tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

Home Page Vietlist.us

 

Trang Khối 8406 - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

 

m

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

------o0o-----

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com

web: www.lacvietnews.com web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.khoi8406hoaky.com www.honnuoc.net

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật April 21, 2013

 

 

Tuần Lễ Thứ 255

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Ý Nghĩa Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4

Diễn Giả Ông Đỗ Minh Đức & Cụ Kim Như

 

 

Tiếp Tục Vận Động Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư

Giảm Gửi Tiền Và Du Lịch Việt Nam

 

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Giảm Kiều Hối Về VN - Đẩy Cộng Đảng Vào Chân Tường

 

Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

http://Wh .gov/ex68

hoặc

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz

 

1- Nếu quý vị đã có Account TNT trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2- Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3- Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4- Dùng Password đó để ký TNT

5- Quý vị có thể không cần dùng ZipCode

6- Mọi người bất kỳ ở đâu đều ký được

 

Radio Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu

Chiến Dịch Giảm Kiều Hối & Du Lịch VN

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8a6fca627b&view=audio&msgs=13e229c87dd44116&attid=0.1&zw

 

Đài VOA loan tin về chiến dịch TNT & Các ý kiến

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-yeu-cau-my-han-che-du-lich-goi-tien-ve-vietnam/1643228.html

Audio Youtube Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Giảm Kiều Hối & Du Lịch về VN

http://www.youtube.com/watch?v=-KXThgiXnnM&feature=youtu.be

 

Việt Vùng Vịnh Tường Trình Cuộc Họp Báo Giảm Kiều Hối & Du Lịch Về VN

 

http://youtu.be/5qsXZvNcXYI

 

Request to review and issue the travel restrictions as well as limit the sending of US Currency to Communist of Vietnam.

 

1- Support the current bills (HR-1410, and HR-484) demand for Human Rights in Vietnam. Communists of Vietnam cannot mislead the world into thinking they respect Human Rights just because Vietnamese-Americans can travel to their homeland freely.

2- President Bush’s administration had success as applied restrictions to Cuban-Americans, initiating change in Cuba. In 2009, human rights and democracy have been developing in Cuba. As the current big debts, Vietnam has no money to pay for their interests; they will be collapsed.

3- Press the Vietnamese-Americans about their refugee status and promises made when they became U.S. citizens: Do not support a communist government. If they're not endangered by traveling to their homeland's government, they should be returned home.

 

Created: Apr 12, 2013

 

Thỉnh Nguyện Thư Giới Hạn Du Lịch Và Giảm Chuyển Tiền Về Việt Nam

 

1- Hỗ trợ hai dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR1410 & HR484) đang được đệ trình tại Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ. Cộng Sản Việt Nam không thể lừa dối dư luận thế giới là Việt Nam tôn trọng Nhân Quyền khi cho những người Hoa Kỳ Gốc Việt du lịch Việt Nam một cách tự do.

 

2- Hành Pháp củaTổng Thống Bush đã thành công trong việc áp dụng giới hạn này cho người Hoa Kỳ gốc Cuba đã đem lại những sự thay đổi cho Cuba. Năm 2009, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Cuba đã đạt được những bước tiến bộ.. Tương tự như thế, những món nợ mà Việt Nam không có tiền để trả tiền lời, chế độ cầm quyển Việt Nam sẽ bị sụp đổ.

 

3- Tạo những áp lực với Người Hoa Kỳ Gốc Việt về tình trạng tị nạn của mình và những lời hứa khi trở thành công dân Hoa Kỳ: đó là không hỗ trợ chế độ Cộng Sản. Nếu họ không bị nguy hiểm khi về nước du lịch, họ nên ở lại Việt Nam.

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom