tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

Home Page Vietlist.us

 

Trang Khối 8406 - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

m

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

------o0o-----

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

 

Chủ Nhật June 22, 2014

 Audio Youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E40-65Fp2w

 

Chủ Đề  

 Nguyên Do Nào TC Đặt Dàn Khoan 

HD 981 Vào Thềm Lục Địa Việt Nam

  

Chương Trình Hội Luận Được Bảo Trợ Bởi

 

  Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 &

Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ

  

 Diễn Giả

 GS TS Nguyễn Văn Canh

    

Trân trọng,

Lac Viet

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom