tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Gia Chánh - Vietlist.us

Nếu quý vị có món ăn ngon và muốn chia xẽ, xin gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com.

Lịch năm 2010 có âm lịch.

 

-------------oo0oo---------------

GÀ HẤP XÌ DẦU

Vật Liệu:

- 1 con gà cỡ 1kg (2 lbs)
- bột nêm , đuờng , muối
- ngũ vị hương , gừng giã nhỏ, chút rượu
- 1/5 lít nước tương (1cup)

Cách Làm:

gaxidau

-------------oo0oo---------------

 


bottom