tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Home Page Vietlist.us

-------oo0oo-------

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

Chủ Nhật March 24th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 251

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Hội Luận

Nhân Quyền, Để Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng

Cùng sự tham gia của LS Nguyễn Văn Đài

Và MS Nguyễn Trung Tôn Quốc Nội

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

---------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom