tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Kính gởi quý đọc giả hình ảnh vài loại rau cải thông dụng

raumuong
Chẻ rau muống

rausong
Rau ăn bún bò, bún riêu

rausong
Rau ăn bún bò, bún riêu

rausong
Rau ăn mắm

BacHa
Bạc hà

BacHa
Bạc hà

BoNgot
Bồ ngót

CangCua
Rau càng cua

HungCay
Rau húng cây

HungCay
Rau húng cây

LaDua
Lá dứa

rau_om
Rau om

rau_om
Rau om

OtHiem.
Ớt hiểm

rau_que
Lá quế

RauDieu
Rau diệu

RauMa
Rau má

RauRam
Rau răm

thila
Thì là

raumuong
Rau muống

BapCai
Bắp Cải

BiDao
Bi Đao

BiRo
Bí Rợ

TraiBau
Trái Bầu

BongCai
Bông Cải Trắng

Carot
Củ cả cà rốt

CaToMat
Cà tô mát

CanTay
Cần Tây

CuCaiTrang
Củ cải trắng

CuGung
Củ gừng

CuHanhDo
Củ hành đỏ

CuHanhTrang
Củ hành trắng

CuHanhTay
Củ hành xanh

CuToi
Củ tỏi

CuToi
Củ tỏi

SugarPea
Đậu Sugar pea

GiaSong
Giá sống

-------------oo0oo---------------

Trở về Trang Gia Chánh.


bottom