tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

Home Page Vietlist.us

 

Trang Khối 8406 - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

 

m

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An Mừng Sinh Nhật Khối 8406

DienDanCTM 

Tin Long An: Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An Mừng Sinh Nhật Khối 8406 bằng cách dán truyền đơn Chào Mừng 7 Năm Tuyên Ngôn Dân Chủ 8406 cùng kêu gọi Tòan Dân Chống Giặc Tàu

b
Xin xem tiếp những hình ảnh khác ...
 
 

b

 

b

 

b

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom