tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

Cơm Chiên với sauce Cà (Ketchup)

Nguyên Liệu:

Cách Làm:

 

com chien

com chien

com chien

ketchup

ketchup

-------------oo0oo---------------

 


bottom