Search Vietlist.us
Search the Web

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

SOS - CỨU BIỂN MIỀN TRUNG

Kính mời đồng bào đến tham dự
Ðêm Thắp Nến Vì Dân, Vì Biển Việt Nam
Thời gian: 5pm -11pm ngày thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016
Ðịa điểm: San Jose City Hall, 200 E Santa Clara St, San Jose, California.
Xin mang theo áo ấm và ghế xếp.

vietlist.us

Phần bổ túc danh sách Hội đoàn và Cá nhân yểm trợ Ðêm Thắp Nến:

 • HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI TÂY BẮC HOA KỲ
 • Sơn Loan $30.00
 • Anh H L Thiện $50.00
 • Lê Văn Đức $100.00
 • Amy Dương $100.00
 • Chị Hảo anh Lương $20.00
 • Anh Long Nguyễn $50.00
 • Anh chị Phạm Hữu Sơn $20.00
 • Anh Đoàn Lập $30.00
 • NV Tâm Nguyễn $50.00
 • Vân Nguyễn $20.00
 • Anh Đồng Sĩ Phước $20.00
 • Anh Phan Viện $20.00
 • Cô Christine Hồ ck #4948 $50.00
 • UCV Đỗ Thành Công $100.00
 • Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Bắc Cali

vietlist.us

BTC Ðêm Thắp Nến San Jose

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us