban hành ngày 15-07-2013, hiệu lực ngày 01-09-2013, mang số 72/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 72)  nhằm “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có nhiều nội dung trái ngược hoặc tạo cớ áp dụng trái ngược với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, với Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam.

          1- Trước hết, Điều 5 Nghị định trình bày các hành vi bị cấm gồm "chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo" cũng như "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân". Như trong nhiều văn kiện pháp luật khác của CHXHCN Việt Nam, đây là những quy kết hết sức mơ hồ, giúp nhà cầm quyền có thể tùy nghi giải thích và dễ dàng trừng phạt các công dân mạng bị cho là nguy hại tới chế độ Cộng sản.       

          2- Điều 20 Nghị định -khởi từ kiểu phân loại không giống ai: trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng- đã định nghĩa “Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợpĐây là một định nghĩa hết sức vô lý, tùy tiện và hàm hồ nhằm cấm cản cácblogger và những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter… (hiện tới hàng chục triệu tại Việt Nam) không được trích dẫn, bình luận, phổ biến các thông tin từ Nhà nước hay từ bất cứ của ai, nơi đâu.

          3- Điều 25 Nghị định đòi buộc các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội phải “loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5…; Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước…; Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin…; Đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội…; Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền…” Đây là một biện pháp cưỡng bức các công ty Internet trên toàn cầu và tại Việt Nam phải hợp tác với chính sách tăng cường đàn áp tự do ngôn luận và tự do Internet của nhà cầm quyền CS.

          4- Tất cả những điều trên đây đi ngược lại:

          a- Điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 1948 (mà Việt Nam chấp nhận khi trở nên thành viên của Tổ chức Quốc tế này năm 1977): “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.

          b- Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 (mà Việt Nam tham gia năm 1982): “Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.

          c- Điều 69 Hiến pháp 1992 (mà nhà cầm quyền đang kêu mời toàn dân góp ýsửa đổi để hoàn thiện vào năm 2013)Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình…

          Đó là chưa kể Nghị định còn trái với Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006.

          II- Chúng tôi tuyên bố:

          1- Phản đối Nghị định 72, vì nó cấm cản và giới hạn quyền tự do ngôn luậnlẫn tự do internet, khôi phục bức tường bưng bít thông tin, củng cố cây kéo kiểm duyệt của chế độ độc tàinhằm thực hiện chính sách “ngu dân để dễ trị” của nhà cầm quyền Cộng sản.

          Nghị định cũng có mưu đồ ngăn chận sự hình thành (trên mạng rồi trong xã hội) các tổ chức dân sự, các chính đảng, khối nhóm, đoàn thể hiện rất cần thiết để liên kết đấu tranh chống lại vô thần áp bức, độc đảng toàn trị, chống lại việc đảng hóa Tân Hiến pháp.

          Nguy hiểm hơn hết, Nghị định nhắm đánh sụt dân trí, tiêu diệt dân khí và tàn hại dân sinh, vì khiến người dân hoàn toàn mù mờ và bất động trước những sai trái và tội ác của nhà cầm quyền cũng như trước những lộng hành và xâm lấn của lân bang Bắc phương, đồng thời khiến cho nền kinh tế quốc dân -dựa trên sự trao đổi thông tin tự do- không thể phát triển.

          2- Yêu cầu Quốc hội -theo nguyên tắc là quyền lực tối cao- đòi buộc Chính phủ phải lập tức hủy bỏ các điều trong Nghị định vi phạm các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế Nhân quyền cũng như vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

          3- Đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm cũng như phải chấm dứt áp bức sách nhiễu những công dân yêu nước đã và đang hành xử quyền tự do ngôn luận và tự do internet.

          4- Kêu mời mọi công dân Việt Nam và mọi tín hữu tôn giáo hãy mạnh mẽ thực thi quyền tự do ngôn luận và quyền tự do internet, trở thành những nhà báo độc lập trên mạng, để truyền bá những tư tưởng dân chủ, những giáo lý xây đời, để hình thành những tổ chức/xã hội dân sự rất cần thiết cho đất nước hiện nay.

          5- Kêu mời Liên hiệp quốc hãy ngăn cản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền năm tới, chính phủ Hoa Kỳ hãy tiếp tục đặt nhân quyền như điều kiện để Việt Nam gia nhập Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương, các Cơ quan Nhân quyền quốc tế hãy tiếp tục chất vấn và áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội.

          Làm tại Việt Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2013, lễ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết vì lên tiếng cho công lý, đạo đức và sự thật.

          Đại diện Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền:

          - Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải

          - Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi

          - với sự hiệp thông của Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý đang ở trong lao tù Cộng sản.

Bộ Chính Trị VC phản ứng về Tuyên Bố 258 của Các Bloggers VN Chống Nghị Định 72 Kềm Kẹp Internet


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kWcUlrlYy7A

CTV (Danlambao) - Bắt đầu từ sự kiện có thật: Bất chấp sự ngăn chặn của công an, vào sáng ngày 28/8/2013, 5 nữ blogger đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam đã vượt qua hàng rào an ninh dày đặc để đến tòa đại sứ quán Đức tại Hà Nội để trao bản Tuyên bố 258.

Hai viên chức cao cấp của sử quán Đức đã ra tận cửa để chào đón 5 nữ blogger can đảm của chúng ta, mục đích để ngăn chặn không cho công an sách nhiễu những blogger ngay trước cổng tòa đại sứ. 5 blogger này gồm có các chị: Đặng Bích Phượng (Phương Bích), Nguyễn Hoàng Vi, chị Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương Lan  Đào Trang Loan.

b

Một kịch bản xảy ra sau đó: Ngay lập tức, các ủy viên bộ chính trị đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp để họp bàn về kế hoạch đối phó với Mạng lưới blogger Việt Nam, đặc biệt là bản Tuyên bố 258 đang được sự ủng hộ rất lớn của dư luận.

 

Đoạn clip vui trên được thực hiện sau khi 5 blogger rời khỏi tòa đại sứ Đức an toàn. Chúc tất cả bạn đọc thôn Dân Làm Báo vui tươi, đặc biệt là sau một ngày lo lắng ngóng tin về các blogger của chúng ta.

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom