tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Sức Khỏe của Vietlist nhằm cung cấp cho đọc giả những bài viết, bài nghiên cứu về sức khỏe của các Bác sĩ, Chuyên viên Y Tế và những người quan tâm tới sức khoẻ ... Nếu quý đọc giả có những bài viết hay về Sức khỏe và muốn chia xẻ, xin vui lòng email cho chúng tôi: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe. - Nhóm VietList.

Trang Sức Khỏe - www.vietlist.us

-------------oo0oo---------------

KHUYẾN CÁO VỀ BENZONATATE (TESSALON PERLES)

 

 

FDA vừa cho khuyến cáo (warning) về thuốc ho benzonatate (Tessalon Perles) nếu trẻ con dưới 10 tuổi rủi ro (accidental) uống quá liều (overdosage) có thể bị tử vong.(1)

Và nhiều nguy hiểm có thể cũng xẩy ra dù không uống quá liều.

 

Benzonatate công thức tương tự như procaine và tetracaine, có tác dụng vào các điểm tiếp nhận ngoại biên (peripheral receptors) để làm giảm phản xạ ho (cough reflex).

Phản ứng phụ khi nuốt viên thuốc (còn nguyên) có thể thấy cảm giác tê trong ngực (numbness in the chest), cảm giác nóng bỏng (burning sensation) ở mắt và ảo tưởng thị giác (visual hallucination

Viên thuốc phải uống không được nhai. Nếu bệnh nhân nhai hay cắn để mút có thể bị thắt thanh quản (laryngospasm), thắt cuống phổi (bronchospasm) và suy xụp hệ tuần hoàn (circulatory collapse).

 

Uống quá liều, benzonatate có thể rất nhanh gây động kinh (seizure), tim đập loạn nhịp (cardiac arrythmia) và chết (death). (2)

Trong khoảng 2000 đến 2006, National Poison Center cho biết có được báo cáo 116 bệnh nhân (41 người là trẻ em dưới 6 tuổi) bị những hậu quả trầm trọng và có 4 người chết.

Về phía FDA  họ cho biết có 5 trẻ em dưới 2 tuổi chết vì benzonatate và có vài (some) em chỉ uống có 1 hay 2 viên.

Có 1 trường hợp một cô gái 17 tuổi uống khoảng 10 hay hơn viên thuốc đã bị động kinh, tim ngưng đập (cardiac arrest) và tuy được cứu sống (resuscitated) nhưng bị mù (blindness) vĩnh viễn. (3)

 

Khi cần cho thuốc ho, dùng detromethorphan và ngay cả codeine có lẽ là an toàn hơn.

 

1. FDA. FDA Drug Safety Communication: Death resulting from overdose after accidental ingestion of Tessalon (benzonatate) by children under 10 years of age. Available at www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm236651.htm. Accessed January 27, 2011.

 

2. ML Winter et al. Benzonatate ingestion reported to the National Poison Center Database System (NPDS). J Med Toxicol 2010; 6:398.

 

3. V Cohen et al. Cardiac arrest with residual blindness after overdose of Tessalon (benzonatate) Perles. J Emerg Med 2009 Nov 4 (epub).

 

Phạm Anh Dũng

(viết theo Medical Letter on line Feb. 2011)

 

Chú thích của người viết:

Benzonatate thường được cho vì những lý do sau: khi bác sĩ không muốn cho narcotic (codeine), khá rẻ bán ở Walmart chỉ có $4 một toa thuốc và viên thuốc dễ nuốt

Viên thuốc trông giống như kẹo và trẻ con thấy thích dễ bỏ vào miệng ... nhai hay cắn

 

--

Pha.m Anh Du~ng

 

 

 

Xin xem trong trang web

 

 

 http://www.youtube.com/phamanhdung1#g/u

 

 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm

 

Drug Recall - Very Serious *** Send to friends & family

 

CONFIRMED BY: SNOPES.COM& FDA

All drugs containing PHENYLPROPANOLAMINE are being recalled.

 

STOP TAKING anything containing this ingredient. It has been linked to increased hemorrhagic stroke (bleeding in brain)

among women ages 18-49 in the three days after starting use of medication The FDA recommended that everyone (even children) seek alternative medicine.

 

The following medications contain Phenylpropanolamine:

 

Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant

Acutrim Plus Dietary Supplements

Acutrim Maximum Strength Appetite Control

Alka-Seltzer Plus Children's Cold Medicine Effervescent

Alka-Seltzer Plus Cold medicine (cherry or orange)

Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original

Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent

Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine

Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent

Alka-Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine

BC Allergy Sinus Cold Powder

BC Sinus Cold Powder

Comtrex Flu Therapy & Fever Relief

Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules

Contac 12 Hour Caplets

Coricidin D Cold, Flu & Sinus

Dexatrim Caffeine Free

Dexatrim Extended Duration

Dexatrim Gelcaps

Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free

Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets

Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels

Dimetapp DM Cold & Cough Elixir

Dimetapp Elixir

Dimetapp 4 Hour Liquid Gels

Dimetapp 4 Hour Tablets

Dimetapp 12 Hour Extendtabs Tablets

Naldecon DX Pediatric Drops

Permathene Mega-16

Robitussin CF

Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion

Triaminic DM Cough Relief

Triaminic Expectorant Chest & Head

Triaminic Syrup Cold & Allergy

Triaminic Triaminicol Cold & Cough

 

I just found out and called the 800# on the container for Triaminic and they informed me that they are voluntarily recalling the following medicines because of a certain ingredient that is causing strokes and seizures in children

 

Orange3D Cold &Allergy Cherry (Pink)

3D Cold &Cough Berry

3D Cough Relief Yellow 3D Expectorant

 

They are asking you to call them at 800-548-3708 with the lot number on the box so they can send you postage for you to send it back to them, and they will also issue you a refund. If you know of anyone else with small children,

PLEASE PASS THIS ON.. THIS IS SERIOUS STUFF!

 

DO PASS ALONG TO ALL ON YOUR MAILING LIST so people are informed. They can then pass it along to their families.

 

To confirm these findings please take time to check the following:

http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/

 

PLEASE PASS THIS ON TO YOUR CHILDREN IN CASE THEY GIVE IT TO THEIR CHILDREN OR TO FRIENDS WHO HAVE CHILDREN AND GRANDCHILDREN

 

Source : From email

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom