tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Kính gởi quý đọc giả hình ảnh vài loại món ăn thông dụng (2).

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.

JapaneseFood
Thức ăn Nhật.


Bánh Bao

BanhBao
Bánh Bao


Bánh Bèo


Bánh Bèo

Banhbotloc
Bánh Bột Lọc

banhbotloc
Bánh Bột Lọc

Hamburger
Hamburger.

Hamburger
Hamburger & Fries.

Hamburger
Hamburger

BanhMi
Bánh mì thịt

BanhMi
Bánh mì thịt

BanhMi
Bánh mì thịt

BanhMi
Bánh mì thịt

BanhMi
Bánh mì thịt

Banhchung
Bánh Chưng

Banhchung
Bánh Chưng

source: email from readers.

-------------oo0oo---------------

Trở về Trang Gia Chánh.


bottom