tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Cháo cá Ling Cod - cá Mú

Nguyên liệu

Thực hiện

Bí quyết: cá luộc còn sống, khi bỏ vào nồi cháo là chín. Cá chín quá mất ngon.

 

 

com chien

com chien

com chien


-------------oo0oo---------------

 


bottom